A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cairo / Sergiuskerk


Vlucht naar Egypte

 

 Caïro is een bijbelse plaats met tal van Koptische kerken.

Zie ook Koptische kerken 

  

 Interieur Sergiuskerk. We zijn nog onder in de crypt van deze kerk geweest, omdat men ons verzkerde dat hier Maria, Jozef en het kind Jezus ondergedoken waren voor de woede van Herodes.

Moesten Jozef en Maria niet naar Egypte vluchten? Uit de bijbel weten we dat Egypte ook voor Abraham en voor Jozef de zoon van Jakob een toevluchtsoord is geweest.

In oud-Caïro wordt ons de plaats aangewezen waar de heilige familie heeft gewoond

 Dit is de zogenoemde "hangende kerk", met de Sergiuskerk een van de oudste kerken van de Koptische Egyptische kerk. De kopten zijn erg trots dat Maria, Jozef en het kind Jezus in  Egypte gewoond hebben.

Jezus is  in Egypte gebleven tot de dood van Herodes Mattheus schrijft "Opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft 'Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen" Deze tekst speelt een grote rol in de Koptische kerk. Jezus is de zoon van Israel en de zoon van God

De Koptische gids brengt ons graag naar de Sergiuskerk, de oudste kerk van de stad, waar een plaat boven de ingang van de kerk vermeldt:

Sergiuskerk, oudste kerk van de stad waar de Heilige Familie woonde.

Onder de kerk bevindt zich een crypt, een ondergrondse grafkelder, waar volgens de overlevering Maria en Jozef en het kind Jezus een mand zouden hebben gewoond  toen ze voor Herodes naar Egypte moesten vluchten.

Jozef en Maria  konden daar niet blijven want zij werden achtervolgd door de spionnen van Herodes.  Zij trokken  volgens de overlevering naar Assiut, waar nu nog veel christenen wonen.

Herodes

Herodes was een zeer elegant en intelligent mens.  Als je hem voor het eerst ontmoette, zou je zeggen, hij is een echte heer.

 Vloeiend sprak hij Latijn, Grieks en Aramees, de taal die Jezus sprak.  Herodes was een geboren diplomaat. 

Hij  was heel sluw en slim.  Zelfs onder de Joden wist hij enige aanhang te krijgen. De zogeheten partij der Herodianen.

 Zij steunden Herodes in zijn streven goede relaties met Rome op te bouwen. Zij waren een soort NSB- ers.  Herodes was ziekelijk achterdochtig. Reeds enkele tientallen jaren vóór de kindermoord te Betlehem had hij zijn meest geliefde vrouw Marianne laten terechtstellen.

 Hij ging letterlijk over lijken om aan de macht te blijven. Geen wonder dat juist deze man geen ogenblik geaarzeld heeft om  de kleine jongetjes van Betlehem te laten doden, als hij het bericht van de wijzen uit het Oosten hoort over een pasgeboren koning.

Het verhaal uit Mattheus is dus zeer geloofwaardig. Aan zijn karakter zat nog een ander aspect.  Om de Joden voor zich te winnen liet hij een tempel  bouwen die alle andere tempels in rijkdom en grootte overtrof.

Terug in Judea

Na de dood van Herodes zijn ze weer gerepatrieerd  naar Israël.Jozef en Maria vestigden zich in Nazaret in Galiléa.  Waarom niet in Judea? 

 De reden was dat Herodes wel was overleden, maar zijn zoon Archeláüs  was geen haar beter dan zijn vader. Daarom zag Jozef er toch vreselijk tegen op om naar Judea te gaan en koos hij voor Nazaret. [3] Daar werd hij timmerman.