God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 701 tot 800


 1. 701. Hij keek er naar met ogen die van ontsteltenis uit hun kassen schenen te springen.
 2. 702. Er komen steeds méér meervoudig verzadigde miljonairs.
 3. 703. Er is geen paradijs zonder slang en geen roos zonder doornen
 4. 704. De stormbal hangt hoog in de lucht. Gevaarlijk!
 5. 705. We leven in een tijd van het wegzakken van het geloof en de neergang van de godsdienst.
 6. 706. Bandeloos barbarisme teistert Nederland.
 7. 707. Hij is de hopman van de groep.
 8. 708. Wij moeten altijd weer tegen de bocht in springen (van springtouw).
 9. 709. Die politicus kent de kaart van het land, want hij heeft achter de coulissen gekeken.
 10. 710. Zo'n receptie is een rituele pauwendans van opsmuk en mooimakerij .
 11. 711. Dat is cultuurfilosofie van de rommelmarkt.
 12. 712. Jezus is de Christus! Dat is de centrale zenuw van het geloof, de Achillespees van de kerk.
 13. 713. Sterven is voor ons: je opmaken voor de grote bruiloft, je koffers pakken en dan repatriëren.
 14. 714. Sterven is voor de bruid van Christus: de sluier afdoen en de Bruidegom in de ogen kijken.
 15. 715. Is je geloof een stuurwiel of een reservewiel?
 16. 716. Op de Areopagus van de huidige strijd der geesten, zijn vele nieuwe gezichten .
 17. 717. We zitten vastgekleefd aan de zonde als vliegen aan een vliegenvanger.
 18. 718. Critici zijn als kippen die kakelen als anderen eieren leggen.
 19. 719. Elk mens heeft - net als de maan - een donkere achterkant, die je nooit te zien krijgt.
 20. 720. Zonder God zijn we als drenkelingen op zee, wrakken op de bodem van de oceaan
 21. 721. We voelen ons soms als verstekelingen op eigen levensschip
 22. 722. Preken is stamelen rond het Geheim, dat we niet bevatten, maar ons wèl genadig omvat.
 23. 723. Je hoeft nog geen vloeibaar Dreft te zijn om langer mee te kunnen
 24. 724. Waar is de blaasbalg die de vonken in de kerk weer aanblaast tot de vlammen er uitslaan?
 25. 725. Het is leeg gerucht, loos alarm. Het is niets bijzonders.
 26. 726. Zij is zo authentiek, zo echt, zo van het onbespoten type.
 27. 727. Vele politici willen geen compromis, maar confrontatie.
 28. 728. Alles is zo keurig en kneuterig in vakjes verdeeld, als letterblokjes op een scrabblebord
 29. 729. Het woord spiritueel is zo ruim als een hooischuur.
 30. 730. Ze worden geveld als bowlingkegels.
 31. 731. De dagen slepen zich voort als grote stervende dieren…..
 32. 732. Ze geurt als een bloemencorso
 33. 733. Ze floreren als papavers in Birma en bloeien als rozen in de Keukenhof
 34. 734. Met een heggenschaar moet je geen nagels knippen.
 35. 735. Hij heeft net zoveel verstand van kunst als een zoeloe van rendiervlees.
 36. 736. Hij wringt ze uit als een citroen in een citroenpers.
 37. 737. Ze voeren Maori-achtige dansen uit.
 38. 738. Die lui begrijpen zelfs niet wat het filosofisch begrip van een diepvrieskip te boven gaat.
 39. 739. Ieder loopt achter zijn eigen waarheidskarretje te demonstreren.
 40. 740. Voor sommigen komt de zon iets roder en warmer op dan voor anderen.
 41. 741. We moeten geen bijbelteksten droppen als parachutisten van een luchtlandingsleger.
 42. 742. Het gaat hem als de vlieg om de kaars.
 43. 743. Hij vliegt hen en weer als de nachtvlinder om de lantaarn.
 44. 744. Het is als een toverbal die telkens weer andere kleuren krijgt als er op gezogen wordt.
 45. 745. Hij inspecteert de mensen als een zigeunerkoning een autokerkhof.
 46. 746. De samenleving klopt daar als een zwerende vinger.
 47. 747. We moeten ons hoofd op het hakblok van de politieke guillotine leggen.
 48. 748. Een angstig gevoel lag als een nat laken over hem heen.
 49. 749. Alles wat boven het maaiveld van de publieke opinie steekt, wordt genadeloos neergeveld.
 50. 750. De PvdA is als een korenveld na een hagelbui: helemaal platgeslagen.
 51. 751. De Moloch is als een reusachtige slang die ons volk in haar windingen omstrengeld houdt.
 52. 752. De slang en de draak zijn in de bijbel altijd symbolen van een antigoddelijke macht.
 53. 753. De staf van Mozes moet het opnemen tegen de slang van Egypte. De profetie tegen de magie.
 54. 754. Jezus "een mens zoals wij." Dit is geen evangelie. Er zijn miljarden mensen "zoals wij".
 55. 755. Evangelie zegt: wij zullen zijn als Jezus. Wij zijn nu al zijn visitekaartje.
 56. 756. Een kerk die geen enkele pretentie meer heeft is niet meer interessant of relevant.
 57. 757. De Heilige Geest overreedt de mens wel, maar verkracht hem niet.
 58. 758. Gods aanzoek is geen een aanranding. (Jer. 19).
 59. 759. De bronnen van onze blijdschap raken verstopt.
 60. 760. Er valt vanuit de hemel een brede lichtbaan over ons donkere levenspad.
 61. 761. Troosten is de ander een thuis bieden en hem onderdak geven, een arm om zijn schouder.
 62. 762. Geloof, hoop en liefde vormen samen een schitterende plant.
 63. 763. Geloof is daarvan de wortel, de hoop de stengel en de liefde de bloem.
 64. 764. Wij zijn als christenen slechts reflecterende, richtinggevende glaasjes langs de weg.
 65. 765. Wij geven geen licht, maar reflecteren het in het donker van deze tijd.
 66. 766. Wij zijn geen lichtdragers maar lichtgevers.
 67. 767. De beste manier om interessant te zijn is geïnteresseerd te zijn.
 68. 768. We kunnen het Koninkrijk .Gods binnengaan, beërven, maar niet veroveren.
 69. 769. Religieuze ervaringen laten zich niet verpakken in de kratten van de logica.
 70. 770. Velen voelen zich als gekooide vogels in een kooi of als gevangen vissen in een aquarium.
 71. 771. Velen voelen zich als gekooide vogels in een kooi of als gevangen vissen in een aquarium.
 72. 772. Het evangelie kan verwateren zodat het een slap en smakeloos aftreksel wordt.
 73. 773. Sartre schreef: we zijn tot vrijheid veroordeeld Paulus; wij zijn tot vrijheid geroepen.
 74. 774. We zijn een kijkdoosvolk geworden, we vegeteren achter het amusementskastje.
 75. 775. Velen verlaten in onze tijd de vaarroute van overgeleverde tradities en voorgekookte zekerheden
 76. 776. Wij worden goed door de wringer gehaald en uitgewrongen
 77. 777. Christus' liefde is ontzagwekkend, want ze wekt ontzag bij de gemeente.
 78. 778. Zijn liefde is niet verwisselbaar, zoals de twee helften van een zandloper verwisselbaar zijn.
 79. 779. Een kerk zonder 'Christusgeloof' is als een uitgestorven stad en een leeggehaald nest.
 80. 780. Eenzaamheid is de grondwaterstand van velen.
 81. 781. Eenzaam is neigend tot één, zoals volgzaam en zorgzaam neigend is tot volgen en zorgen.
 82. 782. Ze zijn als twee egels, die zich aan elkaar willen warmen, maar elkaar steeds weer steken.
 83. 783. Naarmate de communicatiemedia toenemen, neemt de communicatie af.
 84. 784. Sporen van herinnering zijn weggeveegd en weggevaagd.
 85. 785. Je kunt paarden wel naar de drinkplaats leiden, maar ze moeten zelf drinken.
 86. 786. Het programma-aanbod lijkt wel een Chinese rijsttafel of een koud buffet.
 87. 787. Ze blaten de termen van de deskundigen braaf na.
 88. 788. We leven midden tussen de hyena's van de haat en de jakhalzen van de jaloersheid.
 89. 789. We zijn een prooi voor de tijgers van de begeerten en de leeuwen van de heerszucht.
 90. 790. Laat mij een duif van vrede mogen zijn.
 91. 791. Een frisse stortregen van gedachten.
 92. 792. Hij slalomde door de gevaren heen.
 93. 793. Als je een ander schopt heb je maar één been meer om op te staan!
 94. 794. De belijdenissen zijn geen droogbloemen die je tussen de bladen van de bijbel legt.
 95. 795. Ons wordt gevraagd de Here God hartstochtelijk, hartgrondig en hardnekkig lief te hebben.
 96. 796. We willen dit zo spoedig mogelijk op het tapijt brengen (voorstellen).
 97. 797. Je kunt die problemen niet onder het tapijt vegen.
 98. 798. Wie de zee wil bevaren moet de branding niet vrezen.
 99. 799. Hij hanteert helder en hoffelijk taalgebruik.
 100. 800. Het is zo gemakkelijk een blik clichés te openen…