A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cyprus


Het zijn bewoners van Cyprus geweest  die in de grote havenstad Antiochië (nu Antakya) ook onder de Grieken ´de Here Jezus gepredikt hebben´ Hand.11:20

Zij verkondigen niet dat Jezus de Messias is, (dat verkondigde men tot de Joden)  maar de Heer. De Kurios. Men verkondigde dus dat Jezus het voor het zeggen heeft! Hem zo te noemen was niet toevallig in deze heidense omgeving.  In de hellenistische wereld worden goden 'heren' genoemd. Jezus in Antiochië  Heer noemen was een strijdkreet!! Onder Grieken moeten we overigens Griekssprekenden verstaan. 

De meeste geleerden nemen aan dat onder de Grieken aan wie de Cyprioten het Evangelie verkondigden ook Lucas zich bevond,  de enige evangelist die geen Jood was.  Het is  zo goed als zeker dat Lucas uit Antiochië afkomstig is.

Cyprus is een vreemd eiland. Het is noch Grieks, noch Turks. Sedert de verdeling van het eiland in 1974 in een Grieks gedeelte en een Turks gedeelte wonen in de republiek Cyprus alleen nog maar Grieks-Cyprioten. Ten noorden van de demarcatielijn die dwars door de hoofdstad Nicosia loopt, wonen uitsluitend Turks-Cyprioten. De meeste hotels staan in het zuiden en zijn Grieks.

Cyprus heeft nooit tot Griekenland behoord, zoals Kreta dat een heel ander karakter draagt. Het eiland was tot 1980 een Britse kroonkolonie. Daarom kunnen we ons voorstellen dat bijna iedereen niet alleen Grieks maar ook Engels spreekt en dat je op veel plaatsen afternoon-tea  kunt krijgen. En dat je links moet rijden!! In 1980 is de republiek Cyprus gesticht en drie jaar later is de Turkse republiek Noord-Cyprus uitgeroepen

 

Haven van Pafos.

Paulus en Barnabas zijn ook op Cyprus geweest.[2]  Afgevaren van Seleucië in Syrië komen ze aan in het oostelijke gedeelte van Cyprus, bij Salamis. Daar kwam Barnabas vandaan en misschien heeft hij Paulus wel overgehaald via Cyprus te reizen en zo de zendingsreizen te beginnen.  Salamis is nu een ruïne en ligt even ten noorden van Famagusta.

Bij deze stad  zijn niet alleen Paulus en Barnabas geland. Eeuwen later landden daar ook de Turken (1571), die het eiland opeisten van de republiek Venetië. De republiek van San Marco moest na een felle strijd het eiland opgeven en voortaan behoorde het aan de Turken.Daar kwam weer een einde aan toen de Engelsen in 1878 de Turken opvolgden als heersers, weliswaar als pachters. In 1914 hebben de Engelsen het land  toch geannexeerd.

Toen   Paulus, Barnabas en Johannes Marcus het eiland doorkruisten van oost naar west, kwamen ze ook in Pafos aan. [3] Daar bezochten wij o.a. de ruïnes van het paleis van de landvoogd Sergius Paulus. Volgens Lucas was hij een verstandig man. We weten  dat deze proconsul zich bekeerd heeft tot het christendom [4]

Deze Sergius Paulus begeerde het Woord Gods te horen, maar een tovenaar Elymas verzette zich daar tegen. Wellicht wilde hij met de naam van Jezus zijn magische praktijken voorzetten. Het treft mij dat je dit verschijnsel op alle zendingsreizen tegenkomt. Waar het Evangelie wordt verkondigd, daar ontstaat ook verzet.

Bijzonder fraai is het Kykkos klooster met vele schilderijen. Dit klooster is eigenlijk een museum. Byzantijnse iconen en muurschilderingen vormen een religieuze uitingsvorm van een onzichtbare werkelijkheid. Bijna 1000 jaar maakte Cyprus deel uit van het Byzantijnse rijk. De schitterende fresco’s in de Byzantijnse kerken deden dienst als een aanschouwelijke prentenbijbel voor het arme volk dat niet kon lezen.