God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 1001 tot 1100


 1. 1001. Christus is de grote Erfgever en wij zijn de erfdelers van zijn erfenis: eeuwigheidsleven.
 2. 1002. Wat is ons 'ultimate concern' ?
 3. 1003. Een menswaardig leven is ook een Godwaardig leven! Mensonwaardig is God-onwaardig.
 4. 1004. Wie met zijn kwaad alleen blijft, blijft helemaal alleen.
 5. 1005. De eenvoudigste dingen van een overledene openen een luik naar het land van verlies.
 6. 1006. Dingen hebben gevoelswaarde. Ze zijn er als wij er niet meer zijn.
 7. 1007. De mobiele telefoon is voor veel jongeren een 24 uurs-support bij hun vrienden.
 8. 1008. Niet langer emailtjes, maar sms'jes zijn vandaag onder jongeren hip en 'hot'.
 9. 1009. Dat is een hogeschoolvoorbeeld van verkitsching en verloedering.
 10. 1010. Er is veel overbelast taalgoed. Er zijn veel overbelaste werkwoorden: plaatsvinden b.v.
 11. 1011. Het groene gras groeit 'vanzelf'. Gods liefde is echter niet 'vanzelf' sprekend.
 12. 1012. De werkwoorden 'vergeven' en vergiftigen' hebben dezelfde stam.
 13. 1013. De stormbal hangt hoog in de mast! Er is zwaar weer op komst!
 14. 1014. Wij durven geen zondaren meer te zijn.
 15. 1015. God wil niet iets van ons, een offer, een plicht of een gave. Hij wil ons zelf.
 16. 1016. De mens komt uitsluitend tot zich zelf als het 'tegenover' van Gods liefde
 17. 1017. Doe het weinige goed: de os vers stro geven en de ezel roskammen.
 18. 1018. Het enige referentiepunt van geestelijke groei is de 'volle maat van Christus'
 19. 1019. Christus is voor ons Beginner en Beginsel van waarden en normen.
 20. 1020. Het niet-begerig zijn naar wat de ander eigen is, is trouw aan zichzelf.
 21. 1021. Ons heil ligt niet in mijn levensgeschiedenis maar in die van Jezus Christus.
 22. 1022. Christus is de grote Erfgever en wij zijn de erfdelers van zijn erfenis: eeuwigheidsleven.
 23. 1023. Wat is ons 'ultimate concern'?
 24. 1024. Wie met zijn kwaad alleen blijft, blijft helemaal alleen.
 25. 1025. De eenvoudigste dingen van een overledene openen een luik naar het land van verlies.
 26. 1026. Dingen hebben gevoelswaarde. Ze zijn er als wij er niet meer zijn.
 27. 1027. De mobiele telefoon is voor veel jongeren een 24 uurs-support bij hun vrienden.
 28. 1028. Niet langer emailtjes, maar sms'jes zijn vandaag onder jongeren hip en 'hot'
 29. 1029. Dat is een hogeschoolvoorbeeld van verkitsching en verloedering
 30. 1030. Er is veel overbelast taalgoed. Er zijn veel overbelaste werkwoorden: plaatsvinden b.v.
 31. 1031. Het groene gras groeit 'vanzelf'. Gods liefde is echter niet 'vanzelf' sprekend.
 32. 1032. De werkwoorden 'vergeven' en vergiftigen' hebben dezelfde stam.
 33. 1033. De stormbal hangt hoog in de mast! Er is zwaar weer op komst!
 34. 1034. Met onze butsen en builen, en ook het bittere en boze in ons hart komen wij tot U
 35. 1035. Mensen met krassen in hun ziel en scheuren in hun levensgeluk
 36. 1036. God staat met zijn gezicht naar ons toe en wat kijkt Hij ons vriendelijk aan!
 37. 1037. Uiteindelijk kent God ieder mens als iemand niemand voor ons is Known unto God.
 38. 1038. Eerst de haat en daarna de daad: de joden werden eerst verguisd en daarna vergast.
 39. 1039. Sportieve spiritualiteit is meer dan een warm gevoel, het eist een intense training in leren en lezen
 40. 1040. In het verwateringsproces van nu wordt de christelijke levensstijl een slap en smakeloos aftreksel
 41. 1041. Als het visioen ontbreekt en het perspectief verdwijnt verwildert het volk.
 42. 1042. Een regenboogbrug slaan als verbindingsweg, of als oversteekplaats tussen mensen
 43. 1043. Kunst beeldt niet af, maar maakt het onzichtbare zichtbaar.
 44. 1044. De ééndimensionale mensen heeft geen zintuig voor levensdiepte en bestaanshoogte.
 45. 1045. Religieuze ervaringen laten zich niet verpakken in de kratten van de logica.
 46. 1046. De verbeelding is de tweede camera van de geest. De logica de eerste?
 47. 1047. We zijn tot vrijheid veroordeeld. zei Sartre. Nee, zegt Paulus, tot vrijheid geroepen.
 48. 1048. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Jezus is de ware Godvrezende in ons aller midden.
 49. 1049. In een preek is een kookboekstijl beter dan een stadhuistaal.
 50. 1050. We mogen dansen en dromen, feesten en fantaseren, vieren en verbeelden.
 51. 1051. In dat blad tref je een toonladder van liederlijkheden aan.
 52. 1052. Wij zijn als planeten, we zenden geen licht uit, maar weerkaatsen het hoogstens.
 53. 1053. De Geest overreedt de mens wel maar verkracht hem niet.
 54. 1054. Romeinen noemden een slaaf een onzichtbaar mens, iemand die je niet ziet en hoeft te zien.
 55. 1055. De Sinaï is het morgenrood van Gods aanwezigheid.
 56. 1056. De Tien Woorden zijn de tien gongslagen voor een nieuwe tijd.
 57. 1057. De HERE God is de onuitbeeldbare en onuitsprekelijke. Christus is zijn Beeld en zijn Woord.
 58. 1058. De HERE God is de enige die Leven heeft in zichzelf. Hij geeft ook Leven en doet ook Leven.
 59. 1059. Hallo, mijn ziel, kun je mij verstaan? Loof de Here mijn ziel!
 60. 1060. Er is in de mens een innerlijk overleg, een tweegesprek mogelijk, ook met Gods Geest in zijn hart.
 61. 1061. Maak van bergen molshopen en je zult je doel bereiken.
 62. 1062. Irrationele gedachten zijn een bron van emotionele spanningen.
 63. 1063. De commandobrug van het wereldschip schijnt verlaten te zijn.
 64. 1064. De dobbelstenen van het toeval schijnen de dienst uit te maken.
 65. 1065. Geheimenis is iets anders dan een raadsel. Het eerste wordt geopenbaard, 't tweede soms opgelost.
 66. 1066. Aan de roeping van de twaalven ging een nacht van gebed vooraf ( Lucas 6:12)
 67. 1067. We hebben een levensverzekering waarvoor de premie al betaald is
 68. 1068. De haan maakt meer lawaai dan de kip die het ei legt.
 69. 1069. Geloven is God onderdak geven, inwoning geven. Komt u maar binnen.
 70. 1070. We moeten niet van elk woord een Röntgen foto maken en tegen het licht houden.
 71. 1071. De kerk is vandaag in beroering als een volière waar de kat voorbij komt.
 72. 1072. De Bijbel is uiteindelijk een goddelijk woord over de mens en geen menselijk woord over God.
 73. 1073. Het dilemma is: Jezus van Nazaret of de Christus der Schriften.
 74. 1074. Moderne theologie heeft alle goddelijkheid van Jezus afgestroopt.
 75. 1075. De tien geboden zijn terechtwijzingen om het in het rechte spoor te gaan.
 76. 1076. De aar is pas rijp als hij het hoofd buigt.
 77. 1077. We zetten geen boeken in het vergiftkastje voor de kinderen.
 78. 1078. In elke kerkdienst moet er een apostel uit Palestina binnenkomen.
 79. 1079. Het heil komt van buiten af en welt niet op uit het innerlijk van de mens.
 80. 1080. Lodewijk XIV is kinderloos geboren. Wij ook!
 81. 1081. De tube van ons geduld is bijna leeggeknepen.
 82. 1082. De kerk is geen penhuis, maar mondhuis (Luther).
 83. 1083. Hoe meer mensen praten, des te minder ze de ander aankijken.
 84. 1084. De gedachte dat Christus leeft, steekt als een steekvlam uit deze tekst omhoog.
 85. 1085. Het is een beklemd gevoel dat je slechts een legosteentje bent in een enorme legosamenleving.
 86. 1086. Dat snijdt de navelstreng door die ons aan het verleden verbindt.
 87. 1087. We brengen een heildronk uit op het nieuwe kabinet!
 88. 1088. De valse speler wordt gemakkelijker geaccepteerd dan de spelbreker.
 89. 1089. De valse speler blijft het spel erkennen, de valse profeet en het valse bankbiljet blijven in omloop.
 90. 1090. Hij is als een afgesleten muntstuk, dat van hand tot hand gaat.
 91. 1091. Hij is tegendraads, want hij gaat er rechtdraads tegen in.
 92. 1092. Ze zijn niet verwisselbaar zoals de twee helften van een zandloper verwisselbaar zijn.
 93. 1093. Het markantste uit de geschiedenis van de mens is dat hij rechtop ging lopen (Tropenmuseum).
 94. 1094. Hij is lid van de wildemansfamilie (wildeman = figuur met knots, symbool monstrueus geslacht).
 95. 1095. Velen zijn als losgeslagen schepen die stuurloos ronddrijven.
 96. 1096. Als Christus komt zal het voor ons zijn alsof Hij nooit is weggeweest.
 97. 1097. In een roeiboot moet je hard werken in een gondel hoef je niets te doen. De kerk is vaak gondel.
 98. 1098. Veel jongeren zijn ontnuchterd, want ontluisterd en ontnesteld.
 99. 1099. Ondanks alle geleerdheid en geletterdheid is de moderne mens geestelijk arm.
 100. 1100. De vrouwen zijn de verborgen opinieleiders van onze samenleving.