God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 2201 tot 2300


 1. 2201. Op Pasen is er iets met Jezus gebeurd, op Pinksteren iets met mens.
 2. 2202. De Heilige Geest maakt geen andere mensen, maar Hij maakt de mensen anders.
 3. 2203. De geestdrift van het merendeel is van Geest te weinig en van drift te veel
 4. 2204. Als de stroom van de Heilige Geest uitvalt, gaan de lichten uit en wordt het heel donker
 5. 2205. Zonder Heilige Geest heeft de hoop geen uitschieters
 6. 2206. In Babylon zette men ladders tegen de hemel. Op Pinksteren zet God een ladder op aarde
 7. 2207. In Babylon zette men ladders tegen de hemel. Op Pinksteren zet God een ladder op aarde
 8. 2208. Op het Pinksterfeest volgen niet de lofzangen der engelen, maar de handelingen der apostelen
 9. 2209. Op Pasen is er iets met Jezus gebeurd, op Pinksteren iets met mens.
 10. 2210. Op Pasen is er iets met Jezus gebeurd, op Pinksteren iets met mens.
 11. 2211. We leven van de wind, de adem van Gods Geest, de Levendmaker
 12. 2212. De gemeente heeft een bovenaardse oorsprong en een boventijdelijke bestemming
 13. 2213. De gemeente heeft een bovenaardse oorsprong en een boventijdelijke bestemming
 14. 2214. Net zoals er valse honden en valse bankbiljetten zijn zo zijn er valse profeten.
 15. 2215. We kunnen over Jezus alleen spreken in termen van Gods handelen
 16. 2216. De Ethiopiër had de stad Gods achter zich, het Woord Gods voor zich, de man Gods naast zich en de blijdschap Gods in zich
 17. 2217. De wereld lijkt op een grote markt, waar ieder zijn eigen kraampje heeft
 18. 2218. De wereld lijkt op een grote markt, waar ieder zijn eigen kraampje heeft
 19. 2219. Iedereen claimt zijn eigen terpje waarop hij zich terugtrekt als het water stijgt
 20. 2220. Voor het Romeinse machtsdenken en het Griekse gloriedenken was het kruis absurd
 21. 2221. De wereld volgens het Burdamodel is een wereld waarin ieder zijn eigen knippatroon volgt
 22. 2222. Gods gerechtigheid is een heilbrengende gerechtigheid en geen straffende gerechtigheid
 23. 2223. De relevantie van het evangelie is niet dat je meer voorspoed krijgt, maar meer mens wordt
 24. 2224. Jezus is de grootste zondaar die ooit geleefd heeft. Hij droeg namelijk al onze zonden
 25. 2225. Rabbijnse joden zeggen Jezus was een echte tsaddiq, een rechtvaardige, maar geen Heiland
 26. 2226. Gedenken is vieren!
 27. 2227. Aan gene zijde van de dood vallen we niet in vréémde handen
 28. 2228. Veel mensen denken dat als zij veel voor God uitpakken, Hij niet tégen hen zal uitpakken
 29. 2229. We mogen het hiernumaals plaatsen in het licht van het hiernamaals
 30. 2230. Er is in het hiernumaals veel belangstelling voor het hiervoormaals
 31. 2231. God is liefde zijn woorden die als een watermerk door elke bladzij van de bijbel heen schijnen
 32. 2232. Over heel de schepping ligt de donkere goed, de roetzwarte walm van een zeker verderf
 33. 2233. De wachtkamer van de dood wordt de verloskamer van de hele schepping
 34. 2234. Wat zullen we van deze dingen zeggen? Tegen-dingen, tegenspoed,.tegenslagen, tegenwerking
 35. 2235. Wees geen vechtpaar, maar een echtpaar, ja een hecht paar
 36. 2236. Soms gedraagt de vrouw zich als een moeder-overste en de man als een directeur-generaal
 37. 2237. De vrouw is geen verlengstuk van de man, noch kopie, maar mens-tegenover.
 38. 2238. De vrouw is geen verlengstuk van de man, noch slaaf of sloofje of kopie, maar mens-tegenover.
 39. 2239. Als hij niets anders te eten had, leefde Godfried van bouillon
 40. 2240. Ik heb een mooi figuur geslagen. Helaas sloeg ze terug
 41. 2241. De bultenaar besefte dat hij het ergste achter de rug had
 42. 2242. Reeds twee maanden na de amputatie van zijn been, stak hij op eigen houtje de straat over
 43. 2243. Arafat was zijn sjaal kwijt. hij had zijn jas er over geslagen
 44. 2244. Velen hebben het anker van het geloof gelicht
 45. 2245. Als mensen zich visueel aan elkaar onttrekken, wordt het energieveld verbroken
 46. 2246. De Filistijnse cultuur was een verwekkingscultuur, een vruchtbaarheidscultuur,
 47. 2247. Hij is veel méér dan een wegwijzer. Hij is de weg.
 48. 2248. Jezus heeft niet gezegd Ik wijs u de weg tot God, maar Ik ben de weg tot God
 49. 2249. Hij is géén bodybuilder, popzanger of filmster
 50. 2250. Jezus is de krachtcentrale van Gods liefde en luchtbrug tussen hemel en aarde
 51. 2251. Jezus is de loopplank waarover wij bij God aan boord kunnen komen
 52. 2252. De meest provocerende uitspraak die een mens ooit heeft gedaan. is: IK BEN DE WEG
 53. 2253. Als Priester heeft Hij die weg gebaand en als Profeet heeft Hij die weg verkondigd.
 54. 2254. God heeft zich zichtbaar en hoorbaar gemaakt in Jezus.
 55. 2255. Jezus heeft nooit gezegd : Wáár Ik heenga weet ge, maar waar Ik heen ga weet ge de wég.
 56. 2256. In de pretentie van deze presentie ligt de essentie van ons bestaan
 57. 2257. Jezus is de echte wijnstam, wij zijn de wijnranken, God de wijnboer en de wereld de wijngaard.
 58. 2258. Jezus zei niet "Ik ben met u tot het einde der wereld", maar tot de voleinding der wereld.
 59. 2259. Zie de MENS die onze schande draagt, onze schuld bedekt en schoonheid herstelt (Joh. 19:5c).
 60. 2260. Als de lijdende Knecht des Heren uit Jesaja 53 riep Jezus aan het kruis Het is volbracht.
 61. 2261. We varen in konvooi onder geleide van ons moederschip Christus
 62. 2262. De eigenhandige groet van Paulus was bewijs van echtheid en meeleven (1 Kor. 16:21)
 63. 2263. Een onderschrift met eigenhandige groet was garantie tegen ondergeschoven brieven
 64. 2264. Bij de heilige kus viel men elkaar om de hals en hield men gezicht beurtelings links en rechts.
 65. 2265. Een handdruk was de bevestiging van een gesloten overeenkomst
 66. 2266. Wij schuwen een diepteboring en bodemonderezoek te laten verrichten in ons eigen hart
 67. 2267. Er is in ons leven altijd een verzwegen dialoog, een innerlijk overleg met ons zelf aanwezig
 68. 2268. Er vindt vandaag een aardverschuiving plaats in het moderne denken langs ongekende breuklijnen
 69. 2269. Wat vroeger vanzelfsprekend was wordt nu gebrandmerkt en geoormerkt als ouderwets
 70. 2270. Alleen bedelaars kunnen koningskinderen worden
 71. 2271. Om te kunnen geven, moet je eerst willen ontvangen
 72. 2272. Wij worden voortdurend opgejaagd door horloge, prikklok en chronometer
 73. 2273. Relatiestoornissen zijn de ziekten van onze tijd
 74. 2274. Het gaat in deze wereld vooral om prestatie, productie en prestige
 75. 2275. Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig; Bezit zonder liefde maakt gierig
 76. 2276. Plicht zonder liefde maakt verbeten
 77. 2277. De bijbelse term voor sterven is ontslapen in Christus
 78. 2278. Ontslapen is de dood ontkomen, ontduiken en ontlopen
 79. 2279. We kunnen het landschap achter de wrede demarcatielijn van de dood niet schilderen
 80. 2280. Wij mensen lopen met de dood in de schoenen, we hebben geen leven in onszelf
 81. 2281. De kracht van het christelijk is dat het het uithoudt in het oordeel
 82. 2282. Alle zingevingssystemen lijden vandaag aan bloedarmoede
 83. 2283. Er is wel SPACE als onbegrensde ruimte, maar geen ROOM als warme leefruimte
 84. 2284. God is RUIMTE.. De ruimte van zijn onbegrensde liefde en oeverloze ontferming
 85. 2285. In de beleving van mensen wordt God meestal verbonden met ruimtebeperking
 86. 2286. Onze mededelingentaal geeft veel informatie, maar is geestloos en harteloos
 87. 2287. Huidige Ontpersoonlijking geeft ons een laag zelfbeeld en maakt mensen tot dingen
 88. 2288. We hebben veel om VAN te leven; weinig om VOOR te leven
 89. 2289. We verliezen het gevoel dat we deel uitmaken van IETS dat grote is dan wijzelf
 90. 2290. Velen voelen geen band met dorpsgemeenschap, volksgemeenschap en kerksgemeenschap
 91. 2291. Vieren is nodig in de zin van TEUGELS VIEREN, niet krampachtig leven, loslaten
 92. 2292. God stelt ieder mens twee vragen ADAM WAAR BEN JE ;KAIN, WAAR IS JE BROER?
 93. 2293. Wij mogen Gods openbaring niet reduceren tot Gods Zelfopenbaring
 94. 2294. Over heel ons leven ligt de glans van Gods gunst goedheid en genade
 95. 2295. Het woord wederkomst is fout. De Bijbel kent slechts de verschijning van Jezus
 96. 2296. Onze samenleving maakt een verwijfde indruk, want de vaders zijn verdwenen
 97. 2297. De Bijbel is geen plakboek van menselijke meningen
 98. 2298. De Bijbel is een grote scbhilderij met Christus als middelpunrt tussen zondaren en armen
 99. 2299. Alleen onder vier ogen kom je tot een tweegesprek
 100. 2300. De psalmdichter zegt niet dat God alles weet, maar dat Hij hem kent (Ps 139)