A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filadelfia


 

 Filadelfia, broederliefde

De stad is 1300 jaar een bolwerk geweest van het christelijke geloof

 

 

 Ruine van de kerk in Filadelfia

 

 

 

 

 

De zware massieve zuilen van de kerk van Filadelfia zijn symbolen van vastheid en duurzaamheid!! 

Tegenover de ruine van de kerk van Filadelfia bevindt zich het theehuis. Het zat  vol met mannen terwijl de vrouwen terug kwamen van het werk op het land! 

Van de zeven Klein-Aziatische gemeenten uit Openb.  2 en 3 zijn er nog drie bewoond: Smyrna (Izmir), Filadelfia (Alasehir) en Thyatira (Akhisar).

Als we in Alasehir arriveren, komen ons enkele vrachtwagens tegemoet die volgestouwd zijn met vrouwen.  Haar gebloemde en geruite harembroeken vormen een kleurrijk schilderij.

Haar bonte omslagdoeken wapperen in de wind. Ze komen terug van het land, waar ze gewerkt hebben. Sommigen verbergen haar gezicht achter een punt van de hoofddoek, omdat ze bemerkt hebben dat iemand een foto van haar wil maken.

De wagens denderen langs het lichtgroen geverfde theehuis waar het letterlijk zwart ziet van de mannen. Er zijn hier veel werklozen. Een van hen is bezig  stukjes vlees aan een stokje te rijgen met de bedoeling het straks te roosteren.

 Een ander draait maïskolven  rond boven een houtskoolvuurtje. Enkele paarden bij het theehuis worden schichtig als de vrachtwagens vol vrouwen voorbijrijden. Ze zijn behangen met blauwe kralen om hen tegen het blauwe oog te beschermen.

Dat boze oog kan ziekte en ongeluk veroorzaken. De huizen zien er armoedig en verwaarloosd uit.

 

 Open deur

Als ik door de nauwe straatjes van Alasehir loop, valt het me op dat overal de deuren van de huizen openstaan.

 Door die geopende deur komen lucht en licht de woningen binnen en  - wat net zo belangrijk is – houdt men het contact met de buitenwereld.

 Ik denk aan wat de Opgestane zegt tot deze gemeente: Ik  weet uw werken, zie Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven[1]

Dit betekent dat de bewoners van deze plaats open stonden voor de invloed  van de Heilige Geest.  Velen namen het christelijk geloof aan. Zij werden ingeschreven in het register van de gemeente. De allereerste christenen waren meestal Joden.

 Dat was zeker niet meer het geval tegen het eind van de eerste eeuw.

In de jaren 95 en 96 brak er onder keizer Domitianus een hevige vervolging uit. Zestig jaar later in 156 brak er weer een vervolging uit. Elf christenen uit Filadelfia moesten in het stadion in Smyrna vechten tern ge dwilde dieren.

In die tijd is ook de apostel Johannes verbannen naar Patmos.

Schuilnamen

Door die vervolging was het voor Johannes te riskant om namen te noemen.  Vandaar dat hij alleen schuilnamen gebruikt, die de gemeente wel begrepen zal hebben. Ondanks die vervolging bleef de gemeente bleef  haar Heer trouw. Openb. 3: 8 en 12

 Zij verloochende Hem  niet.

 In de stad van God zal ze een nieuwe naam krijgen. In Alasehir kent niemand meer de oude naam van de gemeente: Filadelfia. Ze krijgt een nieuwe naam.  Een drievoudige nieuwe naam.

 De naam van God, de naam v an het nieuwe Jweruzalem en de nieuwe naam van Christus

De kerk van Filadelfia had twee lijsten: boven de ene lijst stond ingekomen en boven de andere:uitgegaan.  In het Nieuw Jeruzalem  zal niemand meer worden afgeschreven.  Wie overwint hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God en hij zal niet meer daaruit gaan. De oudere generatie in de tijd van Johannes  zal nog heel goed weten hoe in het jaar 17 de stad volledig verwoest werd door een  aardbeving.

 Ook Johannes heeft dit geweten. Misschien herinneren ons  daaraan nog de woorden Ik zal hem maken tot een zuil in de tempel van mijn God. 

 De zware massieve zuilen van de tempels uit die tijd waren symbolen van vastheid en duurzaamheid. Zelfs als het tempeldak was ingestort door de aardbevingen, bleven de zuilen nog overeind staan.  Dat kun je overal nog  zien in Turkije

De christelijke kerk

Filadelfia staat boven aan de lijst van de zeven Klein-Aziatische gemeenten. Ze wordt door haar Heer geprezen.

De stad is 1300 jaar lang een bolwerk van het christelijk geloof geweest. Pas in het jaar 1391 is deze stad bezweken voor de aanvallen van de Turkse Osmanen.

 De kerk zelf  heeft nog bestaan tot het einde van de vorige eeuw. De enige herinnering aan de bloeiende christelijke kerk van Filadelfia  vinden we  in het centrum van het stadje.

 Het zijn een paar kolossale steenklompen, resten van de  vier hoofdzuilen  van een majestueuze kerk die in de twaalfde eeuw gebouwd werd. 

Broederliefde

Filadelfia betekent broederliefde.  In Amerika is deze naam bewaard gebleven.

 William Penn, de grote leider van de Quakers stichtte in 1683  in de Qukerstaat  Pennsylvania een stad die hij de naam Filadelfia gaf, want onderlinge broederlijke liefde was een van de grote idealen van de Quakers.