A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tien geboden op rijm


En God sprak:"Hóór mijn woorden,

Ik ben uw God alleen.

Kies u geen andre goden,

want naast Mij is er géén.

 

Maak nooit gesneden beelden,

die u vertrouwt, vereert,

Dan doet u iets dat kwaad is

en mijn Woord niet leert.

 

Let heel goed op uw woorden,

Misbruik mijn Naam dus niet

want 't vloeken van de mensen

bezorgt Mij veel verdriet.

 

De zondag is de rustdag,

dan gaat u naar de kerk

om luistrend, zingend, biddend,

te rusten van uw werk.

 

Uw vader en uw moeder

ontving u uit mijn hand.

Bewijs hen trouw en liefde.

Zorg voor een goede band.

 

Haat, nijd, geweld en afgunst,

in woord of daad betoond,

zijn gruw'lijk in mijn  ogen.

Ik ben waar liefde woont.

 

Uw lichaam is een tempel,

een tempel van uw God.

En wie die zelf ontheiligt,

let niet op mijn gebod.

 

Wie neemt wat niet van hem is,

- een dief is 't die dat doet -

't geeft niet of 't groot of klein is,

miskent een anders goed.

 

Vertel de goede zaken.

Maak niemand stiekem zwart,

want liegen en bedriegen

treft Mij diep in mijn hart.

 

Wees blij met alle dingen.

Verlang niet telkens meer.

Gun óók iets aan een ander".

Zo spreekt uw God, de Heer.  

 

 

De tiengeboden voor kinderen

 

Ik wil niet zien bij  jullie dat je andere goden liefhebt

Denk niet verkeerd over Mij

Vloek nooit

Vier de zondag

Houd van je ouders zo veel mogelijk

Dood niemand

Wees trouw

Word geen dief

Spreek de waarheid

Wil niet jaloers zijn