A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fenicië


De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stafanus begonnen was, trokken naar Fenicië (Hand. 11:19).

Fenicie

zie ook Tyrus, Tyrus en Sidon

Ruines van de tempel van Melkart in in Tyrus

Citadel van Tyrus op het eiland en het vaste land. Koning Hiram heedft het eiland met het vaste land verbonden

 

Alexander de grote was niet groot in barmhartigheid want hij verwoeste de stad en  doodde haar inwoners.

Tyrus was de machtigste stad van de Feniciërs, die de Romeinen Puniërs noemden. Zij was de heerseres van de Middellandse Zee en stichtster van Cartago (zie Cartago).Fenicië werd rijk door de verre kolonies en de industrie van de purpergeverfde textielproducten. De straten van Tyrus waren geplaveid met mozaïek.

Hiram en Salomo:vrienden 

 In de 10e eeuw beleefde Fenicië een gouden tijdperk onder het koningschap van Hiram. (978-944 v.Chr.) Hiram liet twee havens bouwen in Tyrus. Koning Hij was een vriend van koning Salomo. Hij leverde ook het materiaal en de know-how voor de bouw van de tempel te Jeruzalem. De tempel van Salomo is gebouwd door de ingenieurs en vaklui van Fenicië. Samen met Salomo bouwde Hiram een grote handelsvloot voor Salomo en dreef een levendige handel op bijvoorbeeld Ophir

Ook Jezus

Ook Jezus is in Fenicië geweest.Hij heeft daar de dochter van een ‘Syro-Fenicische’ vrouw genezen.(Marc 7:26). Zij was waarschijnlijk net als Izebel eerst een Baälvereerster!.jpg'>

 

Verrassende vondst van de zegelring van koningin Izebel, vrouw vankoning Achab  van Israel

 

Sidon in Fenicië

Waar lag Fenicië?
Fenicië bestreek het huidige gebied van de Libanon, ten noorden van Israël. Hier lagen de steden Sidon en Tyrus. Zie ook daar. De Romeinen  spraken van Punië.Nadat het Minoïsche Kreta in verval was geraakt, werden de Feniciërs de belangrijkste zeevaarders en handelaars van de Middellandse Zee. Overal langs de kusten hebben zij kolonies gesticht.De belangrijkste kolonie was Carthago.

Bekend zijn de woorden van een Romeinse senator die zijn toespraak in de Senaat steeds bveeindigde met de woorden:”Voorts ben ik van mening dat Cartago verwoest moet worden” Carthago was namelijk een grote concurrent van Rome.

De naam Fenicië

 

De  naam  Fenicië is aeleid van het woord  foenix (purperverfstof). De Grieken noemden de Feniciërs zo omdat zij purper van hen kochten.De Feniciërs noemden zichzelf  Kanaänieten. Zij vereerden net als zij  allerlei Baäls. Izebel, de vrouw van Achab was ook afkomstig uit Fenicië. Zij heeft er zelfs voor gezorgd dat de Baäldienst in Israël werd ingevoerd.

Welnu, Fenicië werd  ook wel purperland genoemd.In de bijbel lezen we ook van de purperverkoopster uit Tyatira. Voor de verkoop van purper  had zij zelfs een filiaal gesticht in Filippi, waar veel Romeinse veteranen woonden. Zij betrok de purperen verfstof echter niet uit Fenicië. Daar werd hij gewonnen werd uit de purperslak Lydia liet purper bereiden uit het sap van de meekrabplant.

Purperslak uit Fenicië

Salomo

Koning Salomo van Israël en koning Hiram van Tyrus hadden een verbond gesloten en samen hadden zij schepen  uitgerust op de vaart  naar Tarsis (Grieks Tartessos) in het huidige Andalusië.Ook leverde koning Hiram van Fenicië veel bouwmateriaal  voor de bouw van de tempel in Jeruzalem. Samen organiseerden ze ook tochten naar Ofir, dat waarschijnlijk in Jemen lag.

Het alfabet

Er is nog een andere link met de bijbel. Dat is het fonetische Fenicische alfabet, waaraan het Hebreeuwse en Griekse alfabet ontleend zijn. Maar ook van het Latijn, het Aramees en het Arabisch is deze taal de moeder. Een fonetisch alfabet is een alfabet dat bedoeld is om de uitspraak van woorden eenduidig vast te leggen. De symbolen van het alfabet corresponderen één-op-één met klanken.De Feniciërs zijn er mee begonnen om dezelfde spraakklanken weer te geven met dezelfde letters.Het spijkerschrift van de Sumeriërs bijvoorbeeld en het hiëroglyfenschrift van de Egyptenaren is oorspronkelijk een tekenschrift.Men begon tekeningen te maken. Een getekend poppetje duidde een mens aan bijvoorbeeld. Drie poppetjes betekenden drie mensen.Dit werd nu totaal anders in het fonetische schrift  der Feniciërs. Het ging daarin om het vastleggen van spraakklanken.

Hier  zie je een  grafiekje dat de ontwikkeling  van het fenicisch schrift  tot andere semitische schriftsoorten laat zien. (Alleen de eerste vijf letters van het alfabet)

Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen:’De goden mogen met me doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij” (1 Kon. 19:1)  

Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen:’De goden mogen met me doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij” (1 Kon. 19:1)

Verrassende ontdekking

 

Aan mevr. Dr. M.C.A. Korpel komt de primeur toe dat zij de zegelring van koningin Izebel ontdekt en  ontcijferd heeft en bovendien aannemelijk gemaakt  heeft met tal van argumenten dat die zegelring inder daad van haar is geweest, waarmee zij opdracht gaf Naboth uit de weg te ruimen. Zie bij Izebelszegelring en bij Onderwerpen.

 

   

Op het zegel is de naam Izebel als volgt gespeld:YZBL.In de bijbel als ’YZBL.

Bovenaan zie je een gehurkte leeuw met het gezicht van een vrouw en een gedeelte van de kroon van Isis/Hathor.

Isis is de vrouw van Osiris.

Bij Abydos,lieten vele faro’s zich begraven om zich te identificeren met Osiris.

.Het lichaam van de sphinx is een leeuwin. Zeer passend voor een koningin.

In Ezechiël 19 wordt Egypte vergeleken met een leeuwin en Israel met een wijnstok.(vers 2 en daarna vers 10).Links zie je het Egyptische anch-teken, het teken van leven.

Een strakke lijn verdeelt deze symbolen van het onderste gedeelte van het zegel.

Beneden deze lijn zie je een gevleugelde zonneschijf. Daaronder zie je het beeld van een valk in de stijl van het oude Egypte’ Symbool van de farao.

Aan  beide zijden van de valk bevindt zich een Uraeus, een cobra die gewoonlijk aan gebracht was  op het kapsel van farao’s en Egyptische goden.

De slangen hebben hun kop naar buiten gericht om vijanden te weren. Het symbool onder aan de valk, lijkt op een slang maar is in werkelijkheid een lotus.

Het is een symbool van regeneratie, maar ook een typisch symbool voor  een vrouw, speciaal voor koninklijke vrouwen. Dan  is er nog een heel speciaal verschijnsel te zien.

De vier letters van de inscriptie blijken verspreid te zijn tussen de kleine ruimten van de symbolen.

Twee letters (Y en Z) bevinden zich net beneden de zonneschijf. Weggedrukt in de linkerhelft is de B en weggestopt in het rechtse gedeelte is de letter L.

Zo iets zie je vaak op zegels.

Wat we hier missen is de aleph voorafgegaan door een L, of lamed, die altijd aan de naam vooraf gaan, zoals b.v. l’melekh (voor de koning, toebehorend aan de koning).

Helemaal boven aan het zegel missen we deze twee letters, omdat daar een klein gedeelte van het zegel is beschadigd. Het is wel zeker dat er oorspronkelijk heeft gestaan: L’YZBL, voor Izebel of behorend aan Izebel.

De titel ‘koningin’ ontbreekt, maar de grootte van het zegel, de gevleugelde sfinx, de gevleugelde zonneschijf en vooral de valk zijn bekende symbolen van het Egyptisch koningschap. De vrouwelijke Isis-Hathor kroon op de gevleugelde sfinx suggereert dat de eigenaar van het zegel een vrouw is.

De dubbele cobra onderaan is een typisch beeld van koninginnen die een belangrijke rol gespeeld hebben vanaf de 18e eeuwse dynastie in Egypte.

Deze afbeelding schijnt als een model gefunctioneerd te hebben voor veel latere koninginnen.

------

Inhoudskopierechten worden uitgegeven door Ds. van den Berg of Stichting Reformatica