God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 1301 tot 1400


 1. 1301. De hinkende bode komt achteraan, want de ongeluksbode heeft geen haast
 2. 1302. Wie boter op zijn hoofd heeft moet niet in de zon lopen
 3. 1303. Holle vaten klinken het hardst want leeghoofden hebben de meeste praatjes
 4. 1304. We hebben de neiging andersdenkenden met een met een zwarte kool af te schilderen.
 5. 1305. Liefde wordt vermenigvuldigd door die samen te delen
 6. 1306. De Geest is de moeder van de Schrift.
 7. 1307. Christenen geloven niet dát er een God is; ze geloven ín God. Wij geloven in.
 8. 1308. Gods naam is een belijdenis. De naam HERE betekent een versluiering en bemoediging
 9. 1309. Sarcastische mensen gieten fiolen van toorn over ons uit.
 10. 1310. Zingen geeft wiekslag aan de ziel, want in het lied worden toonladders opgericht naar de hemel
 11. 1311. Gewoonten beginnen als spinrag en eindigen als stalen kabels
 12. 1312. We leven in de tijd van Gods lankmoedigheid, dat is de tijd van het uitgestelde gericht
 13. 1313. Het geloof in Jezus scheidt ons, maar het geloof van Jezus verbindt ons ( zei een jood)
 14. 1314. Kerk belijdt een tweevoudig einde wereldgeschiedenis:opstanding ten oordeel of ten voordeel.
 15. 1315. De hel maken we zelf, de hemel is een geschenk
 16. 1316. Gods almacht is de almacht van de Geest die vermoeiden kracht geeft (Jes. 40)
 17. 1317. Heiligheid en veiligheid schijnen niet op elkaar te rijmen
 18. 1318. "Gij alleen zijt heilig' maar de uitstorting van de heilige Geest maakt ook gelovigen tot heiligen
 19. 1319. Voor veel jeugd is thuis een kantine
 20. 1320. We willen een kamerbreed tapijt van zekerheid
 21. 1321. Het verleden heeft al vele tatoeëringen aangebracht
 22. 1322. De ontmaskering en ontmanteling van het rijk der duisternis komen zeker
 23. 1323. De opinieleiders spuiten de informatievloeistof in de bloedbaan van onze aandacht
 24. 1324. Een windroos van mogelijkheden hebben de jonge mensen in hun beroepskeus vandaag
 25. 1325. Praat eens met iemand die luistert. Luister eens naar iemand die alleen maar kan praten
 26. 1326. De verrezen Heer is letterlijk de belichaming van Gods bedoeling met de mens
 27. 1327. De massamens is de echoput van zijn omgeving
 28. 1328. Zachtmoedigheid tegenover de wolven is wreedheid tegenover de schapen
 29. 1329. Velen beschouwen God als een vliegenier zijn valscherm
 30. 1330. Een slang baart altijd een slang
 31. 1331. Er zijn zoveel woorden in folders en folianten
 32. 1332. Bejaarden zitten soms in het verzorgingshuis als vastgeprikte, opgezette vlinders in een etalage
 33. 1333. Het is de Moriaan gewassen en water naar zee dragen
 34. 1334. Wie weet wat zich afspeelt in de achterafstraatjes van onze samenleving?
 35. 1335. 'Ze hebben mijn Heer weggenomen' roepen velen met Maria Magdalena (Joh. 20)
 36. 1336. Als een stevige ijsvloer ontbreekt, springen de kerkgangers rond van de ene schots op de andere
 37. 1337. Een geestige inval werkt meer uit dan een giftige uitval
 38. 1338. De kerken zijn niet de grafkelder van een dode God, maar de woning van de levende Heer
 39. 1339. Iemand die anderen laat praten is veelzeggend
 40. 1340. Het nieuwetijds-denken is de wichelroede waarmee naar waarheid gezocht wordt
 41. 1341. Bij geestelijke leegstand kun je gemakkelijk gekraakt worden
 42. 1342. Het geluk is als een duif. Willen we haar pakken dan vliegt ze weg
 43. 1343. Slijk gaat glinsteren als de zon schijnt
 44. 1344. De zon schijnt ook door de kleine raampjes
 45. 1345. Dorst is het zekerste bewijs voor het bestaan van water. Hoe dorst zonder water?
 46. 1346. Het kruis is de ladder waarlangs God neerdaalt in het inferno van onze verlorenheid
 47. 1347. De mens moet niet zorgen dat hij in de hemel komt, maar de hemel in hem komt
 48. 1348. Jezus is geen zweverige, bovenaardse, vreemde hemelmijnheer
 49. 1349. Voetnoten zijn bedoeld als voetlichten. Ze belichten de weg die de schrijver gaat.
 50. 1350. Ik wou dat ik je gebreeën had, dan kon ik je uithalen
 51. 1351. Ik zal je eens een dreun op je gedachtekistje geven (Amsterdams)
 52. 1352. Twijfel is in de bijbel nooit: bestaat God wel, maar doet Hij wel wat Hij beloofd heeft?
 53. 1353. Zijn theologie is een uitloper van een giftige plant die al heel lang woekert
 54. 1354. De vrijzinnige theologie is een schuimende kop op een golf met een grote onderzeese stuwkracht
 55. 1355. Waar is de ankerplaats van Gods bemiddeling in deze eindige wereld?
 56. 1356. In de Sow kerk is er wel eenheid, maar geen eensgezindheid
 57. 1357. Het weerlichten van het eerste begin en het weerlichten van de jongste dag vallen samen in Joel
 58. 1358. Het levensgevoel dat we niet van onszelf zijn, maar van de Heer, verdampt
 59. 1359. Onze persoonlijke en gemeenschappelijke horizon is erg klein geworden. Er ligt niets meer achter
 60. 1360. Velen vrezen het verpletterend besef van kosmische oneindigheid en eigen nietigheid
 61. 1361. De moderne mens voelt zich een thuisloze in een zwijgend heelal en een wreed universum
 62. 1362. God maakt niet zijn wezen bekend, maar wel zijn wil (Calvijn)
 63. 1363. Jezus geeft aan godsdienst een menselijk gezicht
 64. 1364. Met Jezus worden wij gedoopt met water. Door Jezus worden wij gedoopt door de H. Geest
 65. 1365. Jezus volgen is zijn spoor volgen is in zijn voetstappen treden, volgzaamheid is geen imitatie
 66. 1366. De geschiedenis van mannen is er een van prestatie en prestige, policy en planning
 67. 1367. We gaan het evangelie als bij estafette doorgeven, ontstoken aan de eeuwige vlam van Gods liefde
 68. 1368. De periode van de Verlichting was een periode van verduistering van de genade
 69. 1369. Wij geloven niet in de opstanding, maar in de opgestane Heer.
 70. 1370. De glans en gloed van Gods goedheid en genade ligt ook in het gewone, geluk en gezondheid
 71. 1371. Het hart is het centrum van de mens en het verstand (ratio) is er slechts een functie van.
 72. 1372. Wij zweren bij alles wat gewogen en gemeten, bewezen en berekend kan worden.
 73. 1373. Het rationalisme heeft de slagbomen neergelaten voor elke weg tot kennis van de levende God
 74. 1374. De Verlichting bracht onttovering van en bijgelovige en betoverde wereld
 75. 1375. De Verlichting wilde ook de hemel ontgoddelijken ,de godsdienst ontluisteren en God onttronen
 76. 1376. Godsdiensten gebaseerd op Volk en Vaderland, bloed en bodem zijn heidense godsdiensten
 77. 1377. De bijbel is handleiding (wijst gebruik aan) en ook handwijzer (wijst richting aan)
 78. 1378. We moeten het vaandel van de hoop hoog houden en de fakkel van de hoop aan elkaar doorgeven
 79. 1379. Jezus was beeld van God en voorbeeld van God.
 80. 1380. Jezus is voor ons voorbeeldig!
 81. 1381. De mens is de bewegwijzering voor normen en waarden kwijtgeraakt.
 82. 1382. Gods Geest hanteert mensen als handlangers van Gods barmhartigheid
 83. 1383. Met Pasen staat Jezus op uit de dood. Met Pinksteren staan zijn volgelingen op.
 84. 1384. Theologen die niet geloven schrijven de naam God met kleine letters
 85. 1385. Sjaloom betekent Alles goed en wel
 86. 1386. Als de bakker en de kolenboer gaan vechten ziet uiteindelijk de bakker zwart en kolenboer wit
 87. 1387. Gods leiding is allereerst uit-leiding. God leidde Israël ook uit het diensthuis
 88. 1388. God gebruikt bepaalde gaven niet omdat ze bijzonder zijn, ze zijn bijzonder door Gods gebruik
 89. 1389. Gods Geest zweeft niet boven de wateren van onze ziel. Nee, Hij woont er.
 90. 1390. Jezus lijkt als twee druppels water op God. Hij beeldde in zijn doen en laten God uit
 91. 1391. Tegenover begrenzing staat ontgrenzing, tegenover ontbinding verbinding
 92. 1392. De wonderen van Jezus zijn plaatjes bij de eigenlijke boodschap
 93. 1393. De Geest is pontificaal Hij is bruggenbouwend! Hij verbindt wat ontbonden is.
 94. 1394. De Geest maakt van ieder punt een punt-komma
 95. 1395. De twijfelaar maakt van elk uitroepteken een vraagteken
 96. 1396. Een dankbaar mens heeft vleugels. Een ondankbaar mens is vleugellam en voelt zich verongelijkt
 97. 1397. Jezus verbindt de vervulling van onze gebéden aan de vervulling van zijn gebóden
 98. 1398. De bidder heeft iets van een gestorvene:ogen dicht en handen gevouwen.
 99. 1399. De bidder staat met de benen op de grond en het hoofd in de wolken
 100. 1400. De Heilige Geest is als bloed. Als je het aftapt, ben je dood.