A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Verzoening


Zie ook Analogiedenken 

 

Levensbeker

Psalm 16:5 Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker 

Je levensbeker, wat zie je dan voor je?

Een grote beker, door God volgeschonken met gebeurtenissen, en slokje voor slokje drink je die leeg. Maar wat als je het niet lekker vindt?

Helaas, je kunt je levensbeker niet vol afschuw wegduwen. Je moet blijven drinken.

Stel je voor dat God zelfs een beker vol goddelijke toorn voor je klaarzet! –

Nee, denk je liever in dat God die beker uit jouw trillende handen pakt en aan zijn Zoon geeft.

En dat Hij met een warme glimlach naar jou die beker leegdrinkt, slok voor slok tot en met die viezige drab van jouw smerige zonden op de bodem. Krimpend van de pijn, maar met aldoor die warme glimlach naar jou.

En daarna schenkt God jouw levensbeker vol met zichzelf. Drink maar. Proef maar hoe verrukkelijk Ik smaak. Elke terug is diep verwonderd geluk. (Uit den korte meditatie van Mieke Brink in het ND van jan. 2010)

Het werkwoord  ‘zoenen’ heeft twee betekenissen.

Het betekent  ‘kussen’ en de tweede betekenis is ‘verzoenen’ = het weer goedmaken

Het werkwoord ’verzoenen’ heeft in de Nederlandse taal óók twee betekenissen:

Twee betekenissen

 1) Verzoenen als het uitdelgen van schuld en

 2) Verzoenen als het herstellen van een gebroken relatie

 Er is een lied Jezus uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart

Daarmee belijden we twee dingen:

Hij  heeft onze schuld  verzoend en Hij heeft de gebroken relatie met God hersteld.

De Hogepriester is zondebok geworden en de Herder werd een  Lam

Zo zijn wij met God verzoend, van vijanden vrienden van God geworden.

.Op grote Verzoendag  (Leviticus 16) wees God zelf de bok van het zondoffer aan.

Op Hem werd de schuld van het volk zinnebeeldig gelegd.Hij werd de zondebok

De Hogepriester moest zijn beide handen leggen op de kop van het offerdier.

Handoplegging

Deze handoplegging is symbool voor de overdracht van de zonde van het volk

Daarna werd de zondebok de woestijn ingestuurd.

De bok vervangt de plaats van het volk

Goede Vrijdag grote verzoendag

De Goede Vrijdag waarop Jezus stierf is de laatste grote Verzoendag  geworden.

Het bloed was voor Israël drager van het leven.

Er staat nadrukkelijk, dat  God dit heeft gegéven (Lev.16)

God wilde geen bloed zien, maar Hij gaf het

God is niet een bloeddorstig God, Hij is de echte Donor.

Als we dit aannemen, zijn wij  met God verzoend.

Het initiatief van de verzoening is van God uitgegaan (Rom. 3:25 )

God verzoent en wordt verzoend

Wij verzoenen God niet.  God verzoent ons  met zichzelf..

Maar Hij wordt ook verzoend door het offer van Christus

Hij is onderwerp en tegelijk ook lijdend voorwerp van de  verzoening

Het uiteindelijke oordeel over de mensheid laat Hij  niet  voltrekken aan de wereld,

Dit gericht dat wij verdiend hebben voltrekt Hij aan Jezus Christus

Niet aan een ander,  maar aan Zijn Zoon, dat is aan Zichzelf.

Dat is zijn grondeloze liefde Dit  mysterie gaat elk menselijk begrip te boven

Wilde God bloed zien

Het is onzin te zeggen dat God bloed wilde zien.  Hij gaf zijn eigen bloed

De spits van de verzoening gaat uit naar de mens, maar daarna buigt zij zich  om naar God Zelf.  Dat is het grote mysterie van Gods verzoening in Christus.