A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opstanding van Jezus


De opstanding van Christus heeft zich voltrokken in een ontoegankelijk licht

Historisch onderzoek brengt ons niet bij de opstanding, noch minder bij de Opgestane

De geschiedenis laat ons daarentegen een totaal ontredderde discipelkring zien

De opstanding van Christus is de enige verklaring voor het bestaan van de gemeente

Zijn verschijningen hebben haar overgave aan Hem tot gevolg

Hij brengt Thomas, Maria, Emmaüsgangers, Jakobus tot belijden.

Als Jezus niet was opgewekt, was er ook geen gemeente geweest.

Als Hij  niet de Levende was, zou Hij al te lang dood  zijn om nog naar Hem te vragen.

Aan gene zijde  van de dood verrezen, heeft Christus ook aan deze zijde invloed en macht

In Joh.20:5 zijn de"linnenwindsels" een langwerpige lap stof, de zogenaamde lijkwade

De hoofddoek bevond zich niet op Jezus' hoofd was, maar was om zijn hoofd was geknoopt

Dit was gedaan om de vliegen uit zijn mond te weren

Die hoofddoek moest ontknoopt worden, toen opgerold en tenslotte op andere plaats gelegd

Dat kon alleen als degene om wiens hoofd de doek geknoopt was, was opgestaan!!

Dat was voor 'de andere discipel' (=Johannes) bewijs dat Jezus was opgestaan

Er is geen licht zonder duisternis, en er is geen genade zonder gericht.

Joodse leiders waren banger voor de opgestane Christus dan wij.

Ze gingen er van uit dat het echt gebeurd was.

Levend geloven heeft bij Petrus alles te maken met Christus' opstanding.

In de naam Pasen klinkt de joodse naam Pesach door

Op eerste dag der week is Jezus opgestaan. Christenen vierden zijn verrijzenis op zondag