God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 2101 tot 2200


 1. 2101. Niet in de tempel, wel in de synagoge werd de Schrift gelezen.
 2. 2102. De verrukkende en verrukkelijke liefde tussen man en vrouw wordt in het Hooglied bezongen
 3. 2103. Geloven is zeker weten door God bemind te worden.
 4. 2104. In alle liefdesliederen is de zanger altijd subject
 5. 2105. In het Hooglied is liedjeszanger object. Van mijn geliefde ben ik, naar mij gaat zijn verlangen uit.
 6. 2106. De verzekeringsmaatschappij adverteert Koop op tijd uw zekerheid
 7. 2107. Het schrikdraad van Gods heiligheid staat voortdurend onder de stroom van zijn toorn
 8. 2108. Onze gedachten gaan vaak niet hoger dan de televisiemast en dieper dan de wijnkelder
 9. 2109. Een schaap is een kuddedier, een weerloos dier en een dom dier. Maar de HEER is mijn Herder
 10. 2110. De mens is geen nummer in een ponskaart, geen etalagepop, geen aap met hersens.
 11. 2111. We leven in een ebperiode van de Heilige Geest
 12. 2112. De kerk lijkt op een beschilderd paasei, van buiten lijkt het mooi, maar van binnen is het leeg
 13. 2113. We profeteren als Ezechiël in het lugubere dal van skeletten, doodskoppen en dorre beenderen
 14. 2114. We hoeven geen viersterrenchristenen te zijn, maar we dragen wel het naamkaartje van Jezus
 15. 2115. Wij lijden aan een geestelijke bloedarmoede
 16. 2116. De zee van bezieling wijkt terug langs de kustlijn van onze tijd
 17. 2117. Wij hebben net als Daniel open vensters in de richting van Jeruzalem
 18. 2118. Je zult een eendagsvlieg zijn en je dag niet hebben! Dubbel .pech
 19. 2119. We zijn allemaal dagjesmensen, en eendagsvliegen in eeuwigheidslicht
 20. 2120. Velen denken vandaag "Ik leef voor ik" Dit is een zinloze rondedans
 21. 2121. De mens kent pas echt voor zover hij liefheeft.
 22. 2122. De gelovige weet zich aangesproken door God in de geschiedenis van Jezus Christus.
 23. 2123. De christen mag zeggen Ik ben al gekocht en betaald. De Meester komt mij straks afhalen.
 24. 2124. Jona is de postduif van Gods genade die mag uitvliegen naar Ninevé
 25. 2125. Wee hij die gericht predikt zonder genade en oordeel zonder barmhartigheid.
 26. 2126. In het moeras van een levensbeschouwelijke bewusteloosheid stikt de geest
 27. 2127. De spots van de sterreclame suggereren:de mens leeft van broodalleen
 28. 2128. Geluk is als een vluchtige libel in de zomer J e kunt haar niet .pakken.
 29. 2129. Geluk is soms als een zeepbel die zo maar uit elkaar spat
 30. 2130. Onruststokers en twistzaaiers worden door de Geest vredestichters
 31. 2131. Wij moeten niet slechts een kaarsje voor Jezus ontsteken, maar een kaarsje van Hem zijn
 32. 2132. Licht verlicht, licht verwarmt, licht geneest. Wij zijn het licht der wereld. Of niet soms?
 33. 2133. Schare is de menigte die met ontferming wordt bekeken, in tegenstelling tot het gepeupel
 34. 2134. Velen zijn herderloos, leidingloos en daardoor ook stuurloos en richtingloos.
 35. 2135. Verzoenen is dubbel want ze is uitdelgen van de schuld en herstel van gebroken relaties
 36. 2136. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen.
 37. 2137. Er is een heilige onbezorgdheid want onbezorgheid is nog geen zorgeloosheid
 38. 2138. Het geloof en de liefde bladderen en brokkelen steeds verder af
 39. 2139. Angst is de grondhouding van de perfectionist
 40. 2140. Niemand zal zich paus, papa laten noemen zegt Jezus. Er is maar één Papa:God
 41. 2141. Kleuren die buiten het kleurenspectrum vallen, zien we niet
 42. 2142. Geluidstrillingen met een te hoge frequentie horen we niet. De Geest moet ogen en oren openen.
 43. 2143. Jezus is de grote Visser die mensen wil vangen in het net van zijn hemelse Vader
 44. 2144. Wij zijn allemaal jukdragers en daarom lastentorsers, zoals de ossen de last van de ploeg trokken
 45. 2145. Wie niet kan vergeven koestert een adder aan zijn borst
 46. 2146. Wie niet kan vergeven zal zijn wonden blijven likkenen, de versmade Messias blijven spelen
 47. 2147. Het kruis van Christus is de ophaalbrug over de afgrond die ons van God gescheiden houdt.
 48. 2148. Waar geen liefde is, klopt het leven als een zwerende vinger
 49. 2149. Een optimist zegt hij trekt wel op die mist De pessimist zegt wat een .pest die mist
 50. 2150. Het is aardig om belangrijk te zijn, maar het is belangrijker om aardig te zijn
 51. 2151. Het probleem is niet dat de kerk gevuld is met lege banken, maar de banken met lege mensen
 52. 2152. Breng je zorgen maar bij God!Hij is toch de hele nacht wakker
 53. 2153. Lazarus is uit de dood teruggeroepen. Jezus is er doorhéén gegaan en aan de overzijde opgestaan
 54. 2154. Veel gelovigen zijn als het Jordaanwater: het komt tot stilstand in de Dode Zee
 55. 2155. Velen houden zich aan de Schrift vast als een dronkaard aan een lantaarnpaal,
 56. 2156. Velen gebruiken de Schrift niet tot verlichting maar tot steun van hun eigen visie
 57. 2157. Jezus is de stem van God, de mond van God en het Woord van God.
 58. 2158. Waar het aas is zullen de gieren zich verzamelen waar het kwaad zich concentreeert, trekt het oordeel zich samen
 59. 2159. Velen willen de ander de voet dwars zetten, beentje lichten, ogen uitsteken en oren wassen.
 60. 2160. Er zijn veel schroeiplekken en brandhaarden in de wereld.
 61. 2161. Absolute vrede is net zo zeldzaam als een fikse regenbui in de Sahara.
 62. 2162. Als Christus er straks aankomt zal de aarde dreunen van een donderend, oorverdovend applaus
 63. 2163. Het moderne ritueel van de onzekerheidsmanie moet b esrtreden worden door een krachtig getuigenis tegengesproken worden
 64. 2164. We moeten niet in de eerste plaats het Evangelie verdedigen, maar doorgeven, overleveren, en verkondigen
 65. 2165. Er wordt veel over God gepraat in het openbaar, zo weinig tot Hem in het openbaar.
 66. 2166. Johannes de Doper riep In de woestijn maakt recht de weg de Heren.
 67. 2167. Johannes de Doper was geen roepende in de woestijn!!
 68. 2168. De macht van de Kerk is de macht van het Woord
 69. 2169. De kerstman met puntmuts, slobberbuis, rood fluwelen broek en rendierlaarzen heeft niets gemeen met het Kerstkind
 70. 2170. Onze gezichtshorizon en ons gezichtsveld zijn zeer beperkt
 71. 2171. Alles wat leeft geeft tekenen van leven, laat sporen na en signalen zien.. Ook God laat sporen na
 72. 2172. Christenen geloven dat Christus het zichtbare beeld is van de onzichtbare God
 73. 2173. Israël wilde een draagbare, zichtbare, verplaatsbare God die met de fanfare voor het leger uitging
 74. 2174. In het voorjaar werd de apisstier in feestelijke processie rond de ingezaaide akkers geleid.
 75. 2175. Hij maakte velden en vrouwen vruchtbaar
 76. 2176. In de nacht verkleint zich de horizon en beleven wij onze wereld anders
 77. 2177. Het geloof is een vogel die al zingt als de nacht nog donker is.
 78. 2178. De kerk is begonnen met 12 deserteurs onder leiding van een apostel die zijn Heer verloochende
 79. 2179. Het christelijk geloof is voor sommigen een steenpuist die uitgedrukt moet worden
 80. 2180. Vandaag vermenigvuldigen de ketterijen zich als bladluizen
 81. 2181. Kennen en gekend worden, herkennen en herkend worden, is de essentie van het geloof
 82. 2182. Het christelijk geloof is niet een kwestie van regeltjes, maar van relaties.
 83. 2183. Als mensen verloren gaan is God de grote verliezer, want Hij is ons kwijt.
 84. 2184. Jezus is niet gestorven als martelaar, maar als Middelaar. Hij was geen slachtoffer, maar Offerlam!
 85. 2185. Jezus is niet gestorven als martelaar, maar als Middelaar. Hij was geen slachtoffer, maar Offerlam!
 86. 2186. Hij is niet gestorven dóór onze zonden, of vóór onze zonden uit, maar voor onze zonden
 87. 2187. Als de Geest hem overmant wijst de laatste hogepriester het laatste offerlam aan: J. v. N.
 88. 2188. Golgota is niet slechts een executieterrein, maar ook graftuin van het Nieuwe Leven
 89. 2189. Jezus is de Heer die als slaaf mijn voeten wil wassen en niet als criticus mijn oren
 90. 2190. Maria wil zich vastklampen aan haar verrezen Heer als klimop aan de stam
 91. 2191. Tot de gelovige Maria zegt Jezus: raak mij niet aan. Tot de ongelovige Thomas :raak mij aan
 92. 2192. In het wereldomspannend proces rond de zaak Jezus Christus verschijnen vele valse getuigen.
 93. 2193. Het Pinksterfeest is het illuminatiefeest van Jezus Christus
 94. 2194. Het Pinksterfeest is de vlaggetjesdag van de Kerk
 95. 2195. De leerlingen van Jezus werden niet geleid, gedreven of geïnspireerd door de Geest maar vervuld
 96. 2196. De Heilige Geest heeft een portiersfunctie Hij opent deuren voor Christus
 97. 2197. In Babel zetten de mensen ladders tegen de hemel, maar. . .
 98. 2198. Op het Pinkterfeest laat God een ladder neer uit de hemel
 99. 2199. Op het Pinksterfeest schitteren de engelen door afwezigheid want . . . .
 100. 2200. Op het Pinksterfeest volgen niet de lofzangen der engelen, maar de handelingen der apostelen