A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Christendom in wereld


Christendom 1 januari 2008

 

 

 Waar is de meeste groei? 

 

De grootste groeiers onder de christenkerken zijn de pinkstergemeenten, (zie onder) vooral populair in Latijns-Amerika en Afrika.

Van de 140 miljoen Brazilianen zijn er 22 miljoen lid van de Pinksterkerken. Belangrijke statistische gegevens vind je in Christian Data Base.

 In 1900 woonde 69 procent van alle christenen in Europa. In 2010 zal dat percentage gedaald zijn naar 26 procent. In die periode steeg het aandeel in Latijns-Amerika van 10 naar 29 procent.

Zeer sterk groeide het christendom in Zuid-Korea, Filippijnen en China.

In Zuid Korea is het geen zeldzaamheid dat een kerk 8.000 plaatsen telt en er 4 diensten per dag plaatsvinden. Vroeger brachten velen daar vroeg in de morgen een bloemenoffer op het graf van hun ouders, nu staan dezelfde mensen om 5 uur op om een kerkdienst te bezoeken. De kerken doen daar veel aan sociale opvang.

China

Tussen 2000 en 2005 bekeerden zich in China elk jaar 5 miljoen mensen tot het christelijk geloof.  Missie is nodig De katholieke en protestantse kerken gaan op missie in eigen land.

Zij willen voorkomen dat de islam de dominante religie in Nederland wordt. Veel moslims hebben een duidelijk profiel. Er schijnen nu al meer moslims te zijn dan katholieke christenen.

Een duidelijke identiteit ontberen veel christenen. Nederland krijgt per 1 januari 2008 een tweede hoogleraar missiologie in de persoon van Mechteld Jansen. De leerstoel aan de Protestantse Theologische Universiteit wordt betaald door de PKN.

De opdracht is zich vooral te richten op missie in eigen land. Antoine Bodar wil de dagsluiting op radio en televisie weer invoeren. De missionaire drive komt overal weer terug.

 Migrantenkerken

Nederland telt 800 duizend christelijke migranten. Alleen al in de Bijlmer worden in zo’n 75 talen in kerkgebouwen, schuren en lokalen diensten gehouden. Voor de migranten zijn de traditionele Nederlandse kerkdiensten te saai. Volgens de laatste telling van SKIN (Samen Kerk In Nederland) heeft Rotterdam al 140 van deze migrantenkerken.

In het geloof vinden deze migranten hun belangrijkste bron van  hun identiteit. Vijftien van deze migrantenkerken ïn de Bijlmer komen bij elkaar in een nieuw kerkgebouw “De Kandelaar.  

Pinksterbeweging Werd het aantal aanhangers/leden van de Pinksterbeweging in 1985 nog op 290 miljoen geschat, dit aantal is nu gegroeid tot ver boven 600 miljoen.

Het overgrote deel van dit type christendom behoort dan tot de inheemse, niet-blanke pinksterkerken in de derde wereld. De persoonlijke geloofservaring staat van begin af heel centraal bij de pinkstergelovigen. Ze stond zelfs zo in het middelpunt dat men aanvankelijk weinig of niets wilde weten van leerstellingen.

 Spoedig zagen zij zich genoodzaakt hun geloofsopvattingen op schrift te stellen. Er zijn allerlei variaties in hun geloofsbeleving.

Maar als de theologische kern van de gehele Pinksterbeweging kan men de vierslag: Jezus is Redder, Jezus is Doper in de Geest, Jezus is de Genezer en Hij is de wederkomende Heer beschouwen. Verder trekken de pinkstergelovigen de lijn van de werking van de Heilige Geest en zijn uitdeling van bijzondere charismata in de apostolische eeuw door naar deze tijd.

Tegenover de ‘streeptheologie’ zetten zij de ‘doorgaande lijn-theologie’.

Onder de streeptheologie verstaan zij dat de traditionele kerken een streep zetten achter de bijzondere charismata (genadegaven) van de eerste eeuw, zoals genezingen, spreken in tongen en wonderen.

Het ontvangen van de Geestesdoop wordt gezien als een meerwaarde van de gelovigen ten opzichte van de andere gelovigen.

De persoonlijke ervaring krijgt echter vaak een (mede)beslissend karakter bij de uitleg van de Bijbel.

De uitleg van de ervaring heeft soms voorrang boven de uitleg van de Heilige Schrift volgens sommige kenners van de Pinksterbeweging.