A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cartago


Zie ook Fenicie.

Cartago was de hoofdstad van Africa.Africa was een provincie van het Romeinse rijk. Het strekte zich uit van de Atlantische oceaan tot de oude Griekse kolonie Cyrene.Simon van Cyrene die Jezus kruis moest dragen bij Jeruzalem kwam daar vandaan.

Overal zie je nog de machtige ruines van de Romeinen, zoals hier in Naktar in Tunesie. Hedt amfithearter was na dat van Rome het grootste in het Romeinse rijk!!

Carthago, een Romeinse nachtmerrie 

Tussen 264 en146 v. Chr. vochten Rome en Carthago drie oorlogen uit. Ze staan bekend als Punische oorlogen. Puniërs is de Romeinse naam voor Phoeniciërs en die oorogen worden dan ook de Punische oorlogengenoemd. De derde oorlog(149-146) eindigde met de totale verwoesting van Carthago.

De ondergang van Rome scheen voor de deur te staan toen Hannibal met zijn gevechtsolifanten voor de poorten van Rome verscheen (Hannibal ante portas!!) Zie eventueel Carthago. Opkomst en ondergang van een stad van Richard MIles.

Uit Africa kwamen veel christelijke schrijvers

Ikdenk allereerst aan Tertullianus. Deze advocaat schreef werken ter cverdediging van de nieuwe godsdienst. In zijn bekendste werk, Apologeticus, probeerde hij Romeinse gouverneurs ervan te overtuigen, dat de christenvervolgingen zinloos waren./

 Augustinus

We zijn hier ook in de regio van Augustinus! Hij werd geboren in Thagaste en zijn studie maakte hij af in Milaan, waar hij bveinvloed werd door de kerkvader Ambrosius

Rond 390 werd hij bisschop te Hippo Regius.Daar schreef hij zijn meesterwerken Confessiones en De Civitate Dei.

De grote christelijke kerk te Hippo Regius heeft geen lang leven gehad. Al enkele tientallen jaren later, in 431 hebben Vandalen Hippo Regius veroverd en de christenen verdreven.

Op een van de foto's zie je  maquette van de schitterende stad zoals die eens geweest moet zijn.

Jezus is nooit in Cartago geweest, maar wel in Fenicie waar Hij met die  vrouw in aanraking kwam van wie Jezus zei Zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israel niet gevonden.

 

Romeinse stad

 

De streek rond Carthago werd oorspronkelijk bewoond door de Numidiërs. Daarna werd het een bezit van Fenicië. Maar als je vandaag het gebied bezoekt, zie je overal indrukwekkende ruïnes van Romeins Tunesië. zuilengangen, triomfbogen, aquaducten, badhuizen en stadsmuren. De Romeinen wilden deze belangrijke plek aan de Middellandse zee beslist in  handn krijgen. Een Romeins historicus schreef: De stad werd met de grond gelijkgemaakt en platgebrand, de bevolking uitgemoord en het vervloekte land werd bedekt met zout om te verzekeren, dat het land onvruchtbaar werd. De nieuwe Romeinse havenstad telde een miljoen inwoners. Naast Carthago was Douga de belangrijkste stad. Ze telde 77 tempels, waarvan der nog enkele overeindstaan.