A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Volgen van Jezus


 

 

Niet moralistisch bedoeld

Wie Jezus wil volgen, moet Hem ook vóór laten gaan

Jezus volgen betekent meegaan met Hem In Hem geloven

Jezus kent geen dienstplichtigen, maar vrijwilligers

Jezus roept ons niet met de gesel van de wet, maar met het klokgelui der zaligsprekingen

In een wereld die stinkt van eigen belang mogen we de geur van Christus verspreiden

Wandelen op de verkeerde weg is erger dan struikelen op de goede weg.

We zijn geen schijnwerpers, maar lichtdragers

Gods geboden zijn geen prikkeldraadversperring op de heilsweg, maar vangnet ernaast

We zijn vaak tegenliggers die in het menselijk verkeer met vol licht de ander verblinden

Wees een  vuurtoren die schipbreukelingen de weg wijst naar de haven van Gods hart

God houdt geen slaven.  Hij adopteert kinderen

Goede werken zijn geen dingen die wij mensen  goed vinden, maar die God goed vindt.

Bij Johannes is Jezus volgen niet moralistisch bedoeld, maar in Hem geloven