A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slaven en slavernij


Veel slaven zijn door Hollanders en Zeeuwen naar West-Indië gebracht, verkocht en geëxploiteerd.

Het meeste geld aan de slavenhandel is door de Zeeuwen verdiend en hiervan spant Vlissingen weer de kroon.

Vooral Zeeuwen

Tweederden van de slavenhandel was in Zeeuwse handen!

Michiel Ariaansz. De Ruyter wist in 1661 ‘veel christenslaven’’ te ruilen of vrij te kopen,

Ook Hongaarse predikanten

Tegelijkertijd zorgde hij ervoor dat Nederland over enkele forten in Afrika kon beschikken.

Ook de Afrikanen zelf handelden in mensen

In de antieke wereld was de slavernij vanzelfsprekend. Niemand dacht eraan om die af te schaffen!!

Dat kon ook moeilijk omdat het hele economische leven daarop gebaseerd was

Er waren plaatsen waar de slavenhandel de voornaamste bron van inkomsten was.

Delos en Side

Op  Delos en in  Side  waren de grootste slavenmarkten in het Oosten van 't Middellandse Zeegebied

In Side vond de verkoop van slaven plaats in de arena van het theater.

Dit theater is nog  intact. Een onafzienbare menigte werd daar op één gedreven

Er werden meer dan 10.000 slaven per keer verkocht!

Dit theater werd  ook gebruikt als vuurtoren voor schepelingen die in Side inkopen gingen doen.

Daar speelden zich afschuwelijke tonelen af.

Slavenkennels

Men vermoedt zelfs dat in Side sommige burgers er slavenkennels op na hielden

Daar werden  mannen en vrouwen als fokdieren gebruikt 

In de tijd van Paulus waren de slaven heel duur. Dat kwam door de Pax  Romana.

De lange periode van vrede joeg de prijzen van de slaven op

Er werden bijna geen overwonnen soldaten meer als slaven verkocht

Als een weggelopen slaaf weer gepakt was, brandde men bij hem met een gloeiend ijzer een F op het voorhoofd:

(Fugitivus, vluchteling).

De heer kon hem ook naar het Pistrinum sturen, waar hij levenslang in de molen moest rondlopen.

 In de tijd van Paulus  was de slaaf volledig afhankelijk van de willekeur van zijn meester.

 Er waren ook tal van goede meesters, b.v.  Filemon..

Vrijgekocht

Soms kon een slaaf vrijgekocht worden. De heer ging dan met de slaaf naar de tempel

De priester van de tempel betaalde aan de heer het zogenaamde losgeld uit

Dan werd de slaaf een vrijgelatene van de godheid.

 Hij stond niet meer in dienst van zijn oude meester.

Aan dat beeld moeten we denken als Jezus zegt;

Want de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen (Marcus 10:45).

Paulus:slaven en heren gelijkwaardig

Paulus heeft de principiële gelijkwaardigheid van slaven en heren verkondigd.

Dat was in die tijd ongehoord. Ja zelfs revolutionair.

In Col 3 : 11 lezen we In Christus is er geen  onderscheid meer  tussen slaaf en vrije.

De heidenen beschouwden de slaven als mensen van de tweede rang.

Dat was zelfs zo op godsdienstig gebied.

Ze mochten niet deelnemen aan de officiële godsdienst.

Alleen de cultus van de lagere veld-en natuurgoden liet men aan hen over

Bij Avondmaal aan dezelfde tafel

In de kerk echter zaten heren en slaven aan dezelfde avondmaalstafel.

De bekendste slaaf uit het N. T. is Onésimus die we tegen komen in Paulus’ brief aan Filemon.

Slavernij van de zonde

In Joh. 8 :34  lezen we: Ieder die de zonde doet is een slaaf der zonde.

Jezus verlost ons uit die slavernij Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u waarlijk vrij zijn ------------------------------------------------------

In 2002 is in het Amsterdamse Oosterpark het nationale slavernijmonument onthuld. Precies 139 jaar geleden werd de slavernij in Suriname afgeschaft.