A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sharia


Sharia is het Arabische woord voor de islamitische wet. Of de wet van God. Sharia betekent letterlijk: weg naar de bron.

Wet – De sharia is nooit vastgelegd, waardoor tegenstrijdige interpretaties zijn ontstaan.

 In plaats van wetboeken gelden oudere uitspraken en juridische traktaten als basis voor rechterlijke beslissingen.

Recht – Het islamitische recht is vooral een religieuze plichtenleer die voorschrijft hoe iemand in wereldse en religieuze zaken moet handelen. God oordeelt over dat handelen, maar de sharia kent straffen om  het juiste handelen af te dwingen.

Kleding -  Een vrouw moet haar lichamelijke schoonheid voor mannen buiten de directe familie bedekken. Mannen moeten tenminste het lichaam van de navel tot de knieën bedekt houden als er anderen bij zijn. De koranpassages 24:31 en 33:59 gelden als bronnen die voor het dragen van een hoofddoek door vrouwen pleiten. De koran bevat echter geen teksten die het bedekken van het gezicht voorschrijven.

Huwelijken. – Huwelijken worden in het bijzijn van twee mannelijke getuigen gesloten. Dat moeten volwassen moslims zijn. Een moslimman mag een christelijke of joodse vrouw huwen. Een moslimvrouw echter alleen een moslimman. Een man mag met maximaal vier vrouwen gehuwd zijn.

Ondergeschikt – Vrouwen zijn praktisch in alles ondergeschikt aan mannen, maar kunnen wel vrijelijk over eigen geld en bezittingen beschikken. Het is haar niet verboden betaalde arbeid buitenshuis te verrichten.

Echtscheiding – Echtscheiding is voor mannen door verstoting vrij eenvoudig, vrouwen kunnen uitsluitend via tussenkomst van een rechter van haar man afkomen.

Moord – bloedwraak of eerwraak is volgens de sharia verboden.

Spijswetten - Moslims mogen alleen vlees eten dat halal is. Dat is uitgebloed vlees van een dier dat volgens islamitische rituele voorschriften is geslacht. Varkensvlees mag alleen gegeten worden als er niets anders voorhanden is om in leven te blijven.

Brede toepassing

Bredere toepassing van de sharia werd geëist door de Moslimse Broederschap in het Midden –Oosten.

Ook wel in Pakistan en India.

Men voerde daar in de wetten tot verbod van rente en alcoholische dranken en het oude strafrecht.

Wie steelt loopt het risico dat zijn rechterhand wordt afgehakt. Wie bij een straatroof het slachtoffer doodt, krijgt de doodstraf.

Onwettige geslachtsgemeenschap wordt bestraft met honderd geselslagen  of indien de dader gehuwd is met dood door steniging.

Fundamentalistische moslims willen invoering van lijfstraffen en maximale invoering van de sharia. B.v.Saoudi Arabië, Noord Jemen Pakistan, Soedan.

Saudi-Arabië

In sommige landen is een strenge toepassing en is het leven voor jongeren saai.

In Saudi-Arabië zijn er geen bioscopen, mogen vrouwen niet autorijden, is het voor alleenstaande mannen verboden winkelcentra te betreden en de hippe koffiehuizen in de grote steden die zo populair zijn, zijn voor vrouwen verboden. Zie weblog van Ahmed al-Omran:saudijeans.blogspot.com