A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Volwassenheid Jezus


Wanneer ben je volwassen?

Volwassen ben je als je volgroeid bent.

Je bent echt volwassen als je het juiste evenwicht gevonden hebt tussen afhankelijk zijn en onafhankelijk zijn, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid

.

Nu zijn er allerlei ontsporingen mogelijk.

Dr.W.Zijlstra onderscheidt vier ontsporingen, die neurosen genoemd kunnen worden ter onderscheiding van de echte volwassenheid.

Vanuit deze invalshoek laat hij zien wat echt volwassen is en geeft hij bovendien een karakterschets van de persoonlijkheid van Jezus.

Al kunnen we het persoonsgeheimenis van Jezus niet begrijpen, onderstaande onderscheidingen kunnen ons enige inzicht geven in het geheim van Jezus’ persoonlijkheid.

 

Het schizoïde type

 

Dit type mens durft zich niet te geven. Hij houdt afstand van de ander. Hij trekt zich terug in zichzelf. Hij zoekt geen contact.

Bij Jezus zien we het tegenovergestelde.

Hij zoekt zelfs contact met de Samaritaanse vrouw. Niemand zou het lef hebben haar aan te spreken, als man deed je dat toch niet op klaarlichte dag en dan een vrouw met een slecht verleden!Hij wil zelfs in het huis van de gehate Zacheüs, de tollenaar binnengaan!

 

Het hysterische type

 

Dit type mens heeft een angst voor binding. Hij is in wezen bang voor een echte ontmoeting en daarom speelt hij toneel.

Hij speelt altijd een rol.

Dit type mens zoekt altijd weer aandacht. Hij laat zich gelden op een egocentrische manier.

Hij wil in het middelpunt staan.

Hij is beledigd als je hem niet ziet en waardeert.

Bij Jezus zien we het tegenovergestelde. Hij ontmaskert de maskerade, het toneelspel van de Farizeeën, die willen laten zien dat ze zo vroom zijn. Hij heeft geen angst om zich te binden aan anderen.

Hij zoekt door de voeten van de discipelen te wassen geen aandacht voor zich zelf. Hij wil een hechte persoonlijke band met alle mensen die Hij ontmoet.

 

Het depressieve type

 

 

Dit type mens denkt uiterst negatief over zichzelf. Hij kan niks en hij betekent niks.

Bij Jezus zien we het tegenovergestelde.

Jezus was zeer zelfbewust. Hij zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

 Als de soldaten Hem een klap in het gezicht geven, roept hij uit”Wie heeft u het recht gegeven mij te slaan?

 

Jezus komt op voor zichzelf.

Zelfs in Getsemané blijkt hij niet zwaarmoedig te zijn, maar zeer zelfbewust;

Kunnen jullie niet één uur met mij waken?

 

Het dwangmatige type

 

Dit type mens voelt zich gedwongen te denken en te doen wat anderen van hem verwachten.

Hij leeft erg krampachtig.

Hij houdt zich angstvallig vast aan de principes die hem door anderen zijn aangereikt.

Hij gedraagt zich zoals de groep zich gedraagt.

Hij wil daarvan niet afwijken. Hij leeft onder grote dwang.

 

Bij Jezus zien we het tegenovergestelde.

Hij heeft het lef om dwars tegen de traditie in te gaan. Hij plukt aren op d e sabbat.

Van meetaf distantieert hij zich van de traditie.

Jullie hebben gehoord dat tot de vaderen is gezegd en dan citeert hij hen uitvoerig, en tegelijk  neemt Hij afstand: maar Ik zeg u.

Hij doorbreekt alle taboes. Hij respectee

rt vrouwen als medemensen en evennaasten. Hij gaat gezellig eten met tolbeambten. Hij trekt zich niets aan wat mensen daarvan zeggen. Hij gaat zijn eigen weg.

Conclusie:

 

Jezus was een supergaaf volwassen iemand. Een geestelijk gezonde volwassene. Hij had een harmonieus evenwicht gevonden tussen afhankelijk zijn en onafhankelijk zijn, tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.

Hij zocht een persoonlijk contact met anderen

Hij bezat  geen ziekelijke aandacht voor zichzelf

Hij was zelfbewust

Hij leefde niet onder de dwang van de traditie.