A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cyprus / Barnabas C


Ruim hart en wijde blik

 

Barnabas was de eerste die Saulus na zijn bekering de broederhand toestak. Niemand was daar voor zo geschikt als hij. De apostelen zelf waren Palestijnse Joden en daardoor natuurlijk ook meer gebonden aan hun  Palestijnse opvattingen en gevoelens tegenover heidenen. Een man als Barnabas, die doordrenkt   was van de Griekse cultuur en het Grieks vloeiend sprak, was meer dan de Palestijnse leerlingen  in staat Saulus te bemoedigen.

 

Sint Barnabaskerk

 

 

Barnabas  hoefde niet zo vreselijk ver te reizen om Paulus in Tarsus op te zoeken

 

Antiochie was vroeger een zeer grote stad.Daarvan is weinig meer over. Het beroemde vermaakdentrum bij in het zuiden van de oude stad, bezit nog steeds de schitterende watervallen. Op zondagmiddag zag ik er veel Turken die daar picknicten met hun tentje.

 

 

Een map van de omgeving. In de dagen van Paulus werden de christenen hier voor het eerst chirstenen genoemd. Nu aanbidden de moslims Allah en heel vroeger werden hier heidense goden vereerd. Zie Antiochie. Het Antiochie in Pisidie is een ander Antiochie!

 

 

Antiochië

 

Barnabas’ naam is ook verbonden met Antiochië..Wat was er  namelijk gebeurd? Enkele Cyprioten waren naar Antiochië gereisd en waren daar begonnen te evangeliseren. (Hand,. 11:20). Antiochië was in die tijd de hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië. Er woonden in die tijd ongeveer een half miljoen mensen. Het was in grootte de tweede stad van het Romeinse rijk. In die stad werd nu voor het eerst voor de gevluchte Hellenisten uit Jeruzalem en andere plaatsen  de boodschap van Jezus Christus verkondigd. Die boodschap bleek zo in te slaan dat zeer veel bewoners van Antiochië tot geloof in Christus kwamen. De plotseling sterke groei van de gemeente daar, plaatste de christenen voor grote problemen. Wie moest nu aan deze gemeen leiding geven? De apostelen in Jeruzalem waren als Palestijnse joden daarvoor niet zo geschikt. Toen Barnabas over deze dingen nadacht, herinnerde hij zich de man die hij jaren geleden in Jeruzalem had ontmoet: Saulus van Tarsen, die door zijn bemiddeling in de kring der discipelen was opgenomen en die hij in contact met Petrus had gebracht. Die Saulus was ook iemand die thuis was in de Griekse cultuur en een enthousiast gelovige. Hij zou in staat zijn de gemeente van Anrtiochië te leiden.

 

Barnabas reist naar Tarsus

 

Daarom trekt Barnabas naar Tarsus, waaar  Saulus  nu woont.  Hij zoekt de woning op in de Joodse wijk, vindt  de verblijfplaats  van Saulus en begroet  hem hartelijk. Barnabas zegt tot Saulus. ‘Saulus, de Meester heeft jou nodig in Antiochië.. Toen Jezus hem riep bij Damascus had Hij hem gezegd dat Hij hem gebruiken kon als zijn apostel. Jaren lang woonde Saulus na Zijn bekeringal in Tarsen, maar nog altijd had Jezus hem niet geroepen. Zou Hij hem vergeten zijn? Maar inééns staat Barnabas voor hem en zegt: Saulus, de Meester heeft jou nodig.. Zijn grote levenswerk kan nu beginnen! Samen met Barbnabas  reist Saulus naar Antiochië en werken ze samen een vol jaar in deze groeiende gemeente. Daarna worden ze door de Heilige Geest uitgezonden (Hand. 13:3.)

 

Antiochië houdt inzameling voor Jeruzalem

 

Tenslotte nog iets over Barnabas. Toen Barnabas Paulus had opgezocht in Tarsus en naar Antiochië gehaald had,hebben zij beiden  ruim een jaar het evangelie in die stad verkondigd.(Hand.11:26).In dat jaar heeft de gemeente van Antiochië  een groot bedrag bijeen gebracht  voor  de broeders en zusters in Judea en vooral in Jeruzalem. In het jaar 54 tijdens de regering van keizer Claudius was er namelijk een grote hongersnood in heel het Romeinse rijk ontstaan. Vooral Judea en Jeruzalem leden daaronder. Toen de christenen in Antiochië dit hoorden, hielden zij spontaan een inzameling voor de noodlijdende gemeente in Judea. Die bracht heel veel op.En het waren weer Paulus  en Barnabas die uitgekozen werden om die liefdegaven uit Antiochië naar Jeruzalem te brengen. Drie zaken zullen de joods-christelijke gemeente in Jeruzalem enorm verheugd hebben. Ze was de eerste gemeente die zich ook tot de Grieken richtte, ze steunde de gemeente te Jeruzalem met geld en gaven en tenslotte was zij het immers die de eerste zendelingen uitzond naar Europa (Hand. 13).

  

Sint Barnabasklooster

 

Het  Sint Barnabasklooster bij Fagusta op Nooord-Cyprus  houdt  de herinnering aan  Barnabas levendig. Hier zou Barnabas begraven zijn  Hij is schutspatroon, beschermheilige van Cyprus. Het is erg jammer dat  er  sinds 1974 dwars over het eiland een scheidslijn loopt, die de bewoners van dit eiland  scheidt : Turks-Cyprioten en Grieks-Cyprioten.  Barnabas was een van de eerste christen-Cyprioten