A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hierarchisch bepaald o.a. door eenpartijsysteem


 

 Hierarchische structuur

 

Het boegbeeld van China is de Chinese muur

De Chinese cultuur is grotendeel hiërarchisch bepaald.

Dat uit zich hierin dat kinderen respect moeten hebben voor hun ouders en grootouders en werknemers moeten respect hebben voor hun bazen.

De Chinezen zijn daarom ook afkerig van een meerpartijen-democratie. Die leidt volgens hen tot een chaos. De eenpartijdemocratie had je onder de keizer van China en onder Mao. De Chinezen denken dat je bij een meerpartijendemocratie altijd chaos krijgt.

Kijk maar naar India zegt men dan. Als wij in China een spoorlijn van 1000 km hebben aangelegd, is men in India nog slechts toe aan het plannen maken. 

Daarom zijn er ook geen vrije vakverenigingen en is men huiverig voor kerken die ene te grote zelfstandigheid ontwikkelen en dus afbreuk doen aan de macht van de overheid. Daarom wil de overheid invloed hebben op de kerk via het registeren van de kerkelijke gegevens.

De enorme opbloei van de economie heeft ook een vervreemdingseffect met zich meegebracht. Miljoenen Chinezen zijn uit het platteland weggetrokken en zijn in de steden gaan wonen. Daar wonen ze in flatgebouwen en kennen ze hun naaste buren niet eens meer. Op het platteland is er weliswaar armoe, maar daar kent men elkaar nog. Daarom is er de behoefte aan een nieuwe gemeenschap ontstaan.