A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Christianoi


Christianoi

In deze grot kwamen de christenen eerst bijeen Hij staat bekend als de sintPetrusgrot Maar Petrus is hier waarschijnlijk nooit geweest

Ruim één jaar hebben Paulus en Barnabas in Antiochië het evangelie verkondigd. Zij zullen vaak over de Zuilenstraat gelopen hebben, de hoofdstraat die de stad over een lengte van verscheidene kilometers doorkruiste van westelijke naar oostelijke richting en daar eindigde aan de voet van de berg Silpius. Barnabas en Paulus zijn in deze stad een vol jaar erg hartelijk ontvangen door de gemeente. Vele honderden bewoners, misschien wel duizenden, hoorden het evangelie. Het is deze stad geweest waar de volgelingen van Jezus het eerst de naam christenen kregen.

Mensen van de Weg

De Joden noemden de christenen meestal Nazareners.  Volgelingen van de man van Nazaret. De christenen zelf noemden zich ook geen christenen, maar broeders, heiligen. Joden die christen geworden waren noemde men in die tijd ook wel "mensen van de Weg", mensen die de weg volgden die Jezus hen had gewezen. De naam christianoi is voor het eerst gebruikt als scheldnaam. Dat woord betekent: zij die van Christus zijn. Men bedoelde daarmee slaven van Christus. Twee derden van de toenmalige bewoners van Antiochië was slaaf en deze slaven werden genoemd naar de meester wiens eigendom ze waren. Als de volgelingen van Jezus het kerkgebouw verlieten, riepen de omstanders spottend: “Kijk, daar gaan die christianoi weer voorbij”.  Hoe kwamen ze ertoe om deze naam te gebruiken voor de mensen die in een gebouw aan de Singonstraat bijeen kwamen? In hun samenkomsten zullen de volgelingen van Jezus vaak liederen gezongen hebben ter ere van Christus. De naam Christus zal méér gebruikt zijn dan de naam Jezus. Was de naam Jezus veel gebruikt, dan zouden de Antiochenen bijvoorbeeld de naam Jezuïeten of Jezusmensen gebruikt hebben. Het is dus de naam christianoi geworden.

Scheldwoord?

Was het ook spottend bedoeld? Dat is mogelijk. Om het spottend element daarin te herkennen, moeten we weten dat het Griekse woord chrèstos nuttig of braaf betekent. Het woord christus en het woord chrèstos worden gewoonlijk op dezelfde wijze uitgesproken. Het woord christianoi kon dus betekenen slaven van Christus. Als voorbijgangers in de Singonstraat gezang hoorden waarbij telkens de naam ‘Christus’ klonk, zeiden ze tegen elkaar: ”Hoor, daar zingen die slaven van Christus weer, ze hebben het blijkbaar erg getroffen met hun meester”.

Ook wij

Wij zijn ook christenen. Ook wij leefden in de jaren negentig net als de bewoners van de luxueuze stad Antiochië in een supermarktcultuur, waarin wij met ons kijk-engrijpkarretje langs de schappen liepen. Is er in deze cultuur nog ruimte voor de gedachte dat wij slaven van de levende Christus zijn? Of zijn we eigen heer en meester? Ik heb ook wel eens de indruk dat de Christusverkondiging in onze kerkdiensten steeds meer afbrokkelt en afbladdert ter wille van de amusementswaarde van de kerkdienst.

Of scheldwoord?

Het kan oorspronkelijk ook een scheldwoord geweest zijn. Enige tijd na de dood van Jezus brak er een vervolging uit, waardoor vele joden die christen geworden waren gevlucht zijn naar Antiochië. Daar moeten zij opgevallen zijn door hun vreemd gedrag. Zij offerden geen wierook in de tempel van Apollo, of Afrodite, deden niet mee aan de gildefeesten en hielden zich afzijdig van de sport. Ze deden ook niet mee aan de uitbundige processies en feesten in het recreatiepark van Daphne ten zuiden van Antiochië. Ze leefden sober en ingetogen. Ze werden slaven van Christus. Het is mogelijk dat in het woord christianoi ook een zekere spot doorklinkt als ze zeiden: “Christianoi zijn brave zielen. Ze gedroegen zich als vreemdelingen. Hun thuis was elders.”

Gaatje in hun oor

De christenen in Antiochie hadden een gaatje in hun oor. Zie hiervoor Gaatje in je oor.Verwijzing naar psalm 46