A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Egypte en de Hettieten


Hoe is de relatie tussen Egypte en de Hettieten? Het vredesverdrag van Kades in 1269 voor Christus is  het best bewaarde vredesverdrag. Het is in het Akkadisch geschreven en je kunt het zien in het museum van de Orient in Istanboel. In de rotstempel van Aboe Simbel   bij de grens met de Soedan kun je bovendien op de zogenoemde huwelijksstele details zien  van het huwelijk van de zoon van de farao met de dochter van de koning der Hettieten.

 

Je ziet Kades op de grens met Syrie. Je ziet ook dat een confrontatie tussen Egypte en de Hettieten altijd met Israel te maken had.

Cyclopische muren van Hattusas de hoofdstad van het rijk van de Hettieten.Zie ook bij Hattusas

Voorraadkruiken der Hettieten

Het was bitter koud toen we het heiligdom van de Hettieten bezochten. Sneeeuw lag overal.  Toch maakte ik deze foto van de 12 rennende goden op een paneel van de rotswand van de tempel.Het is een uitbundig godenfeest. De goden dragen tiara's op hun hoofden en kromstaven over hun rechterschouder. Het is een relief uit de 13 e eeuw voor Chr.