A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Supermarktcultuur


We leven vandaag in een supermarktcultuur.

Dat wil zeggen een cultuur waarin ons een gigantische hoeveelheid gebruiksartikelen en geloofsartikelen wordt aangeboden.

Het is heel moeilijk uit die vele en veelsoortige artikelen een keus te maken. Van alle kanten wordt ons een eindeloze hoeveelheid middelen aangeboden om ons te vermaken en ons te bezinnen.

 Er is ook een zeer gevarieerd aanbod van godsdiensten en levensbeschouwingen. De mens heeft de vrijheid om een keus te maken

Koudbuffetcultuur

Je zou misschien ook kunnen spreken van een koudbuffetcultuur.

Bij een koudbuffetcultuur is er geen sprake van een gemeenschappelijke maaltijd waarbij ieder eet wat de post schaft.

Nee zeker niet!

Iedereen loopt langs de tafels en bepaalt na enig wikken en wegen zijn persoonlijke keus.

Er zijn vele waarheden die vandaag in de aanbieding zijn.

Kerk als zelfbedieningszaak 

Voor veel mensen moet de kerk ook een soort zelfbedieningszaak zijn, waarin de gelovigen uit de schappen kunnen pakken wat ze zelf willen.

Ieder duwt daarin zijn eigen kijk-en grijpkarretje langs de uitgestelde waar. Kijk en grijp!

Een gemeenschappelijk belijden waarmee alle  gelovigen instemmen, past niet meer in deze tijd. Wij hebben denk ik vandaag te maken met drie zaken:

Rationalisering, Democratisering, en Subjectivering

Rationalisering van het geloof; Ik geloof alleen wat ik kan begrijpen

Democratisering van het geloof: Ik kan niet geloven op gezag van anderen

Subjectivering van het geloof; belangrijk is alleen wat ik vind en wat ik voel.

Ik kan het ook anders formuleren: de moderne mens is rationeel, mondig en zelfgenoegzaam.

Het is tegenwoordig er ‘in’ om te zeggen dat er geen absolute waarheid bestaat.

Er zijn vele waarheden.

Ieder heeft zijn eigen heilsweg.

Niemand mag de waarheid claimen.

 Dat is verdacht.

Dé waarheid bestaat niet.

Wat voor mij waar is, hoeft voor de ander nog niet waar te zijn. En wat voor de ander waar is, hoeft voor mij nog niet waar te zijn.

Doordat wij in onze tijd zoveel andersgelovigen en andersdenkenden ontmoeten, zijn we ons ervan bewust geworden dat er een veelvoud van godsdiensten, levensbeschouwingen en geestelijke stromingen zijn.

Langzamerhand is er bij velen het besef gekomen , dat er niet alleen veel godsdiensten en levensbeschouwingen zijn maar ook veel waarheden.

Alles zou betrekkelijk zijn. Sommigen gaan zelfs zo ver dat zij beweren dat alle godsdiensten in wezen gelijk zijn.

De boodschap van het kruis en de opstanding van Jezus Christus, het juweel van de lotus in het boeddhisme, het religieuze besef van het hindoeïsme zouden allemaal openbaringen zijn van dezelfde geheime kennis.

De Bijbel, de Koran, de Veda’s  en de gewijde geschriften van vele godsdiensten zouden rivieren zijn die putten uit hetzelfde waterreservoir.

Pluralisme

Hier komen we in aanraking met hert pluralisme.

Pluralisme is iets anders dan pluraliteit. Pluraliteit heeft met feiten te maken. Pluralisme is een ideologie. Pluralisme heeft met de leesbril te maken die men opzet als men de feiten bekijkt.

We kunnen zeggen dat het relativisme de eerstgeboren zoon is van het pluralisme.

In het relativisme komen we in de buurt van een oeverloze vrijblijvendheid.

In een dergelijke levensbeschouwing zal men nooit een bepaald geloof als zaligmakend beschouwen.

Dialoog als sleutelwoord

Het sleutelwoord in dit leefklimaat is de dialoog geworden. Men moet immers met elkaar in gesprek blijven!

Getuigen en evangeliseren passen niet zij deze levenshouding.

Geen enkele geloofsbeleving kan worden voorgeschreven als medicijn voor een gelukkig leven.

De mens die dit levensgevoel in zijn geestelijke bagage heeft, is oeverloos verdraagzaam.

Nu is deze tolerantie in zeker opzicht positief te noemen.

In dit leefklimaat zijn godsdienstoorlogen immers taboe geworden, kruistochten ondenkbaar en inquisitie en ketterijen afgeschaft.

Werd vroeger de wereld niet opgedeeld in goede en slechte mensen, in vrienden en vijanden ,Kinderen van het licht en kinderen der duisternis?

De supermarktcultuur heeft voor een deel haar bestaan te danken aan de invloed van de tv.

Er zijn immers zoveel kanalen waaruit je kunt kiezen!

Aan de infuus van de media

Velen liggen avond aan avond aan het infuus van de media en laten de bloedbaan van hun aandacht vol spuiten met goedkoop amusement.

Zoals je in een supermarkt met je kijkgrijpkarretje langs de schappen loopt en telkens kiest wat je wilt hebben, zo zap je van het ene net naar het andere. Het tv-kijken is voor miljoenen een religie geworden!

Er worden talloze uren geofferd op het elektronische altaar. Ook op de relimarkt is het vandaag ontzettend druk! De kerk heeft met haar boodschap vele concurrenten.

Vroeger was het voor de kerk veel gemakkelijker zich verstaanbaar te maken. De mensen waren blijkbaar ook ontvankelijker voor Gods openbaring.

Vroeger minder stoorzenders.

Hoe moeilijk is het vandaag om de ander te bereiken met het Evangelie! Er wordt op de relimarkt al zovéél aangeboden!

Daar komt nog bij dat wij mede door de tv in een beeldcultuur leven.

Kijken beheerst het
.De makers van bewustzijnsinhouden zeggen weliswaar dat men vrij is om te kiezen en te kijken wat men wil, maar de verborgen invloed van de tv is groot.

Injectienaaldcultuur

Men spreekt wel eens over een injectienaaldtheorie.

 Druppelsgewijs zouden de kijkers in bepaalde programma's geïnfecteerd worden door het gif van een verkeerde mening, een verkeerde ideologie.