A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vrede op aarde


De engelenzang uit Lucas 2 zingt van vrede op aarde voor mensen van Gods welbehagen

Dit lied der engelen (gloria) is ons overgeleverd in de Griekse taal (eirènè)

Het is gezongen in een wereld die beheerst werd door de Pax romana)

Het heeft een oudtestamentische achtergrond (sjaloom .  

Joden begroeten elkaar met Sjaloom aleichem Vrede zij u

Voor de Grieken betekende vrede afwezigheid van oorlog

Voor de Romeinen betekende vrede een afgedwongen en opgelegde vrede

Voor de Joden betekende vrede de aanwezigheid van Gods trouw

Sjaloom is een vrede waarin het leven zich ontplooit onder de goede gaven van God

 

Sjaloom is de Messiaanse vrede

 

 

De vrede waarvan profeten en apostelen gesproken hebben

Deze vrede kan nooit veroverd  worden, want het is een geschenk van God.

Ze is bestemd voor mensen van Gods verkiezend welbehagen

In R. K.  kringen is een andere vertaling populair geworden via de Vulgata

(De Vulgata van Hiëronymus is de officiële Latijnse vertaling  van de bijbel)

 

Van goede wille? 

 

Die vertaling luidt vrede op aarde voor mensen van goede wille.

Deze vertaling wordt vandaag vrijwel door niemand meer voorgestaan

Het gaat in de engelenzang juist om de oeverloze genade van Gods verkiezend  handelen

De eerste twee hoofdstukken van Lucas 2 hebben een hymnische, lofprijzende stijl

De volle vrede komt pas als het laatste oordeel is voltrokken

 

Engelenzang 

 

De engelenzang  heeft als achtergrond het "Driemaal heilig"van Jesaja  6:3

Het Trishagion is bepalend voor het GloriaVrede op aarde!·       

Dat is geen vrome wens.  Dat is ook niet zonder meer een opdracht

Die Messiaanse vrede is gekomen door de geboorte van Jezus

Hij wordt in Lucas 2 aangeduid met drie eretitels:  Heiland, Christus en Heer Sjaloom heeft alles met het verbond te maken dat de Getrouwe sloot met zijn volk·       

In de sjaloom gaat het om de herschepping van het geschonden leven.      

God heeft door de geboorte van Jezus omgezien naar zijn volk·       

Jezus: Mijn vrede geef  Ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik die u(Joh. 14)· 

Dit omzien van God vindt zijn voortgang door zijn Geest in mensen· 

 

 

 Mensen van Gods welbehagen

 

      

Wij zijn mensen van Gods welbehagen·       

Wij hebben deel aan Gods ontfermend handelen·        Zo brengen wij de Messiaanse vrede·       

Aan zieken, gevangenen,armen en eenzamen. ·        Vrede op aarde! 

Inderdaad. Ook via ons.·       

Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God (Joh.  14) ·        Wij zijn kinderen van Gods welbehagen