A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Relativisme voorbij


 

Waarheidsvraag 

Ik denk dat dit juist de grote crisis en ernst van deze tijd is, dat de waarheidsvraag niet meer gesteld wordt.

De tijd van de grote verhalen is voorbij, zo zegt men.

Het verhaal van het christendom, het verhaal van het humanisme en het verhaal van het communisme.

Alle ideologieën sterven uit.

Ieder heeft zijn eigen waarheid en er is geen waarheid die voor ieder geldt.

Ieder moet zelf maar uitzoeken wat waarheid is.

Nu lijkt een dergelijke instelling zeer verdraagzaam. Niemand mag zeggen dat hij de waarheid in pacht heeft. Iedereen heeft zijn eigen waarheid.

Toch gaat de gemeenschap aan deze levensbeschouwing te gronde.

Relativisme is funest

Als de waarheidsvraag onder tafel wordt weggewerkt, heerst immers het recht van de sterkste!

Dan is immers niet de belangrijkste vraag wat waarheid is, maar wie de macht bezit.

Als de vraag naar het ware en het goede via het relativisme verdwijnt (wat is waarheid?) vallen de beslissingen in het voordeel van wie aan de macht zijn.

Recht van de sterkste 

Als de bronnen van inspiratie zijn uitgedroogd, heerst het recht van de sterkste.

Daarom zal de waarheidsvraag telkens weer ter sprake moeten komen. We zullen niet eindeloos de waarheidsvraag mogen camoufleren of verdonkeremanen.

Hoe kunnen wij nu in onze supermarktcultuur de christelijke waarheid en de christelijke waarden doorgeven aan de komende generatie?

Hoe kunnen we juist in deze tijd het geloof bewaren en de christelijke traditie voortzetten?

Ik ben van mening dat we het niet allereerst moeten zoeken in een nieuwe organisatiestructuur van de kerk, in een nieuwe liturgie of in een aangepaste theologie die elke ergernis van het evangelie voor de mens in onze tijd wegneem

Op de relimarkt zal de kerk niet harder moeten schreeuwen om zichzelf verstaanbaar te maken.

Het Woord moet gehoord

De kerk zal het Woord van God verstaanbaar moeten maken voor de mens anno nu.

Dat Woord moet verteld en gehoord worden, geschreven en gelezen!

God is machtig in zijn Wóórd!

Waar zitten de ogen van God? De ogen van God zitten bij de armen van geest. Waar horen we de stem van God?

De stem van God beluisteren we in zijn Woord! Bij profeten en apostelen en evangelisten.

 Dat Woord kan de wereld veranderen.

Dat Woord kan de mens veranderen en de vrijblijvendheid in een duidelijk getuigenis.

Durf te zeggen wat je gelooft!

We zullen weer moeten durven zeggen wat we geloven! We zullen weer onze nek moeten uitsteken en zeggen:dat geloven wij.

De kerk zal weer onverschrokken moeten belijden wat voor haar onopgeefbaar is!