A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efeze C Paulus afscheid


 

 Paulus toespraak

 

De toespraak van Paulus tot de oudsten van de gemeente te Efeze (Hand. 20:18) vind ik zeer ontroerend. Zo bewogen, zo ootmoedig, zo menselijk. (zie ook Milete).

Wat er nog rest van de haven van Milete. Hier nam Paulus afscheid van de broeders uit Efeze 

Op verzoek van de apostel waren deze oudsten naar de haven van Milete gekomen.

 Men heeft deze toespraak  genoemd het ‘testament’ van Paulus.

De rede heeft van Lucas een plaats gekregen aan het einde van Paulus’ min of meer onbelemmerde zendingswerk.

Na deze rede gaat het regelrecht op Jeruzalem aan waar Paulus gevangen genomen zal worden.

Lucas wil zonder twijfel Paulus tot voorbeeld stellen voor de kerk. Deze toespraak bevat de afscheidswoorden van Paulus die hij gesproken heeft tot de oudsten van de gemeente te Efeze, waar hij drie jaar gewerkt heeft.

Het was waarschijnlijk niet ver van het havenmonument van Milete waar Paulus afscheid nam. Ik heb indertijd nog een foto genomen van een brok steen met de afbeelding van een zeegodin bij de restanten van het havenmonument.

Het stelt een mythe voor uit de Griekse mythologie.

Paulus kwam in Efeze geen mythen vertellen.

 

Hij had een boodschap. Het is zeker dat Paulus op de agora (zie foto) heel vaak het evangelie verkondigd heeft,, Die markt lag vlak naast de bibliotheek van Cesus (zie Rom. Efeze)

   l

Paulus vergelijkt in zijn toespraak de gemeente met een kudde die Gods eigendom geworden is door het bloed van zijn eigen Zoon.

De oudsten zijn daarom herders (pastores).Zij moeten deze kudde beschermen tegen de grimmige wolven,leiders die de boodschap van Paulus zullen verdraaien (Hand 20:28)

Tot medegelovigen

Dit afscheid was zeer emotioneel.

 Op het strand van Milete knielde hij samen met de aanwezige oudsten neer om te bidden. Niemand kon zijn tranen bedwingen.

Ze vielen Paulus om de hals en kusten hem, want ze wisten dat ze hem nooit meer zouden zien.

In de drie jaren dat hij in Efeze het evangelie verkondigd had, was er een hechte band gegroeid met de gemeente.

Die toespraak houdt een evaluatie in van Paulus’ optreden in Efeze. Hij overziet nog eens de drie jaren die hij in deze stad gewerkt heeft.

Het is ook de enige redevoering van Paulus die tot christenen is gericht en die door Lukas is opgetekend.

Hier komen we dus een heel ander auditorium tegen dan we tot nu toe gewend zijn. Tot de Joden sprak hij bv in het Pisidische Antiochië, tot de Grieken in Athene.

Maar hier richt hij zich tot de intieme kring van medegelovigen. En dat is uniek. Paulus heeft natuurlijk veel en veel meer gezegd, maar in Hand.20 hebben we te maken met een compositie van Lucas.

 Lucas geeft geen stenografisch verslag van de rede Paulus. Wellicht heeft Lukas in Hand. 20 een typering willen geven van Paulus’ arbeid in Efeze:

Hij heeft zowel Joden als Grieken opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer (Hand. 20:21).

 

Tentenmaker

 

Paulus heeft in Efeze ook hard gewerkt met zijn handen om in zijn eigenlevensonderhoud en dat van zijn vrienden te voorzien (vs. 33 en 34). In de vroege ochtenduren zal hij tentenmaker en kleermaker geweest zijn. Vanaf 11 uur ’s morgens tot ongeveer 4 uur ‘s middags zal hij gepreekt hebben in de gehoorzaal van Tyrannus en daar ook met vele Joden en Grieken gesproken hebben.

Er is een handschrift dat de uren vermeld: de zogeheten Beza-tekst. Ik stel me voor dat hij daarna in de avonduren nog vele brieven heeft geschreven.

Door zo hard te werken, kon hij anderen ook weer financieel helpen. Hij herinnert aan het woord van Jezus :”Geven maakt gelukkiger dan ontvangen”