God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 401 tot 500


 1. 401. We moeten niet bij elke paddestoel langs de paaltjesroute in het bos blijven stilstaan.
 2. 402. Wat is dat toch een vrolijke ruil!Hij al onze ongerechtigheid en wij zijn gerechtigheid
 3. 403. Het evangelie naar Johannes is later maar geeft wel een verdieping
 4. 404. We leven in een overgangstijd van een woordgerichte naar een beeldgerichte cultuur
 5. 405. We leven niet in een geluiddichte omroepcel.
 6. 406. De haan maakt meer lawaai dan de kip die het ei legt.
 7. 407. De dobbelstenen van het toeval schijnen de dienst uit te maken
 8. 408. De commandobrug van het wereldschip schijnt verlaten te zijn.
 9. 409. Met God durven we de diep gelegen mijngangen van ons innerlijk binnen te gaan
 10. 410. Met Hem betreden we de donkere catacomben van ons onderbewuste en onbewuste leven.
 11. 411. Vele gelovigen lijken op het Jordaanwater dat tot stilstand komt in de Dode Zee
 12. 412. De mens is als een zwerfsteen in een immense ruimte, die even oplicht en daarna verdwijnt
 13. 413. De ander kan soms fungeren als een watten deken, wel warm, maar toch verstikkend.
 14. 414. Beleefdheid is als kruipolie; ze voorkomt wrijving.
 15. 415. We hebben het leven naar Boven naadloos dichtgelast en de weg naar God geblokkeerd.
 16. 416. Psychiatrische patiënten lijken soms op een geblutst koektrommeltje.
 17. 417. Ze hebben zoveel deuken opgelopen in hun leven. Wie kan hen uitdeuken?
 18. 418. Problemen die ons de keel dichtsnoeren en de adem benemen
 19. 419. We zetten een haardscherm tussen ons en de ellende op de wereld
 20. 420. Humor is de zwemgordel op de rivier van het leven
 21. 421. De mens moet zelf het anker van zijn bestaan smeden zegt de humanist
 22. 422. De bijbel is door Gods Geest beademd en beaamd, niet adembenemend maar ademgevend
 23. 423. Is de mens slechts een etend, drinkend, slapend en een zich vermenigvuldigend wezen?
 24. 424. De slavengestalte van God in Jezus Christus wekte verzet op bij Romeinen en Grieken
 25. 425. Bij de eersten was dit in strijd met het machtsideaal en bij de laatsten met het schoonheidsideaal
 26. 426. Speculeren is letterlijk via een speculum ( een spiegel )om de hoek willen kijken
 27. 427. In het nieuwe-tijdsdenken moet je je geleidegeesten en je telepathische kanalen kennen
 28. 428. Bij het humanisme slaat het geloof naar binnen en is er geen Tegenover.
 29. 429. Dat probleem ligt als een steen op mijn maag
 30. 430. Als we een ander laten oplichten, komen we zelf aan het licht.
 31. 431. We verdonkeremanen zo gemakkelijk de ander waardoor wij zelf in de schaduw leven.
 32. 432. Die gedachte is ontsprongen en ontsproten aan de Schrift
 33. 433. Hij is een exemplaar van een doodgewone jaargang
 34. 434. De moderne theologie trekt heel wat los en uit de voegen van wat ons overgeleverd is
 35. 435. Dat is waarden-loos, zonder waarden en dus waardeloos..
 36. 436. Elke psalm kan voor de christen als een ingeslagen pin zijn in de rotswand van het leven
 37. 437. Daaraan kunnen wij ons optrekken
 38. 438. Vroeger had men de Jakobsstaf aan boord om poolshoogte te kunnen te nemen.
 39. 439. Noormannen hadden raven aan boord die hun op zee de route naar het vaste land wezen..
 40. 440. Ik probeer de communicatiewaarde van deze tekst zo groot mogelijk te laten zijn
 41. 441. Het is trapezewerk op hoog niveau zonder vangnet. Zeer riskant dus
 42. 442. Hij is de muizigste man die je je kunt voorstellen (Hij heeft de minste sex-apeal)
 43. 443. Krabben en kreeften schudden hun te nauw geworden pantsers en schilden van zich af
 44. 444. Laat los wat je beknelt; wees als de krabben en de kreeften
 45. 445. Hij leeft op te grote voet ( als een vorst).
 46. 446. Alleen vorsten mochten grote snavels aan hun snavelschoenen hebben
 47. 447. Als je Coca Cola drinkt schep je een eigen life-stijl: bruisende levensvreugde en vitaliteit
 48. 448. Religie is de nieuwe trend in de reclame: appelleren op het universele bewustzijnsniveau.
 49. 449. Er zijn enkele bobbels in het tapijt…
 50. 450. De nachtzijde van het bestaan die het daglicht niet duldt
 51. 451. Gedichten zijn gedachten die in slapeloze nachten structuur krijgen
 52. 452. Een school is niet alleen maar een onderwijsinstituut of leerhuis
 53. 453. Een school is geen plaats om kinderen óp te bergen, maar ze te hérbergen.
 54. 454. Laat uw woning een herberg zijn waar gastvrijheid en gastvriendschap wordt verleend.
 55. 455. De kerk moet een pace-maker en een space-maker zijn, waar vrede en ruimte wordt geboden
 56. 456. Laat ons een open huis, een open hart een open oor voor anderen zijn
 57. 457. Wij zijn zelf door God geherbergd en aandeelhouders van zijn heil in Christus
 58. 458. Christus zelf is het toonbeeld van herbergzaamheid voor hoer en tollenaar
 59. 459. Als we het nieuwe in het Nieuwe Testament schrappen houden we een leeg testament over
 60. 460. Ze zijn slechts schuim op de koppen van de golven.
 61. 461. Vragen die als een zwerm muggen ons omringen
 62. 462. Vragen die als een zwerm muggen ons omringen
 63. 463. Zorgen die als zwaarbewapende mannen op ons afkomen.
 64. 464. Dat moet in de glasbak: opruimen, weg er mee
 65. 465. Op het vinkentouw zitten=gereed om op een afstand de netten in elkaar te klappen
 66. 466. Alle gekheid op een stokje= de gekstok van de hofnar
 67. 467. We beleven vandaag de teloorgang van het heilige
 68. 468. Pluraliteit gaat over feiten, pluralisme over een ideologie
 69. 469. De mensen zijn vandaag meer visueel dan visionair ingesteld
 70. 470. Mensen met beschadigde emoties vormen een grote schare geketenden en getekenden
 71. 471. Tekstschrijvers en taalgebruikers zijn een uitstervend ras.
 72. 472. Troost heeft twee aspecten: troost geeft geborgenheid en geeft ook uitzicht
 73. 473. Neofilie is een ziekelijke behoefte aan vernieuwing
 74. 474. Het eindtijddenken van de apocalyptiek is contrastdenken.
 75. 475. Naast het Nieuw Jeruzalem staat Babylon, naast de stad Gods de stad van de mens
 76. 476. Internet is een sociaal netwerk is dat versplintert en verenigt
 77. 477. Door gebrek aan feedback op het net vindt er een opwaardering van het zelfbeeld plaats.
 78. 478. De internetgebruiker zegt: de wereld, dat ben ik en mijn homepage is mijn paleis
 79. 479. Hoe kunnen wij in deze tijd het taalveld van de mondige mens bereiken?
 80. 480. Sinds Christus' verrijzenis is de tijd poreus van Pasen.
 81. 481. Door de poriën van de tijd verschijnt het eeuwige Leven van de Heer
 82. 482. Het profetische boek Jona verkondigt dat Israëls God ook voor heidenen barmhartig is
 83. 483. Het christelijk onderwijs is per definitie conservatief, traditioneel en totalitair want. . .
 84. 484. We moeten het evangelie bewaren, doorgeven en het omvat de hele mens
 85. 485. Eerst trad de mens uit de schaduw van God daarna verdween God uit de schaduw van mens.
 86. 486. Als het geloof 'verinwendigt' en naar binnen slaat is God geen Gij meer en geen Tegenover
 87. 487. Het bijzondere aan Jezus is dat Hij gezocht èn gevonden wil worden.
 88. 488. Ons land is niets slechts ontkerstend, maar ook gedechristianiseerd
 89. 489. De bijbel is een collectie ongelijksoortige geschriften
 90. 490. Veeleisend voor dominees is dat het ambt de persoon niet meer draagt, maar de persoon het ambt.
 91. 491. De echte ambtsdrager draagt niet. Hij wordt gedragen door Gods Geest
 92. 492. We worden allen uitgenodigd om liefde uit te dragen en uit te venten
 93. 493. Iedereen is uitgenodigd, maar we zijn nog te beroerd om bericht van verhindering te sturen
 94. 494. Alle religies eisen offers. De God de Vader van Jezus Christus geeft het Offer, Hij geeft zichzelf
 95. 495. Bloed is de ziel, bloed is de draagster van het leven. Jezus' bloed is Jezus' leven.
 96. 496. God wil geen bloed zien. Hij geeft bloed. (Leviticus 17:11) Hij is de echte Donor.
 97. 497. Wierook als reukwerk heeft in de religie altijd de bedoeling de goden gunstig te stemmen.
 98. 498. We voelen ons als Klein Duimpje in een grote wereld waarin we zo maar kunnen verdwalen
 99. 499. God wrijft ons onze zonden niet onder de neus. Hij vergeeft veelvuldig en veelvoudig
 100. 500. Lucas begint zijn evangelieverhaal in de tempel en eindigt daar ook Start en finish beide