A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filippi / Macedonie


 

Koning Filippus

Filippi is genoemd naar koning Filippus van Macedonië. Zijn zoon was de bekende Alexander de Grote die een groot deel van de wereld heeft veroverd. Het Grieks dat aan het Macedonische hof van Alexander in gebruik was, was het klassieke Grieks, dat ook wel het Atheense Grieks wordt genoemd.

Op dit kaartje ziet u hoe Filippi, Tessalonica en Berea in Macedonie liggen en Athene en Korinte in Zuid Griekenland, dat Achaje heet.  In 2 Kor. 11 schrijft de apostel Paulus hoe de gemeenten in Macedonie hem financieel geholpen hebben Achaje waarover de apostel schrijft in genoemd hoofdstuk is Zuid Griekenland.

Als gevolg van Alexanders veroveringen kreeg het gebruik van het Grieks grote uitbreiding. Hoe kwam dat toch? Wel de Macedonische soldaten waren gewoon bij al hun veroveringstochten hun eigen koloniën te stichten in het Nabije Oosten.

Zij spraken natuurlijk Grieks, maar in de loop der eeuwen werd dit Grieks erg vereenvoudigd wat betreft uitspraak, grammatica en woordenschat.

 Het was in later tijd bekend als plat Grieks (koinè Grieks). Omstreeks 250 voor Chr. werd in Egypte ook een begin gemaakt met de vertaling van het Oude Testament in het koinè Grieks. Die vertaling staat nu bekend als de Septuaginta. Die vertaling van 70 geleerden. Die vertaling werd ook door de eerste christenen gebruikt als zij wilden aantonen dat de Schrift vervuld was of dat Jezus de Messias is. De verbreiding van het koinè Grieks was zo intensief, dat in de tijd van Jezus de meeste mensenin Israël niet alleen Aramees spraken maar ook het eenvoudige Grieks beheersten.De Joodse rabbijnen  vonden die vertaling maar niks. Die  zwoeren natuurlijk bij het Hebreeuws. Jezus kon ook Grieks spreken. We hebben het dus aan Alexander te danken dat het Grieks over een groot deel van de wereld werd verspreid, zodat ook het evangelie wereldwijd verkondigd kon worden. Ik vind het heel bijzonder dat in het vroege Romeinse imperium het Grieks veel meer dan het Latijn, de meest verspreide taal was, behalve onder de Italianen. 

Macedonië nu. 

Het huidige Macedonië is een heel ander land dan het Bijbelse Macedonië. Het was de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.Tegenwoordig is het een bekend vakantieland met Skopje als hoofdstad. Het grenst aan Albanië in het westen en aan Griekenland in het zuiden.  De relatie met Griekenland ligt erg gevoelig. Daarom wordt in Griekenland de naam vermeden.

Vroeger: Griekenland

Jaren geleden heb ik met mijn schoonvader een cruise gemaakt naar Griekenland.Macedonie staat er net niet op deze map.  Daar lagen in de tijd van Paulus Tessalonica, Filippi en Berea.Het was in de tijd van Paulus Noord Griekenland. In Zuid Griekenland lagen Athene en KorinteIk zoek nog een kaartje van het andere Macedonie dat door de Grieken het joegoslacisch Macedonie genoemd wordt.

Waar lag het antieke MacMdonië?

Macedonië  was in  Bijbelse tijden Noord-Griekenland. Daar lagen de steden Tessalonica, Filippi en Berea. Zuid –Griekenland heette toen  Achaje. In  dat tracé lag ook de beroemde Via Egnatia.

 

Paulus heeft deze weg 3 keer afgelegd. Op zijn 2e en 3e zendingsreis van oost naar west en tenslotte ook van west naar oost. De huidige havenstad Kavala was het vroegere Neapolis.

Colonia

Filippi had de rang van een colonia. Dat wil zeggen dat het gold als een klein Rome. Er was een Cpitool-tempel en de magistraten hadden Romeinse titels. En het allerbelangrijkste was toch wel dat de burgers Romeins bugerrecht hadden Daar op de vlakte beneden  de stad werd in 44 voor Christus ook de Romeinse ‘burgeroorlog’ beslecht. Brutus en Cassius, de moordenaars van Julius Caesar, werden hier verslagen door Antonius en Octavianus, die later als keizer Augustus het Romeinse Rijk tot ultieme bloei zou brengen. Met zeker 150.000 soldaten en ruiters was het de grootste slag die Romeinse legioenen ooit zouden uitvechten. In Kavala kwam de apostel aan land en vandaar tot Filippi is het nog vijftien km.