God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 1201 tot 1300


 1. 1201. We voelen ons niet thuis meer in deze warrige en verwarrende wereld, zonder geest en gevoel.
 2. 1202. Die theoloog is uit heel andere klei gebakken.
 3. 1203. We houden ons met pillen en pacemakers op de been.
 4. 1204. Christen is als een trolleybus. Het lijntje naar Boven moet wel vastgehouden worden.
 5. 1205. Gewoonten die als mos hen aankleven.
 6. 1206. Waarden en normen hebben tijd nodig om te rijpen net als goede wijn.
 7. 1207. De kerk is geen verzegelde trein die door een vreemd land rijdt.
 8. 1208. Veel mensen zien zichzelf als de zon waar anderen als satellieten om heen draaien.
 9. 1209. Moderne predikanten proberen de boodschap te verpakken in ander papier.
 10. 1210. Ik ben geen applausmachine.
 11. 1211. Wanhoop is een gevecht met de hoop. Hopeloosheid is het einde van de hoop.
 12. 1212. De kerk komt in de kantlijn terecht en gemeente in de marge als we het evangelie niet verkondigen.
 13. 1213. Liefde is aandacht.
 14. 1214. We raken aan de hoogspanningsdraden van Gods heiligheid.
 15. 1215. De brug van Gods heilsgeschiedenis heeft vele bogen en pijlers.
 16. 1216. Een gevoel van onbehagen zit in de lucht als een soort zure regen.
 17. 1217. Warm zijn en niemand verbranden, vuur zijn en niemand verteren kan God alleen.
 18. 1218. Een schaduw ontstaat als je het zonlicht afschermt. Een schaduw is een projectie van jezelf.
 19. 1219. Afgoden zijn schaduwen. Ze hebben geen 'body'.
 20. 1220. De mens is geschapen met handen om te geven en een hart om lief te hebben.
 21. 1221. Opvoeden is de kleine mens op je schouders tillen en hem uitzicht bieden.
 22. 1222. Van zo'n opmerking gaan je tenen krullen.
 23. 1223. God is van de troon gestoten, maar zijn zetel is niet vacant gebleven.
 24. 1224. Hij heeft de gekskap op door altijd te gekscheren.
 25. 1225. Hij lijkt wel een ongeleid projectiel.
 26. 1226. Karrenvrachten wijsgerig materiaal zijn het christendom binnengesmokkeld.
 27. 1227. Een kerk zonder gebeden is als een viool zonder snaren.
 28. 1228. Wie de staat tot verzorgingsstaat maakt, ontmantelt de zorgzame samenleving.
 29. 1229. Voor velen is de boodschap van het evangelie ongedekte valuta geworden.
 30. 1230. Onze ruiten zijn beslagen en ons uitzicht is beperkt.
 31. 1231. We mogen de zwakken niet van de weg af drukken.
 32. 1232. Van de schoot tot de dood en van de crèche tot het verpleeghuis worden we verzorgd.
 33. 1233. De kern van het geloof is niet wat wij volbrengen, maar wat voor ons volbracht is aan het kruis.
 34. 1234. Tegenover Christus kun je slechts twee dingen doen; Hem aanbidden of krankzinnig verklaren.
 35. 1235. Wie op zijn tenen staat, staat niet stevig.
 36. 1236. Wie de ander schopt, heeft maar één been om op te staan.
 37. 1237. Hoe zwaarder de apparatuur is, des te meer houtwol je nodig hebt om hem in te pakken.
 38. 1238. Door de grauwsluier van de zonde wordt er een doem over ons bestaan gelegd.
 39. 1239. Ze liggen als rijnaken ten anker voor de oever van de samenleving.
 40. 1240. De kerk is niet geheim. Ze heeft een toren die iedereen kan zien, een klok die iedereen kan horen.
 41. 1241. We voelen ons soms verstekelingen op eigen levensschip.
 42. 1242. De kerkdienst legt het gebed als een permanent wave in het kapsel van onze ziel.
 43. 1243. De kerk is een koor dat in de wereld staat te zingen van Gods eindeloze liefde.
 44. 1244. De kerk is de enige plaats waar Christus met zondaren samenwoont.
 45. 1245. We gaan naar de kerk om aan de rekstok van de liturgie te zwaaien.
 46. 1246. Er zijn bijbelse woorden die onder ontzaglijke hitte gesmeed zijn in Gods smidse.
 47. 1247. De christelijke krant heeft een voorlichtende en een verlichtende functie.
 48. 1248. Die beslissing heeft verrijkende en verreikende gevolgen.
 49. 1249. Velen zijn verbeten, verbitterd en verbolgen.
 50. 1250. In de kerk gaat het niet over spookjes en sprookjes, want ze heeft een geweldige boodschap.
 51. 1251. Door het geloof in Christus' opstanding steken wij de tong uit tegen de macht van de dood
 52. 1252. We voelen ons niet thuis meer in deze warrige en verwarrende wereld, zonder geest en gevoel
 53. 1253. Die theoloog is uit heel andere klei gebakken
 54. 1254. We houden ons met pillen en pacemakers op de been
 55. 1255. Christen is als een trolleybus. Het lijntje naar Boven moet wel vastgehouden worden.
 56. 1256. Gewoonten die als mos hen aankleven
 57. 1257. Waarden en normen hebben tijd nodig om te rijpen net als goede wijn
 58. 1258. De kerk is geen verzegelde trein die door een vreemd land rijdt.
 59. 1259. Veel mensen zien zichzelf als de zon waar anderen als satellieten om heen draaien
 60. 1260. Moderne predikanten proberen de boodschap te verpakken in ander papier
 61. 1261. Ik ben geen applausmachine
 62. 1262. Wanhoop is een gevecht met de hoop. Hopeloosheid is het einde van de hoop
 63. 1263. De kerk komt in de kantlijn terecht en gemeente in de marge als we het evangelie niet verkondigen
 64. 1264. Liefde is aandacht
 65. 1265. We raken aan de hoogspanningsdraden van Gods heiligheid
 66. 1266. De brug van Gods heilsgeschiedenis heeft vele bogen en pijlers
 67. 1267. Een gevoel van onbehagen zit in de lucht als een soort zure regen
 68. 1268. Warm zijn en niemand verbranden, vuur zijn en niemand verteren kan God alleen
 69. 1269. Een schaduw ontstaat als je het zonlicht afschermt. Een schaduw is een projectie van jezelf
 70. 1270. Afgoden zijn schaduwen. Ze hebben geen 'body'
 71. 1271. De mens is geschapen met handen om te geven en een hart om lief te hebben
 72. 1272. Opvoeden is de kleine mens op je schouders tillen en hem uitzicht bieden
 73. 1273. Van zo'n opmerking gaan je tenen krullen
 74. 1274. God is van de troon gestoten, maar zijn zetel is niet vacant gebleven
 75. 1275. Hij heeft de gekskap op door altijd te gekscheren
 76. 1276. Hij lijkt wel een ongeleid projectiel
 77. 1277. Karrenvrachten wijsgerig materiaal zijn het christendom binnengesmokkeld.
 78. 1278. Een kerk zonder gebeden is als een viool zonder snaren
 79. 1279. Wie de staat tot verzorgingsstaat maakt, ontmantelt de zorgzame samenleving
 80. 1280. Voor velen is de boodschap van het evangelie ongedekte valuta geworden
 81. 1281. Onze ruiten zijn beslagen en ons uitzicht is beperkt
 82. 1282. We mogen de zwakken niet van de weg af drukken
 83. 1283. Van de schoot tot de dood en van de crèche tot het verpleeghuis worden we verzorgd
 84. 1284. De kern van het geloof is niet wat wij volbrengen, maar wat voor ons volbracht is aan het kruis
 85. 1285. Tegenover Christus kun je slechts twee dingen doen; Hem aanbidden of krankzinnig verklaren
 86. 1286. Wie op zijn tenen staat, staat niet stevig
 87. 1287. Wie de ander schopt, heeft maar één been om op te staan
 88. 1288. Hoe zwaarder de apparatuur is, des te meer houtwol je nodig hebt om hem in te pakken
 89. 1289. Door de grauwsluier van de zonde wordt er een doem over ons bestaan gelegd.
 90. 1290. Ze liggen als rijnaken ten anker voor de oever van de samenleving
 91. 1291. De kerk is niet geheim. Ze heeft een toren die iedereen kan zien, een klok die iedereen kan horen.
 92. 1292. We voelen ons soms verstekelingen op eigen levensschip
 93. 1293. De kerkdienst legt het gebed als een permanent wave in het kapsel van onze ziel
 94. 1294. De kerk is een koor dat in de wereld staat te zingen van Gods eindeloze liefde
 95. 1295. De kerk is de enige plaats waar Christus met zondaren samenwoont
 96. 1296. We gaan naar de kerk om aan de rekstok van de liturgie te zwaaien
 97. 1297. Er zijn bijbelse woorden die onder ontzaglijke hitte gesmeed zijn in Gods smidse
 98. 1298. De christelijke krant heeft een voorlichtende en een verlichtende functie
 99. 1299. Die beslissing heeft verrijkende en verreikende gevolgen
 100. 1300. Gewoonte is een kwestie van de breedte van het leven, maar traditie van de lengte van het leven