A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oog-en oorgetuige


 

Uniek

Johannes was een unieke oog-en oorgetuige van alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft!!

Vanaf het optreden van Johannes de Doper tot de kruisiging van Jezus is Johannes de evangelist oog-en oorgetuige geweest van wat Jezus gezegd en gedaan heeft.

Lunchen met Jezus

Hij was met Andreas de eerste discipel die bij Jezus op bezoek kwam (Joh. 1:40) en bij Hem de lunch gebruikte!.

Ze bleven immers een hele lange dag bij Jezus. Wat zal Jezus veel met hem besplroken hebben. Johannes is dat nooit vergeten. Van Andreas hoor je niet zo veel meer.

Vanaf  ongeveer 10 uur voormiddags”.

Inderdaad, Johannes volgt altijd de Romeinse tijdrekening en niet de Joodse, in tegenstelling tot Matteus.

De Joden beginnen te tellen om 6.00 uur, de Romeinen bij 24.00 uur. Net als wij vandaag.

10 uur v.m.! De hele dag!! 

De NBV vertaling is dus pertinent fout. In het Grieks staat er Het was omstreeks het tiende uur, dat is bij Johanes dus niet omstreeks 4 uur en zeker niet ongeveer 2 uur voor zonsondergang, maar om 10 uur v.m.!!

Anders zou er gestaan hebben ‘het was omstrees het vierde uur’ Nee, ze bleven  de hele dag  bij Jezus.

En wat zal die ontmoeting met Jezus op Johannes een onuitwisbare indruk gemaakt hebben!!.

Uren lang heeft Johannes met Jezus gesproken.

Dat was toch wel een heel persoonlijke confrontatie met de Mens die door Johannes de Doper nog maar kort geledenhet lam Gods genoemd werd, het Lam  dat de zonde der wereld wegneemt.

Ook bij het kruis

 We komen Johannes ook weer tegen bij het kruis!

Jezus ziet vanaf het kruis daar beneden Johannes staan met tranen in de ogen.

Hij heeft hij zijn arm om Maria heen geslagen. Ze snikt het uit!

Naast hem staat tante Maria, de zus van zijn moeder, mevrouw Kleopas genaamd..

Hij hoort Jezus nog zeggen; Vrouw, zie uw zoon.(Joh. 19: 27)

En tot Johannes;”Zie uw moeder.”

Om te weten wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft kun je nooit om de evangeliën heen

Johannes was dus een unieke oog-en oorgetuige van het optreden van Jezus. Vanaf het eerste uur van Jezus optreden tot het laatste uur van zijn sterven. Een authentieke ooggetuige.