A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chorazin


Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn (Luc. 10: 13)

 

 

In de synagoge van het antieke Chorazin heeft Jezus gepreekt en wonderen verricht (foto).

 

Je komt er nu een uitgebreid ruïneveld tegen. Chorazin heeft hetzelfde type synagoge als Kafarnaüm.

 De stad speelt een belangrijke  rol in de tijd van Jezus, bloeit in de derde eeuw en wordt in de achtste definitief verlaten. Ook hier was het bouwmateriaal het zwarte basalt.

In deze synagoge heeft Jezus zonder twijfel ook het Koninkrijk van  God verkondigd dat in Hem was gekomen.
Als tekenen  van dat rijk heeft  in deze plaats ook veel wonderen verricht. Jezus heeft hier veel "dunameis" – krachten  gedaan. Dat zijn daden van Jezus die Hij verricht heeft in de kracht van God.

Zieken genezen, blinden het gezicht gegeven, lammen laten lopen, melaatsen gereinigd? We weten het niet exact.Wel is zeker dat  de vele wonderen de inwoners niet tot geloof gebracht hebben.

Zie Fenicie

Tyrus  en Sidon waren in die tijd heidense handelssteden, die door de profeten van het O.T. meermalen aan de kaak waren gesteld  vanwege hun slechtheid (Jer. 25:22 en Jer 47:4 o.a.).

Hun reputatie was slecht, maar als zij die kansen gehad hadden die Chorazin en Betsaïda gekregen hebben, zouden Tyrus en Sidon zich wel  bekeerd hebben. Chorazin en Betsaïda hebben het aangeboden heil geweigerd.

 Daarom vallen zij onder het oordeel van God. Bekering betekent hier Jezus als de Messias aanvaarden!

 

Matt. 23 : 2

"De Faizeeën hebben plaats genomen op de stoel van Mozes, leggen de mensen zware lasten op, maar streken geen vinger uit om die te verlichten."

Je moest veel doen om cultisch  rein te blijven. Hieronder nog de foto van een ritueel bad dat werd gebruikt na een verontreiniging

Dat kon b.v. door het aanraken van een dode of na een geboorte.

 

 

.