God bestaat niet. Hij leeft!

Deze one-liners hebben een persoonlijk karakter. Op een goede dag heb ik ze eens bij elkaar gesprokkeld uit mijn aantekeningen.

Ze kunnen ons waarschuwen om niet telkens een blik cliché's te openen of gemummificeerde uitdrukkingen te gebruiken.

Ze kunnen ons soms ook op een nieuw idee brengen of stimuleren hetzelfde eens pittiger en puntiger te zeggen.Oneliner 2501 tot 2600


 1. 2501. Je moet geen vuur met vuur bestrijden. Bijvoorbeeld het vuur van de haat met het vuur van de woede
 2. 2502. Je kunt over je overtollige emotionele bagage struikelen
 3. 2503. Autogordels aandoen? Vast en zeker. Christus aandoen ? Vast en zeker!
 4. 2504. Hamsterraddenken is een vorm van neurose: denken in cirkeltjes
 5. 2505. Ongebroken, maar wel kwetsbaar
 6. 2506. Dump je kinderen in de ballenbak van IKEA
 7. 2507. Kenmerkend voor de moderne mens is de onverbondenheid en de bindingloosheid
 8. 2508. De moderne mens zoekt de verstrooiing en niet de verbondenheid.
 9. 2509. De grote warenhuizen zijn tot heilige bedevaartsplaatsen uitgeroepen
 10. 2510. Het winkelparadijs verbeeldt het religieuze verlangen naar vernieuwing van de wereld.
 11. 2511. Uitzicht op God is vertroebeld zoals het zicht op de sterrenehemel door nachtelijke lichtvervuiling
 12. 2512. Ze zijn als verblinde konijnen in de koplampen van Pim Fortuyn
 13. 2513. De meest misbruikte tekst is Zoekt en ge zult vinden want deze tekst slaat niet op al ons zoeken
 14. 2514. Het gaat daar over het zoeken van het Koninkrijk Gods waarvan Christus koning is
 15. 2515. In de wraakpsalmen gaat het altijd om tenslotte-taal op de dag van het Gericht
 16. 2516. Jezus pastoraat was gericht op de ontmanteling en ontmaskering van de schijnheiligheid
 17. 2517. Christus is niets slechts object van de prediking, ook het Subject
 18. 2518. Jezus zegt; wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dat gaat heel ver. Dat slikt niet iedereen!
 19. 2519. Mensen van de kerk willen hoogwaardige voeding in de preek, geen snoepgoed
 20. 2520. Vroeger hadden we een rationeel bijbelbegrip, nu een relationeel bijbelbegrip
 21. 2521. Solus Christus en totus Christus. Christus alleen en dan ook de totale Christus
 22. 2522. Icarus vloog met zijn kunstvleugels van was zo dicht bij de zon, dat hij in zee stortte
 23. 2523. Wij zijn veilig bij God als op arendsvleugels
 24. 2524. Als het grote Verkassen komt, hebben we een uitstekend Verhuizer
 25. 2525. Er kan geen naturalistische verklaring gegeven worden voor het besef van goed en kwaad
 26. 2526. Paars heeft de levensbeschouwelijke bewusteloosheid gestimuleerd
 27. 2527. De ideële reserves worden uitgehold, zodat modieuze kreten en eerste indrukken beslissen
 28. 2528. Dit kan alleen gezongen worden door wie in de kou en in het donker staat
 29. 2529. Heiligheid van God wordt op indrukwekkende wijze zichtbaar in middeleeuwse kathedralen
 30. 2530. Vroeger vond uitwisseling plaats via K-mail (kameel), nu via e-mail
 31. 2531. Het leven voelt anders aan als je het met God beleeft
 32. 2532. Johannes geeft geen gelijkenissen, wel vergelijkingen
 33. 2533. Als boezemvriend van Jezus lag Johannes aan aan de tafel op borsthoogte van Jezus
 34. 2534. Duisternis is meer dan afwezigheid van licht Het is een agressieve macht (Joh. 12:35)
 35. 2535. De opvolger van Johannes de doper is een Mens die sandalen draagt Jezus ten voeten uit
 36. 2536. Jezus als Gods zoon belichaamt alle eigenschappen van zijn Vader Zo Vader zo Zoon
 37. 2537. Wat is de laatste wens van Jezus op aarde? (Joh. 17: 24)
 38. 2538. Vader, ik wil dat waar Ik ben ook zij bij mij zijn die U mij gegeven hebt
 39. 2539. Buiten het onderwijs van Jezus is er geen godgeleerdheid. Jezus is de echte godgeleerde
 40. 2540. Jezus was geen autodidact, maar theodidact
 41. 2541. Sommige Grieken wilden Jezus wel eens zien, maar Jezus wil geen vrijblijvende belangstelling
 42. 2542. Zonde is een soort virus dat het immuunsysteem aantast en mens vatbaar maakt voor infecties
 43. 2543. De kerk heeft Jezus niet opgehemeld . In Hem is de hemel op aarde gekomen.
 44. 2544. De waarde van mijn aanwezigheid ligt niet in wat ik doe of zeg, maar uitstraal
 45. 2545. Iemand een hand geven= tonen dat we te goeder trouw zijn. We dragen geen mes!
 46. 2546. Jezus kwam uit een tamelijk groot gezin: vijf jongens en minstens twee meisjes.
 47. 2547. Wij zweren bij het vrijheidsmotief van de verloren zoon
 48. 2548. Deze wilde zich niet binden aan de liefde van de Vader,het huis van de Vader en de regels Vader
 49. 2549. We kunnen het Koninkrijk Gods slechts zien, binnengaan en beërven, niet verwerkelijken
 50. 2550. Kennen gaat verder dan weten. Bij kennen is er een relatie
 51. 2551. Jezus is de bevrijdende God, de mededogende God, de afdalende God, de liefhebbende God
 52. 2552. De Rijksverwachting is de hoofdlijn in de Bijbelse toekomstverwachting
 53. 2553. De zijlijn is de persoonlijke verwachting
 54. 2554. In de Socratische dialoog denkt men vragenderwijs met gesprekspartners de waarheid te vinden
 55. 2555. De hel is niet het huisadres van de duivel, maar de plek waar hij voorgoed zal verdwijnen
 56. 2556. Jezus is de grote exorcist Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken
 57. 2557. luisteren met het derde oor is luisteren naar wat achter de woorden ligt
 58. 2558. Orgtanisatiedeskundigen maken in de kerk de ambtsdragers monddood
 59. 2559. Als je een lelie en een roos van de Heer bent, wandel je temidden van dorens
 60. 2560. In de huidige bedrijfscultuur gaat men uit van het economische rendementsenken
 61. 2561. Onze aflaten zijn de verdiensten van Christus
 62. 2562. Wie met modder gooit, raakt grond kwijt.
 63. 2563. Waarden verhouden zich tot normen als wortels tot vruchten
 64. 2564. Toetanchamon droeg een schitterend masker
 65. 2565. Als je Toetanchamon gaat ontmaskeren kijk je in het gelaat van een dode.
 66. 2566. Bij opvoeding is het belangrijk de medewerking van de kinderen te krijgen.
 67. 2567. Veel bevelen verzwakken de communicatielijnen
 68. 2568. Niet: ruim de tafel op, maar zullen we samen de tafel eens opruimen?
 69. 2569. Als de hemel van koper is, is hier alles lood om oud ijzer.
 70. 2570. Passief luisteren is de ander aankijken, opletten, zwijgen en instemmend knikken.
 71. 2571. Arcadia was een idyllisch zonovergoten paradijselijk landschap
 72. 2572. In de dominocratie was de domine dominant en domineerde!
 73. 2573. Jodenhaadt is al vroeger ontstaan omdat Joden zich afzijdig hielden van sport en gilden
 74. 2574. Alleen zij die heimwee hebben, komen thuis
 75. 2575. Typisch esoterisch is de filosofie van Rudolf Steiner. Het geestelijk schouwen was alleen voor ingewijden.
 76. 2576. Het geestelijk schouwen was volgens Rudolf Steinier alleen voor ingewijden; thypisch esoterisch
 77. 2577. Steinier meende dat de mens via meditatietechnieken tot een hogere werkelijkheid kon komen.
 78. 2578. Het zogenoemde vijfde evangelie van Thomas. Jezus is in dit evangelie geen Verlosser maar wijsheidsleraar
 79. 2579. Kom met vakantie naar Albanie. Uw auto is er al (gestolen)
 80. 2580. Tijd kun je maken door grote doelen steeds voor ogen te houden.
 81. 2581. Bij onuitblusbaar vuur moeten we denken aan de vuilnisbelt ten zuiden van Jeruzalem
 82. 2582. Daar smeuilde altijd vuur en stierf de worm van ontbinding niet (Matt.25:300
 83. 2583. We hebben geen landkaart van het Godsrijk noch plattegrond van het Nieuw Jeruzalem
 84. 2584. God is niet bloeddorstig. Hij wilde geen bloed zien. Hij gaf het
 85. 2585. Het werkwoord verzoenen heeft twee betekenissen. Uitdelgen schuld en herstellen geschonden relatie
 86. 2586. Uitgerekend in de vastentijd gaat Jezus met tollenaren aan een tafel zitten
 87. 2587. Vrouwen, kinderen, melaatsen, zondaren en tollenaren waren in Israel tweederangs burgers
 88. 2588. Jezus zoekt hen op. Leerlingen waren niet verbaasd dat Jezus met een Samaritaanse sprak maar met een vrouw!
 89. 2589. Jezus praat met vrouwen, raakt melaatsen aan, roept kinderen tot zich en eet met tollenaren.
 90. 2590. God heeft zich geidentificeerd met Jezus en in Hem onze schuld zich aangetrokken.
 91. 2591. De waarheid is geen leer of dogma, maar een Persoon:Jezus Christus
 92. 2592. De mens heeft een buitenkant en een binnenkant
 93. 2593. De buitenkant wordt opgepoetst, de binnenkant verwaarloosd
 94. 2594. Christus is de vervulling van wat alle godsdiensten nastreven
 95. 2595. Onze bange wereld is behangen met de schijnwereld van de reclame van vrolijke mensen
 96. 2596. Als de deur altijd open staat wordt niemand gemist.
 97. 2597. Openheid verliest haar betekenis wanneer we ons niet kunnen afsluiten
 98. 2598. In de vrijzinnige theologie wordt Christus teruggebracht tot een profeet met een boodschap
 99. 2599. De Allerhoogste is toonbeeld van neerbuigende ontferming.
 100. 2600. Velen struikelen over het hppy clappy geloof