A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evangelie en Wederkomst


 

 

 

 

De  wederkomst  van de Heer is is geen angstwekkend gebeuren maar bron van hoop en bemoediging

Zie vooral 'Hemelse Toekomst" voor meer beelden over het hoogtepunt van het evangelie: de komst van de Heer! Het beeld dat u daar ziet is geen fantasie, ook geen foto, maar een  ver beelding die onmisbaar is voor het geloof. Wij moderne mensen hebben te weinig verbeelding

Verrassend en hartverwarmend!

Sommige mensen worden erg angstig als ze aan de wederkomst van Jezus denken.Hij komrt toch ook om te oordelen de levenden en de doden? Ja dat zeggen zij en dat is waar.

Voor hen die geloven mogen is die dag hartverwarmend De Heer al tot hen zeggenLIk waseen vreemdeling, maar jullie hebben me opgenomen.

Ik was hongerig en jullie hebbenmij te eten gegeven

Ik lag in het ziekenhuis, maar jullie hebben mij bezocht

Wij zullen dan zeggen: Wanneer hebben wij dit dan gedaan?

Jezus zal dan zeggen "Alles wat jullie gedaan hebben aan mijn onaanzienlijkste broeders hebben jullie mij gedaan"

=================================

Wat is geloven eigenlijk? Het is niet rationeel, zelfs niet traditioneel, maar relationeel

Zie bestand 'Geloven als relatie'

Wat betekent het woord ‘het evangelie’?  Antwoord: goede boodschap. En de goede boodschap is niet wat wij doen voor God, maar wat God heeft gedaan voor ons.In strikte zin is eú-angélion, altijd een goede boodschap.Het evelie is géén aansporing of dreigement, een bericht dat je nerveus  en anngstig maakt. maar een blijde tijding. Overweldigend verrassend. Het is een goed bericht, nieuws dat je intens vrolijk stemt. “Iets dat in geen mensenhart ooit is opgeklommen” ,nieuws dat de harten van mensen sneller  doet kloppen..En een evangelist is geen kerkelijke maatschalppelijke werker, maar een vreugdebode.Wilt u eens met zo’n vreugdebode kennnismaken? Simon Streuper is zijn naam.Hij is oook nog een begaafd kunstenaar.Volg eens een digitale excursie langs zijn schildereijen:die de lof van de Schepper vertellen: www.sstreuper.nl

 

Keizercultus

 

Bij het woord evangelie kunnen we ook   denken aan de keizercultus waarin het woord evangelie vaak gebruikt werd.Omdat de keizer als goddelijk redder en heerser erkend wrd, kregen allerlei gebeurtenissen in zijn leven het karakter van heilsfeiten. Die feiten werden als verblijdende gebeurtenissen verkondigd. Die werden evangeliën genooemd.Het bericht van zijn geboorte: evangelie.Zijn troonsbestijging was uiteraard een evangelie.De aangezegde komst van de kezier in een bepaalde stad:evangelie. Door zijn geboorte, zijn troonsbestijging en zijn komst zou een nieuwe tijd aanbreken.Men beleefde dat in het Romeinse rijk als een buitengewoon vrolijk bericht. Evangeliseren betekent dan dat  bericht overal gaan vertellen. Hij komt! Hij komt!

 

Verkkondiging Gods Rijk

 

Zo is dit Griekse woord ‘evangelie’ in de Bijbel terecht gekomen.Het evangelie wordt heel nauw met het Koninkrijk van God verbonden.Jezus ging naar Galilea om het evangelie van God te prediken en hij zei:De tijd is vervuld  want het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie (Marc.1:15).

 

Mededewerkers gevraagd

 

Dit rijk kan niet zonder onderdanen. De Konining schakelt ons in. Hij roept ons op tot een vreugdevolle dienstplicht. Kijk ook eens bij

Evangelien overzicht.!

=====================================  

Hoogtepunt van blijde of goede  boodschap

Op  Allerzielendag gaat de aandacht uit naar het hiernamaals, maar centrum van de christelijke toekomstverwachting is de paroesie

Het hoogtepunt van het evangelie is de Paroesie  Wat is de paroesie?

 

Paroesie/ Wederkomst 

 

De alles en allen overweldigende gebeurtenis in de toekomst is de parousie van Jezus. Parousia is het Griekse woord voor komst, aankomst, van een koning of keizer. In het Latijn spreken we de advent. Christenen onderscheiden tussen de eerste advent van God in hert kind van Betlehem en zijn tweede advent aan het einde der tijden. Welnu bij die tweede advent spreken wij  meestal van wederkomst of terugkeer. Het woord parousia werd in de hele Oosterse wereld tot in de tweede eeuw gebruikt als staande uitdrukking voor de aankomst of het bezoek van een koning of keizer ergens in zijn rijk. Na een dergelijk hoog bezoek brak er meestal een nieuwe periode aan voor die regio. Het ouderwetse woord wordt nog vaak gebruikt.Een blijde boodschap werd in Israel altijd aangekondigd met een bazauin!

 

Gez. 300

 

Eens,als de bazuinen klinken;

Uit de hoogte, links en rechts

Duizend stemmen ons omringen

Ja en amen wordt gezegd

Rest er niets meer dan te zingen –

Heer, dan is uw pleit beslecht.

 

Als de graven open breken

En de mensenstroom vangt aan

Om de loftrompet te steken

En uw hofstad in te gaan:

Heer laat ons dan niet ontbreken

Want de traagheid grijpt ons aan.

 

Van die dag kan niemand weten

Maar het woord drijft aan tot spoed

Zouden wij niet haastig eten

Gaandeweg Hem tegemoet:

Jezus Christus, gistren, heden,

Komt voor eens en komt voor  goed!

  

 

Het  oorsponkelijke woord vinden we terug in Hand.1:11 ’Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen.(NBV) Wij zijn in blijde verwachting

 Hij komt Hij komt er aan!