A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olijfboomtheologie


De olijfboomtheologie ontleent zijn naam aan het beeld dat Paulus in Romeinen 11 gebruikt voor Israël. God koos Israël uit om een licht der wereld te zijn.

Wij, mensen  buiten Israël, zijn wilde takken  die door God zijn ingeënt op de olijfboom van het historische Israël. Door dit beeld te gebruiken wordt duidelijk:

Geen vervangingstheologie

 

De keris niet in de plaats van Israël gekomen.We moeten de vervangingstheologie dus schrappen alsof de kerk het oude Israël vervangt.

Geen tweewegenleer

 

De bijbel leert ook geen tweewegenleer, alsof Israël een geheel eigen weg tot God de Vader zou hebben. Er zijn geen twee olijfbomen, er is maar één olijfboom.

De olijfboomtheologie doet dus recht aan Gods verkiezing van Israël maar tegelijkertijd leert het ook dat er maar één weg tot verlossing is voor joden en niet-joden

Inderdaad Israël is het uitverkoren volk. Maar die uitverkiezing  geschiedde met het oog op de komende geboorte van Christus.

Nu Hij gekomen is Gods verkiezend handelen niet uitsluitend meer gericht op Israël als volk, maar op allen die in Christus geloven.

Geestelijk Israel

 

De kerk is niet in de plaats gekomen van het aardse Israël, maar zij behoort met de Christusgelovige Israëlieten wel tot het geestelijke Israël.

Dat houdt onder andere in dat de kerk niet als kerk geroepen is de huidige staat Israël te steunen door een pleidooi te voeren voor het herkrijgen van land op bijbelse gronden.

De landbelofte is vervuld toen Christus verscheen. Toen is er een totaal nieuwe situatie ontstaan. Het zijn nu de zachtmoedigen die naar het woord van Jezus de aarde zullen beërven.

Dus niet:Israel het beloofde land.

Het is onjuist om de huidige staat Israël te vereenzelvigen met het antieke Israël.