A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rouwverwerking


Zie ook Verliessituaties

 

Bij Jezus

In de bijbel trof mij ook hoe de rouwverwerking van Jezus wordt beschreven na de dood van Johannes de Doper, zijn vriend en achterneef.

Bij de beschrijving van het sterven van een ándere vriend van Jezus- Lazarus -  lezen we in de vertaling van het NBG En Jezus weende (Joh.  11:35). In de NBV lezen we En Jezus begon ook te huilen.

In de vertaling van het NBG lezen we ook  "Toen Jezus haar en de Joden, die met haar mede gekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd.

In de NBV lezen we Jezus zag hoe zij en de Joden en die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde Hem. Diep bewogen vroeg hij."Waar hebben jullie hem neergelegd?" Bij het bericht van het overlijden van Johannes de Doper is zijn reactie anders. Dat lezen we bij Matteus:

Jezus zocht de eenzaamheid

Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. (Matth. 14: 13) NBV :"Hiervan"" Wat betekent dit 'hiervan'?.

Dit slaat op de manier waarop zijn achterneef Johannes de Doper is afgemaakt.

Het is een luguber verhaal: het hoofd van Johannes werd op een feest in het paleis binnengebracht op een schotel.

Niet te geloven!

Jezus is er ondersteboven van. Hij moet zich nu even terugtrekken. Hij moet het in stilte verwerken. Met nadruk wordt het gezegd:Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. (Matt.13). Jezus hoort het zijn achterneef nog zeggen:Zie daar loopt het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Geen kans om te bidden

Jezus wil bidden in de stilte, maar Hij krijgt geen kans. De schare legt beslag op Jezus. Pas als Hij de schare heeft weggezonden, gaat Hij de berg op om in eenzaamheid te bidden en om de dood van zijn achterneef te verwerken. (Matth. 14 : 23)