A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Soteria


 

Wat is soteria? 

In het Archeologisch museum te Antakya (het bijbelse Antiochië) )bij de Syrische grens zag ik eens een schitterend vloermozaïek, dat een vrouw te zien geeft die er rijk gekleed en erg gezond uitziet.

Mij trof dat met grote letters slechts één woord te zien was: het woord soteria.

Het vloermozaïek is afkomstig uit Dafne, de luxueuze villastad van Antiochië uit Hand. 13.

Ook nu vind ik Dafne nog een heerlijke plaats om te picknicken met al die watervallen!

Men bedoelde vroeger blijkbaar te zeggen dat soteria bestaat uit heil, welzijn, weelde, rijkdom en gezondheid.

Soter geeft soteria 

Jezus is onze soter!!Zo staat er in Lucas 2: U is heden de soter geboren, Verlosser, Zaligmaker. Jezus zelf zegt dan ook"Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden"! Hij geeft ook welzijn, rijkdom en gezondheid aan de overzijde van het graf.

In veruit de meeste teksten van het Nieuwe Testament, en vooral ook bij Paulus heeft het woord soteria, redding of behoud, betrekking op redding in het komende gericht.

Behouden worden of gered worden betekent in de prediking van de apostel Paulus allereerst behouden worden van Gods toorn in de dag van het laatste oordeel.

Behouden worden is dus allereerst op de toekomst gericht!

In zijn verkondiging spreekt Paulus tot de heidenen om hun behoud (1 Thess. 2:16) en hij wordt allen alles "om in elk geval enigen te redden.”(1 Cor. 9:22).

Als Paulus erop uit trekt om het Evangelie te brengen, doet hij dit niet om zieltjes te winnen of om leden te werven, zoals soms wel eens smalend gezegd wordt, maar juist om mensen te redden van een eeuwig verderf. Het is hem te doen om hun soteria.

Zij die deze prediking beantwoorden met geloof gaan dan ook behoren tot "hen, die gered worden"(Hand.  2:47, 2 Cor. 2:15)

Begrip toorn verdwenen

Tegenwoordig wordt vaak de klemtoon heel anders gelegd in het zendingswerk. Namelijk op de sjalomgedachte. We moeten de mensen soteria brengen, heil, vrede, welzijn en bovendien de aarde bewoonbaar maken en is het begrip toorn verdwenen.

Toch kun je er niet onderuit dat gered worden van de komen toorn een essentieel element is in de verkondiging. Zie ook Rom 5 : 9 en 8:24.

Accent verschuift 

Het accent is verschoven van wat God heeft gedaan naar wat mensen moeten doen.