A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Symbolisch universum


Wat is dit eigenlijk? Gekke uitdrukking, vind je ook niet?

 

 Toch heb jij ook een symbolisch universum, dat helemaal bepaalt hoe je denkt en hoe je je gedraagt.

 

Het geheel van onze ervaringen en voorstellingen

 

 

Het symbolisch universum is het geheel van jouw

 

ervaringen, voorstellingen en herinneringen waardoor jouw

 

leven, gedachten en je gedrag vandaag nog steeds worden

 

beïnvloed en gevormd!

 

Rugzak

 

Het is de inhoud van je rugzak die je altijd

 

meedraagt. 

 

Alles wat jij hebt meegemaakt, wat tegen jou gezegd is, heeft grote invloed op wat je denkt en voelt.

Dat symbolisch universum kun je niet manipuleren.

Het wordt je aangereikt.

 

Je hebt er geen enkele invloed op.

Maar het beïnvloedt wel heel je gedrag en denken.

 

 Grotendeels wordt deze symbolische wereld bepaald door de traditie en de cultuur.

Alles wat jij hebt meegemaakt draag je mee en raak je niet meer kwijt.

 

Als je thuis bijna nooit geaccepteerd bent, als je weinig liefde en leefwarmte hebt ontvangen, zul je je heel anders gedragen dan wanneer je uit een warm nest komt.

 

Ons symbolisch universum is veel groter dan het beeld dat wij van de werkelijkheid hebben.

Het omvat alles wat tegen jou gezegd is.

 

Bijna alles daarvan ben jij vergeten, het is weggezakt, beneden de waterspiegel van het bewustzijn, maar het is toch onbewust werkzaam in jouw leven.

Ik denk dat we twee dingen van dit symbolisch universum kunnen zeggen.

 

Niet te ontwerpen

We kunnen het niet ontwerpen.

We kunnen het niet creëren noch veranderen.

De mens is geen actief subject die zijn wereld naar zijn eigen hand kan zetten.

De mens is geen subject dat twijfelt aan alles, behalve aan zijn eigen ik. Descartes was zo iemand. Hij zei: Ik denk en daarom ben ik.

We zijn geen slachtoffer

We zijn ook geen slachtoffer van dit universum.

 De mens is ook geen willoos object dat hulpeloos is overgeleverd aan alles wat hij heeft meegemaakt. Hij hoeft en mag ook niet zeggen; ik kan me nu eenmaal niet veranderen. Mijn symbolisch universum is genetisch en historisch vastgelegd.


Het zijn beide uitersten, extremen die fout zijn.

Eigen identiteit 

Ieder mens  heeft zijn eigen identiteit. Hij heeft ook een heel uniek symbolisch universum.

Daarom kunnen mensen ook zo verschillende reageren op dezelfde situaties en gebeurtenissen.

 De ene mens is bijvoorbeeld erg enthousiast op een onstuimige zee, de ander doodsbenauwd. Wat is dan het unieke van ieder mens?

We worden aangesproken

De mens is een aangesprokene.

Een relationeel wezen.

De mens is van nature geen individualist.

 Hij wordt aangesproken door zijn buren, door zijn vrienden. door zijn ouders. Hij wordt ook aangesproken door God.

Zeg, Adam, waar ben jij?

Alle religieuze reacties in de verschillende religies zijn ten diepste reacties op een openbaring van God.

Veel verkeerde reacties weliswaar, maar toch reacties! De mens is subject in passieve zin.

We worden aangesproken.

Het begint niet met wat wij bedenken of ervaren, maar met wat ons wordt aangereikt.

Zo wordt ons leven gevormd. Wat wordt ons aangereikt door de wereld om ons heen, de wereld van de school en de sport, de wereld van de kerk?

 Ik construeer mijn eigen wereld niet, maar ik ben er wel bij betrokken. Hoe reageer ik? Wat voor antwoord geef ik?