A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Christianoi was een scheldnaam,


In Antiochie werden de volgelingen van Jezus voor hert eerst christenen genoemd. Met Rome en Alexandrie behoorde Antiochie tot de grootste steden van het Rom. Rijk. Lucas kwam er vandaan!

 

Lucas vertelt dat de volgelingen van Jezus in Antiochië voor het eerst christenen genoemd werden

De naam Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias, dat Gezalfde betekent.

De naam christen  is niet bedacht is door de Joden die  de volgelingen van Jezus Nazareners noemden

Ook de christenen zelf hebben deze naam niet gekozen om zich van de niet-christenen te onderscheiden

 

Mensen van de Weg

 

Joden die christen geworden waren noemde men in die tijd ook wel ‘mensen van de Weg’.

De naam christanoi of christiani is waarschijnlijk voor het eerst gebruikt als scheldnaam.

In hun godsdienstige samenkomsten zongen volgelingen van Jezus  liederen  ter ere van Christus.

De naam Christus zal méér gebruikt zijn dan de naam Jezus.

 In dit  geval zouden de Antiochenen bijvoorbeeld de naam Jezuïeten of Jezusmensen gebruikt hebben

De uitdrukking  christianoi  betekent 'die van Christus zijn’. Men bedoelde daarmee ‘slaven van Christus’

Antiochie

In de grote havenstad Antiochië waren ongelooflijk veel slaven.

De inwoners van deze stad hadden vaak gehoord dat religieuze mensen spraken en zongen van hun Kurios.

Als die Jezus hun Heer was, dan waren zij zijn slaven. De slaven van Sylvanus werden silvaniï genoemd

Verder zat  er in die naam ook een spottend element. Het Griekse woord chrèstos betekent ‘nuttig’, ‘braaf’.

De woorden christos en chrèstos worden gewoonlijk op dezelfde wijze uitgesproken.

De naam christenen had de klankkleur van "brave zielen'

Antiochie was  een riool van criminaliteit en liederlijkheid, een stad van tovenaars en duivelskunstenaars,

Een stad van heksenbezweerders, bacchanaliën en gladiatorenspelen. De christenen deden daar niet aan mee.

Zij leefden sober en zetten zich in voor hulpbehoevenden. Men vond hen ‘brave zielen’ chrestianoi

reliëf tegen de achtergrond van de grote zedeloosheid die voor Antiochië spreekwoordelijk was.Want de Antiochenen waren zelf heus niet zo braaf en oppassend.