A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valse profetie


Valse profeten schijnen uitgestorven te zijn

Jezus heeft ons toch heel nadrukkelijk voor hen gewaarschuwd

In schapenvacht komen ze tot ons, maar van binnen zijn ze roofgierige wolven (Mt. 7:15)

Er zijn valse profeten  zoals er ook valse bankbiljetten in omloop zijn.

Ze hebben camouflagenetten over zich heengetrokken

Ze treden op als engelen van het licht.

Ze noemen zich vaak theologen, maar ze hebbengeen ware Godskennis

 

Hoe valse profeten ontmaskeren?

 

Hoe kunnen wij hen identificeren en ontmaskeren?

De spraakverwarring in het veelstromenland der religieuze bewegingen is erg groot

De delta waarin deze stromen uitmonden is immers onafzienbaar

De zee van religieuze visies oeverloos

Toch moeten wij hen toetsen want zachtmoedigheid tegenover de wolven is wreedheid jegens de schapen

Hun ideeën  zijn niet in overeenstemming zijn met de grondlijnen  van profeten en apostelen

 

Toetssteen der liefde

 

De eerste toetssteen is de toetsteen der liefde. 

Is de waarheid die men verkondigt een waarheid-in-liefde?

In de stem der valse profetie hoort men niet de toon van barmhartigheid.

 

Toetssteen der menswording Gods 

 

Een tweede toetssteen is de menswording van God

Ontkent men dat God zelf in de gestalte van Jezus van Nazareth  onder ons is komen wonen?

Belijdt men Jezus Christus als Heer en Verlosser?

 

 

Toetssteen der lofprijzing

 

Een derde toetssteen is de toetssteen der lofprijzing

Overal waar God zich openbaart, wordt het loflied geborenIn dit loflied heeft de mens zich herkend als zondaar die van Christus genade leeft

Alle valse profeten verkondigen de zelfverlossing van de mens.

 

Beest uit de aarde 

 

In Openbaring 13 lezen we over het beest uit de aarde. Wat  wordt daarmee bedoeld?

Daarmee wordt aangeduid de valse profetie en de leugenpropaganda

 

Het beest uit de aarde lijkt op het Lam (vers 11),

 maar je moet je niet vergissen, want het spreekt als de draak.

 

Het zal proberen via radio en televisie, krant en boek, de mensen te indoctrineren

Het zal proberen de gelovigen van bijbel en kerk te vervreemden

Met brallende kreten en schone leuzen zal het velen verleiden.

 

 

Zijn getal is 666

 

Het getal van het beest is 666. Het heeft bijna goddelijke, volmaakte macht

 

( het is niet het getal 777).Het getal 777 is het symbolische getal van de goddelijke volheid.

 

Tegenover hen die het merkteken van het Beest op hun voorhoofd dragen,

 Johannes ziet  de grote menigte van de vrijgekochten van het Lam, Jezus Christus!