A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caesarea Filippi


 

 

 

 

Caesarea Filippi 

Wie zeggen jullie dat Ik ben? (Matt. 16: 13) In deze stad  - in het brongebied van de Hermonbergen - waren in de tijd van Jezus twee religieuze centra. Allereerst was er de beroemde grot van Pan.

De Grieken hadden in Griekenland vaak de gewoonte om hun goden in grotten te vereren. Toen Griekse kolonisten in deze regio aankwamen, gingen ze daar de Griekse god Pan vereren, een verpersoonlijking van  de natuurkrachten. Het woord ‘paniek’ is afgeleid van ‘pan’. Men noemde de stad  Paneas. Filippus de viervorst verfraaide de stad en noemde haar naar de keizer:Caesarea (Caesar betekent keizer). Om haar te onderscheiden van Caesarea aan Zee noemde de viervorst haar “Caesarea Filippi”.

In 20 voor Christus had Herodes, de vader van Filippus de viervorst, dit district toegewezen gekregen en hij bouwde tot eer van keizer Augustus een witmarmeren tempel.

Hij plaatste bovendien een beeld van de keizer dichtbij de grot van Pan.

 Daar werd de keizer goddelijk eer bewezen.

Het is uitgerekend op deze plek dat Jezus aan zijn leerlingen vraagt:”Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”Caesarea ligt 40 km ten noorden van Betsaida. Deze regio werd vanouds door heidenen bewoond.

 Het lag aan de uiterste noordgrens van het  beloofde land. Het was nog geen ‘buitenland”  voor Jezus.

 

Bij de bronnen van de Jordaan

 

De regio van Caesarea Filippi is een verrukkelijk gebied!"Hier ontstaat de Jordaan uit een drietal bronrivieren, die alle op de Anti-Libanon ontspringen. In de zomer is het  er heerlijk koel. We hebben hier eens met een grote groep geweldig gepicknickt. Zalig!

De heuvels lopen hier vrij steil af naar het Jordaandal. Die steilten veroorzaken stroomversnellingen en watervallen in de bronbeken.

 Die zwellen in het voorjaar-  wanneer de sneeuw op de bergen gaat smelten -  aan tot machtige bruisende stromen.Naar dit gebied en in deze situatie verplaatst ons de dichter van Psalm 42.

"Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen. Watervloed roept tot watervloed bij het bruisen uwer stromen…."

 

 Jezus is hier ook ruim een week geweest met zijn leerlingen. Ook mijn dochter Marjolein. Zie foto.Hier voelde Jezus zich veilig. Hier waren geen Farizeeën die hem belaagden. Hier was Filippus de baas (tetrarch) en in tegenstelling tot zijn vader en zijn halfbroers Archelaus en Herodes Antipas was hij een goed regent. Er waren over hem geen klachten.

De week in Caesarea Filippi was voor onze Heiland een geweldige week. Een week met twee topervaringen.

In tweeërlei opzicht. Hier beleed Petrus zijn geloof in Jezus en hier vond op een hoge berg de "gedaantewisseling" plaats die velen  ten onrechte op de heuvel Tabor localiseren. De verheerlijking op de berg (Matt. 17:1-5)  was net als de belijdenis van Petrus (Matt. 16:13)  het werk van God de Vader. "Die belijdenis is jou niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel (Matt.16:16) "

Jezus stond hier voor de ingang van zijn grote lijden en wat zal het voor Hem een geweldige ervaring geweest zijn dat God zijn Vader hem bevestigde in zijn levensroeping.

Tabor niet berg der verheerlijking?

Tabor was een heuvel en geen hoge berg, zoals Marcus schrijft,  en bovendien was de top niet eenzaam want er  lag een stad boven op die heuvel !

En Tabor lag dicht bij Kapernaüm en we lezen dat Jezus na zijn verblijf in Caesarea Filippi naar een andere streek ging.. 

Op het geloof van Petrus zou Jezus zijn gemeente bouwen! Dus niet op de persóón van Petrus, maar op het gelóóf van Petrus!

Er is nog een andere plaats die naar de keizer (caesar) genoemd is.  Dat is Caesarea aan Zee of  Caesarea Palestinae. 

 Hermon bergen Hier lag Caesarea FilippieOp een van die Hermonbergen beleed Petrus zijn geloof ven vond de "gedaanteverandering" plaats.Hier lag Caesarea Filippi.