A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Reclame


De mens anno nu bekijkt het reclameblok en zie het was zeer leeg

Verborgen verleiders

De verborgen verleiders in de reclame suggereren altijd een meerwaarde

Ze verkopen geen parfum, maar geluk.

Ze hebben geen reformartikelen in de aanbieding, maar gezondheid

Zij speculeren niet op de begeerte om te dienen, maar op de begeerte om te hebben.

Reclame suggereert dat de zin van het leven ligt in het consumeren

I shop, therefore I am

Je bent pas iemand als je kunt winkelen en kunt consumeren

Reclame wil nieuwe consumptiebehoeften creëren

Reclame zegt wat we nodig hebben.

Reclame verkoopt de artikelen met hun presentatie

Reclame laat zien wat er op de onderste plank van ons hart ligt

Reclame is een spiegel die laat zien wie we zijn, een consumerend wezen

Ze toont dat op de onderste plank van ons hart  "ik"en  "meer"ligt