A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Recht/juridisch


Er wordt misprijzend gesproken over het “juridische”, over het recht. En dat zou helemaal fout zijn in geloofszaken. God is immers liefde, zegt men.

Machtsverhoudingen

De categorie van het juridische mogen we niet verdonkeremanen! Doen we dit toch dan gaan we automatisch spreken over machtsverhoudingen.

In een wereld waarin velen een greep doen naar de macht, zouden de christenen een greep moeten doen naar de onmacht. Men doet dan een beroep op de Bergrede. Liever onrecht ondergaan dan onrecht doen.

Bergrede niet voor politici

In de Bergrede spreekt Jezus niet tot politici, maar tot zijn discipelen. Jezus heeft gezegd: geef de keizer wat des keizers is.

Recht staat echter tegenover onrecht. Recht beschermt. Recht  handhaaft.

Het verdiept zich tot gerechtigheid waar het zich stelt tegenover de ongerechtigheid. Waar het recht verkracht wordt, wordt de mens verkracht.

Overal waar de rechtsorde is aangetast, heeft de samenleving een geschonden gelaat.

Het recht is als een frisse regenbui in de lente. Alles staat ervan in bloei.

Als de Vredevorst gaat richten, zullen de bergen vrede dragen. Recht verschaffen is de armen, de verdrukten en ellendigen helpen.

In het Oude Testament was het de taak van de rechters (de oudsten in de poort) om te “richten”, om “recht te zetten” als er een vete was tussen twee mensen.

Recht verschaffen is recht doen aan de naaste, die niet tot zijn recht komt. De rechter is vooral de bevrijder van de verdrukten. Als aan de weduwe uit Lucas 18 recht verschaft wordt, zal haar leven weer perspectief hebben.

Als wij geloven in God de Rechter, is dat niet om bang van te worden, maar houdt het in dat wij hopen op het gericht van het rechtzettende handelen van God waarbij de mens tot zijn recht komt Alles sal regkom!