A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Verbond en verbondenheid


Verbond is een echt Bijbels woord.

Wat betekende dit woord in het oude oosten?

Het woord verbond had betrekking op een verdrag tussen een grootvorst en zijn vazallen.

Vazalverdragen 

Op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten zijn kleitabletten met vazal verdragen gevonden.

Vooral uit de tijd dat de Hettieten de baas waren in Klein-Azie en Syrië.

Zo’n verdrag  begon steevast met het opsommen van alle titels van de grootvorst.

In paragraaf 2 volgde een relaas van al zijn geweldige daden ten bate van de vazal.

Pas dan kwamen de wederzijdse verdragsbepalingen.

Paragraaf 4 bevatte de sancties en ten slotte volgde de eed van trouw.

Zo’n verbond was volkomen ongelijkwaardig. De verdragsbepalingen legden de vazallen veel meer verplichtingen op dan de grootvorst.

 De vazallen piekerden niet over om zo’n verdrag niet te ondertekenen.

Dan kwam hij opzetten met een heel groot leger om de vazallen tot de orde te roepen.

Als de grootvorst echter zich niet hield aan het verdrag, waren er geen sancties.

God als Bondgenoot

De relatie tussen God en zijn volk wordt ook een verbond genoemd.

Hij is de Bondgenoot van zijn volk.

Maar nu moet je eens kijken waartoe deze Grootvorst zich verbindt.

Hij verbindt zich met allemaal beloften met een ongekend verstrekkend perspectief.

En wat zijn de verplichtingen voor ons? We hoeven alleen maar “ja” te zeggen.

Geen regeltjes en gebodjes? Psalm 119 zingt ervan hoe eindeloos vol beloften Gods wetten zijn. Jezus Christus heeft al die wetten gehouden.

Ook psalm 119 moet je christocentrisch verstaan. Via Hem heeft God zijn verbond met ons opgericht en in Hem zijn we met God verbonden.

Wij zijn met God verbonden door een verbond. Hij is onze Bondgenoot -God. Weet je wat het grote probleem van velen is vandaag ?

Onverbondenheid groot probleem

 Dat is hun onverbondenheid.

Ze voelen en hebben geen band met God. Veel mensen zijn niet verbonden met God, niet verbonden met anderen, voelen zich ook niet verbonden.

Daarom zijn ze eenzaam.

Velen denken dat elke gebondenheid een binding is.

Velen zijn eenzaam, maar achter die eenzaamheid ligt het probleem van onverbondenheid.