A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sjalom aleichem


 

Vrede zij u

 

De Joden begroeten elkaar niet met de woorden”Goede morgen” of  “Goede avond”, maar met de Hebreeuwse woorden  “Sjaloom aleichem”.

Dit woord betekent oneindig veel méér dan vrede, het betekent vooral welzijn, tevredenheid, gezondheid. Héél zijn, gaaf zijn. Dat is vrede!

De priesterzegen van Aäron (Numeri 6 : 24)eindigt er ook mee:

Hij verheffe zijn aangezicht

 

De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede  Verheffe= moge Hij over u goedgunstig zijn.

 Het tegenovergestelde is: zijn aangezicht laten vallen.

Vrede betekent in de bijbel niet alleen maar een uiterlijke toestand van rust , maar vooral ook een innerlijke en ze is in het Oude Testament altijd een gave van God en heeft met het Verbond met God te maken.

In Rom. 5 : 1 schrijft Paulus “Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus”.

Pax Romana

De Romeinse vrede, de Pax Romana was een opgelegde vrede, een afgedwongen vrede

Onder invloed van het Hebreeuws woord sjaloom gaat het Griekse woord voor vrede (eirènè) dezelfde wijde brede betekenis krijgen: “Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen” en het woord van Jezus “Mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u (Joh.14 : 27)