A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vreze des Heren


In de bijbel komen we heel vaak de uitdrukking tegen  De vreze des Heren

Deze term heeft niets te maken met angst voor God..

Van oorsprong is deze vreze des Heren de ervaring van Gods openbaring aan Israël bij de berg Sinaï

Het betekent met eerbied en ontzag luisteren naar de stem van God.

Bij de Sinaï klonken de ontzagwekkende Tien woorden.

Aan de voet van de Sinai

Wanneer in de synagogen de Schriften geopend worden, staat Israël opnieuw aan de voet van de Sinaï.

In de vreze des Heren gaat het aan de ene kant om de ervaring van Gods nabijheid

Aan de andere kant om de ervaring van Gods  heiligheid.

Er is een huiveringwekkende en duizelingwekkende afstand tussen God en ons.

Maar tegelijkertijd is er de vertroostende ervaring van zijn nabijheid.

Dit dubbelzijdige zit in de term vreze des Heren

Hij die zo ver is, is nabij.

In de vreze des Heren gaat het om drie zaken:

God als de Heilige God erkennen (1)

Je aan Hem toevertrouwen (2)

Wandelen met Hem (3)

===================================
 

Wie heeft lust de Heer te vrezen
‘t allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandelen moet.
(Psalm 25)

In de vreze des Heren gaan eerbied en vertrouwen samen  Hoe kan dit?

Jezus Christus is de ophaalbrug

Jezus is de ophaalbrug die God heeft neergelaten over de zondengracht die ons van Hem scheidt