A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Suicide


 

Zelfdoding 

Zelfdoding is in ons land de belangrijkste doodsoorzaak geworden voor jongeren tussen 15 en 25 jaar.

Ruim de helft doet dit omdat ze in een diepe depressie verkeren

Deze is meestal gemaskeerd. In de bijbel lezen we van zeven mensen die zich van het leven beroven:

Abimelech, Simson, Saul en zijn wapendrager, Achitofel , Zimri en Judas.

Nergens wordt hierover veroordelend.gesproken

We mogen onze tijd niet in eigen hand nemen, omdat ze in Gods handen is (Ps 31)

Het is ook niet goed (maar wel mogelijk) “te sterven voor je tijd” (Pred. 7 : 17)

De troost van Ps 139

In psalm 139 : 8 lezen we als grote troost ”Maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, Gij zijt er.”

God is daar niet om de mens die dit gedaan heeft te straffen, maar om zijn nabijheid te bieden.

Gods alwetendheid en alomtegenwoordigheid zijn abstracte begrippen

Het is filosofie te zeggen: God weet alles en Hij is overal

God kent mij persoonlijk

Ps 139 zegt Gij kent mijn zitten en mijn opstaan

Ps 139 zegt Waarheen zou ik gaan voor uw Geest?

Ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden

Relatie-woorden

Bijbelse woorden zijn altijd relatie woorden. Hij weet alles van mij.  Hij is overal bij mij.

Typerend in dit verband is Psalm 23. In het begin spreekt de dichter God aan als een Hij

 ”De Here is mijn herder. Hij doet mij neerliggen. Hij verkwikt mijn ziel.

Waar wordt nu het afstandelijke “Hij” verwisseld met het nabije Gij?

In het dal van diepe duisternis, vers 4. Dáár kan hij zeggen: ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij”

Kom Heiland in de laatste nacht van dodelijke pijn en laat ons eenmaal Thuisgebracht voorgoed genezen zijn!