A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Charod / Gideon


Charod / Gideon,rechter  “Ik ben met u”  (Recht. 6:15) 

 

Charod is bekend geworden door het optreden van de rechter Gideon, Charod is een overvloedige en schitterende bron aan de voet van de berg Gilboa ten oosten van Jizreël. Het water van deze bron stroomt naar het oosten, naar de Betsanvallei.

Waarschijnlijk legerde Saul zijn leger hier voorafgaand aan de fatale slag op de berg Gilboa (1 Sam. 29:1). Nu is het wellicht Ain Jalud.

Het oostelik deel van Manasse besloeg een deel van Gilead en geheel Basan (Deut. 3: 13).We spreken vandaag nog steeds over de  Golanhoogte, betwist gebied van Syrie en Israel. Golan, (een stad in Basan in oost Manasse) was een van de zes vrijsteden. Gideon kwam uit west-Masasse, aan deze kant van de Jordaan. West Manasse wordt ook wel genoemd de vallei van Harod of Charod.  Zie kaartje. Gideon woonde dus tenzuiden van het meer van Galilea.Jefta kwam ook uit Manasse, maar uit oost-Mananass

Het meertje bij de Gideons bron

 

Gideon is bezig in de wijnpersbak van zijn vader tarwe te dorsen.

 Dat kan niet in het open veld, want overal loert het gevaar van een razzia van de Midiannieten, die aan de overkant van de Jordaan wonen. Al 7 jaar zucht het volk Israël onder de roof–en plundertochten van het volk van Midian. Overal in het gebergte hebben de Israëlieten schuilplaatsen gebouwd. Daar wonen ze met hun gezinnen. Het volk leeft in een verstikkende angst  voor de terreurbendes van Midian.

 De HEER is met u dappere held Daar verschijnt de Engel des HEREN aan Gideon:

Ga en verlos Israël uit de hand der Midiannieten. En zie, de HEER is met u dappere held. Gideon wordt geroepen tot het ambt. Hij heeft echter grote bezwaren. Allereerst bezwaren die samenhangen met zijn geloof.

Als de HEER met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Vervolgens bezwaren die samenhangen  met zichzelf.

Och, HEER, waarmee zal ik Israël verlossen? Ik ben maar een eenvoudige jongen en ik heb mijn leeftijd tegen. Kunt u heus niet iemand vinden die geschikter is dan ik? Mijn geslacht is het geringste in ons land en ik ben de jongste.God gaat Gideon niet tegenspreken. Hij laat de engel niet zeggen:

Och het valt met jou reuze mee. God zegt alleen Ik zend u toch? De boerenjongen uit Manasse  wordt ambtsdrager omdat God hem roept tot het ambt.