A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Occultisme


De strijd tegen het occulte is al zo oud als de Bijbel zelf.

In het Oude Testament is Deut. 18:9-18 een belangrijke tekst.

Horoscopie

In de horoscopie komen we in aanraking met de vreemde wereld van helderzienden en waarzeggers.

De toren van Babel uit Genesis 11 was een astrologisch observatorium voor Babylonische sterrenkijkers.

Israël moest een volk apart blijven en zich niet laten beïnvloeden door de religieuze werelden van andere volken.

Een tweede reden om zich niet met het occulte te bemoeien wordt ook genoemd: een profeet uit uw midden, zoals Ik ben (Mozes), zal de Here God u verwekken. Naar Hem zult ge luisteren Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en Hij zal alles zeggen wat Ik Hem gebied (Deut. 18:15)

Luisteren naar de echte Profeet

Met die profeet wordt Jezus Christus bedoeld.

In Hem heeft de Here God zich geopenbaard,

Naar Hem moeten we luisteren. Hij is de Waarheid.

Hij is de echte en enige Waarzegger en Waarheidzegger.

Onze toekomst staat niet in de sterren geschreven

Er is geen ster die ons voorgaat, maar wel een Hand die ons leidt

Velen willen hun machteloosheid onder de sterren omzetten in macht over de sterren

De Romeinen kenden vogelwichelaars en ingewandschouwers

De vlucht van de vogels en ligging van de kronkels van  ganzenlevers golden als voortekenen

De Grieken raadpleegden de orakels

 

Tekens Dierenriem

 

Vandaag zijn de tekens van de Dierenriem een rage geworden

Een Tweeling op je washandje, een Leeuw op je hemd,

Een Maagd in je onderbroek, een Steenbok op je slipje

De toren van Babel uit Genesis 11 was een observatorium van astrologen.

Zij geloofden dat de  stand die de planeten innamen temidden van de sterren beslissend was

Er is echter maar één Waarzegger en één Helderziende; Christus

Hij kan ons de waarheid zeggen en laat ons helder zien wat Gods toekomst is!