A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

China Bas Plaisier


China /Bas Plaisier 2013

 

 

 

 

 Zie op onze website Bijbelseplaatsen onder de categorie ONDERWERPEN !.nl ,ook de (gedateerde) informatie bij de bestanden:

China KerkChinese cultuurChina Bas Plaisier  Eindelijk weer thuis 

Eindelijk is hij deze maand weer thuis gekomen. Geruime tijd was dominee dr. Bas Plaisier docent aan het Luthers Theologisch Seminarie te Honkong. Hij onderwees studenten afkomstig uit heel Zuid-Oost-Azië hoe ze de blijde boodschap het best kunnen brengen in hun eigen taal en cultuur.Hij was enige jaren ‘visiting professor’  in China zoals dit genoemd wordt.In 2008 was hij afgetreden als scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Toen is hij al vrij gauw met zijn vrouw verhuisd naar China en. Sinds enkele weken woont hij weer in een rijtjeshuis in Rijswijk. Op 19 oktober stond een boeiend artikel over hem in het Nederlands Dagblad onder de titel ’Jaloers op de kerk in China’.Weinig mensen zullen zoveel kennis en ervaring opgedaan hebben van de Chinese kerken al hij. Regelmatig lazen we over zijn belevenissen in China. Graag geef ik hier nu iets van door.

 

Na MaoZedong  

Vanaf het moment dat Mao Zedong het politieke toneel verliet en China een  kapitalistische koers ging varen, is er heel l veel veranderd.Vooral het Protestantisme groeit mar dooor en je zit veilig als je aanneemt dat er in China tussen de zestig en hondermiljoen protestanten zijn.Veel meer dan de hooguit 15 miljoen rooms-katholieken. Het is een van de meest uitzonderlijke ontwikkelingen van het wereldchristendom.Hoe kunnen wij in Euroap hierop aansluiten met onze moderne communicatiemiddelen?

 Theologie

Geloofsvervolging? Dat is een onjuiist woord vaoor China.Via het Bureau Gopdsdienstzaken oefent de regering nog wel invloed uit op de geregeistreerde Drie-Zelfkerk, die naar schatting dertig miljoen leden telt. Zo mogen er rond de twintig rtheologische seminaries zijn met elk jaar veertig niueuwe leden.Maar de plaatselijke kerken trekkenzich weinig aan van de overheid. De thuiskerken kun je nauwelijks meer ondergronds noemen zoals vroeger

Vergeving is een betrekkelijk nieuw begrip voor de Chinezen.Volgens een door het Confucianisme beinvloede levenswijze zit de mens vast aan zijn fouten uit het verleden. Wat nu verkeerd is in de samenleving is een gevolg van fouten die mensen vroeger gemaakt hebben en alles wat wij fout doen heeft consequenties voor de samenleving nu.Voor velen is de kerk de plaats geworden waar je kunt praten over je schuld.Er is weeer perspectief.

 Wat gaat hij doen?  

Wat gaat Bas Plaisier nu doen? Hij weet het nog niet In ieder geval gaat hij zijn ervaring en kennis over China en de Chinese kerken op papier zetten.;Verder ben ik benieuwd naar wat God nog met ons voorheeft’. Graag knoop ik daarbij aan en zal collega Plaisier vragen hoe ik het beste de inhoud van Bijbelse plaatsen on der de aandacht van de Chinese theologische studenten kan brengen.