A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Verliessituaties


Mensen komen vaak in allerlei verliessituaties terecht.

Iemand die er voor jou en bij jou was, kun je zo ontzettend missen

Iets dat je had, ben je nu kwijt.

Ook dat is een gemis, dat jou raakt, pijn doet!!

Je medemens, je gezondheid, je baan of je eigen "ik" missen

Het is vreselijk als iemand van wie je veel houdt sterft.

De glans is dan van het leven af. Je kijkt in een afgrond. Alles lijkt zinloos. 

Je kunt ook in een verliessituatie  belanden door andere oorzaken. 

Iemand verliezen

Je kunt je levenspartner verliezen aan de dood maar ook aan het leven.

Door  een echtscheiding of door een verbroken relatie. 

In beide situaties ontstaat er een grote leegte.

In beide situaties is er sprake van een bestaanscrisis en een rouwproces.

In Psalm 10: 14 staat Gij aanschouwt moeite en verdriet om het in Uw hand te leggen

Aanschouwen is aandachtig bekijken.

Hoe leg je het verdriet in Gods hand?  Door jezelf te geven.

Verdriet is niet iets algemeens maar iets heel  persoonlijks.

Baan of gezondheid verliezen

Je kunt je baan verliezen. Door je werk op het kantoor wás je iemand. Je telde mee.

Er zijn mensen die door hun handicap  of ziekte arbeidsongeschikt zijn geworden.

Ze krijgen een andere naam. Weduwen, alleenstaanden, werklozen en AOW'ers.

Bij al deze mensen is er sprake van 'ik-verlies'.

Ik-verlies

Ik-verlies treedt op na alle vormen van verlies van iets waaraan het 'ik' zich heeft gehecht.

Ons 'ik' bevindt zich namelijk niet ergens diep in ons innerlijk.

Tot ons  'ik' behoren ook de mensen, de dieren en de dingen waaraan we gehecht zijn.

De mens is een relationeel wezen Hij leeft via een netwerk van relaties.

Er is  verlies van een dierbare, van een baan, gezondheid en mobiliteit.

Een beetje sterven

Daarbij is altijd sprake van een stukje sterven en afsterven.

Ook de jongen wiens verkering uitgaat sterft een beetje.

Er is  sprake van een rouwproces. 

Rouwen is het zoeken naar een nieuwe relatie met de werkelijkheid waartoe men behoort.

Dat is een lang proces. Dat kan alleen als men weer zin ziet in de toekomst.

Dat kan alleen als men nieuwe relaties en waarden gevonden.

Mensen die een verlies geleden hebben, hebben troost nodig.

Mensen die in een verliessituatie terechtgekomen zijn, moeten dóór hun verlies heen.

Niet er óver heen. Je mag mensen het verdriet niet afpakken. 

Verdriet is een van de registers van het gevoelsleven.

Verdriet is nodig om het geleden verlies te verwerken. Echte troost bestaat uit drie aspecten.

Wat is troosten?

Echt troosten is allereerst zwijgen, stil zijn en luisteren.

Tenslotte ook uitzicht bieden.